Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Trandaredskolan

Trandaredskolans byggnad med statyer i form av figurer framför.

Trandaredskolan är en lugn och trivsam grundskola från förskoleklass till årskurs 6 med drygt 500 elever och fem fritidsavdelningar. Den ligger i ett blandat bostadsområde med både villor och hyreshus samt med närhet till centrum och friluftsliv. Kransmossens friluftsområde ligger nära och utnyttjas flitigt av våra skolklasser och fritidshemmet.

Trygghet, trivsel och utveckling

Vi som arbetar på Trandaredskolan har ett starkt engagemang för elevernas kunskap, trivsel och möjlighet att utvecklas. Många av oss har lång skolerfarenhet och behörigheten är hög. Goda relationer mellan personal, elever och föräldrar har lagt grunden för det trivsamma klimat som präglar skolan.

Vi trivs på Trandaredskolan

På Trandaredskolan arbetar vi aktivt med trygghet och studiero i alla grupper. Vi utgår från våra värdegrundsord: trygghet, respekt, ansvar, delaktighet och gemenskap.

I Borås Stads klimatundersökning berättar våra elever följande:

  • lärarna förväntar sig att de ska göra sitt bästa
  • lärarna hjälper dem och förklarar arbetet på ett bra sätt
  • eleverna får veta vad de lyckas bra med

Vi är glada och stolta över att eleverna uttrycker att de trivs och känner sig trygga i skolan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Trandaredskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol