Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Prao (praktisk arbetslivsorientering)

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Det innebär att eleverna vistas på en arbetsplats, träffar yrkesverksamma och är en del av en arbetsvardag för att förstå hur yrkeslivet fungerar. Prao är en viktig grund för kommande studie- och yrkesval och ger ofta eleverna insikter i sina förmågor, värderingar och intressen. Elever i Borås Stads skolor har prao under en vecka i årskurs 8 samt en vecka i årskurs 9. Prao är obligatorisk.

Viktigt att veta innan prao

Hur söker eleverna sina praoplatser?

Eleverna söker praoplatser i det digitala verktyget praktikplatsen.se. Allt hantering av dokument, som praobekräftelser och praointyg, sker digitalt. Eleverna blir tilldelade personliga inloggningsuppgifter och konton för att kunna se och söka sina platser. Om det finns elever som av olika anledningar önskar ordna praoplats utanför praktikverktyget uppmanas de ta kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare.

Ta reda på resväg och restid

Eleven ska ta reda på vart prao-platsen ligger, hur hen smidigast tar sig dit samt hur lång restiden är. Om avståndet mellan elevens hem och arbetsplatsen är mer än tre kilometer kan eleven få ett busskort av skolan via studie- och yrkesvägledaren. Eleven får inget busskort om hen redan har ett skolkort. Om eleven ordnat egen prao-plats utanför Västtrafikregionen står familjen för resekostnaden (eleven har då rätt till ersättning för egen matlåda).

Under praotiden

Ta del av arbetsplatsens ordningsregler

Det är viktigt att komma i tid. Visa intresse och respekt, lyssna, fråga och lära. Mobilen bör inte användas under arbetstid. Eleven representerar inte bara sig själv, utan också skolan.

Eleven följer arbetsplatsens arbetstider

Eleven följer arbetsplatsen tider (ej före klockan 06.00 eller senare än klockan 20.00). Prao omfattar högst 7 timmar per dag (då är inte lunchen inräknad).

Lunch

Om eleven vill nyttja den fria skollunchen äter eleven lunch på den skola i närheten av prao-platsen som anvisats. Om det inte finns någon skola i närheten och eleven måste ta med sig egen mat kan vårdnadshavaren ersättas med 35 kronor per dag för kostnad för matlåda. Ansökan om ersättning görs efter praon via särskild blankett som finns hos studie- och yrkesvägledaren. Ersättningen betalas ut till vårdnadshavare efter att ifylld blankett lämnats till studie- och yrkesvägledaren.

Försäkring

Eleven är försäkrad genom Borås Stad, men elev och vårdnadshavare är personligt ansvariga för skada som uppkommer genom slarv.

Om eleven är sjuk under praon

Det är viktigt att vårdnadshavaren anmäler elevens frånvaro både till prao-platsen och till skolan på morgonen. Telefonnummer till prao-platsen finns i prao-platsbekräftelsen.

Frågor om eller problem under praon?

Skolans studie- och yrkesvägledare är den person som hjälper eleverna i alla frågor som handlar om prao.

Efter prao

Handledaren fyller i ett praktikintyg för eleven. I det står även elevens närvaro. Det är viktigt att eleven sköter praon.

Har du frågor om prao?

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Prao (praktisk arbetslivsorientering)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender