Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Trandaredskolan

Trandaredskolans byggnad med statyer i form av figurer framför.

Trygghet, kreativitet och inspiration

Trandaredskolan är en lugn och trivsam grundskola från förskoleklass till årskurs 6 med drygt 500 elever och sex fritidsavdelningar. Den ligger i ett blandat bostadsområde med både villor och hyreshus samt med närhet till centrum och friluftsliv. Kransmossens friluftsområde ligger nära och utnyttjas flitigt av våra skolklasser och fritidshemmet.

Personalen arbetar engagerat för elevernas trivsel, mående och möjlighet att kunna utvecklas maximalt utifrån Borås Stads vison "Lust att lära, möjlighet att lyckas". Goda relationer mellan personal, elever och föräldrar har lagt grunden för det trivsamma klimat som präglar skolan.

Trandaredskolan har Grön Flagg och fick den första flaggan år 2007.

Flexenheten Tranan

Team Tranan är ett team som ska vara ett stöd till lärare och elever på skolan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Trandaredskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol