Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolmat och specialkost

Vi vet att måltiden är viktig för inlärningen. Skolrestaurangernas mål är att: servera god och näringsriktig mat till våra elever. i en trevlig miljö med gott bemötande.

I våra kök arbetar engagerade och kunniga medarbetare som vill bidra till elevernas hälsa och vara delaktiga i att skapa goda matvanor. Vi utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer om en god, trivsam, näringsriktig, säker och integrerad måltid.

Livsmedelsverkets rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringsrik, vällagad mat

Måltiderna näringsberäknas för att tillgodose elevernas rekommenderade energi- och näringsintag. Vi lagar mycket av maten från grunden och använder råvaror av god kvalitet. Det är positivt för både smak och näringsinnehåll och ökar arbetsglädjen för våra kockar.

Våra kök och restauranger

Vi planerar måltider som tar hänsyn till miljö och klimat. Vi minskar vår klimatpåverkan genom en grönare måltid och erbjuder varje dag en vegetarisk rätt i skolorna och har en gemensam klimatanpassad matsedel. Matsedeln är säsongsanpassad och revideras inför varje ny årstid. Vi arbetar med att minska vårt matsvinn, och genomför kontroller regelbundet.

Vad blir det för mat i skolan idag?

Våra menyer är samlade på webbplatsen Skolmaten.se för att det ska vara enkelt att ta del av dem.

Skolmaten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specialkost

Kommunstyrelsen har antagit regler för specialkost i förskola, skola och gymnasieskola. Reglerna gäller även elever i anpassad skola. I grundskolan lämnas läkarintyg eller journalutdrag samt specialkostblankett till skolrestaurangen när eleven börjar i skolan, och därefter vid läsårets början i årskurs 4 och årskurs 7. Barn med celiaki eller diabetes behöver endast ansöka om specialkost en gång under tiden i grundskolan.

Enligt reglerna kan följande specialkost beviljas efter bedömning av ansökan och eventuella intyg.

Specialkost av medicinska skäl (allergi eller överkänslighet)

Vårdnadshavare ansöker om specialkost av medicinska skäl för sitt barn genom att fylla i specialkostblanketten. Till blanketten bifogas läkarintyg, alternativt journalutdrag, som visar typ av allergi eller överkänslighet. Ansökan med bilagor lämnas till skolrestaurangen. Det är vårdnadshavarens ansvar att även informera berörd pedagogisk personal, exempelvis klasslärare.

Specialkost av religiösa eller etiska skäl

Borås Stads skolor erbjuder följande specialkost av religiösa eller etiska skäl:

  • Kost fri från fläskkött
  • Kost fri från nötkött
  • Kost fri från skaldjur
  • Kost fri från blodmat
  • Kost fri från kött/fisk/fågel
  • Kost fri från animalier

Specialkost av religiösa eller etiska skäl kan innebära vegetarisk kost.

Vårdnadshavare ansöker om specialkost av religiösa eller etiska skäl för sitt barn genom att fylla i specialkostblanketten och lämna den till skolrestaurangen. Det är vårdnadshavarens ansvar att även informera berörd pedagogisk personal, exempelvis klasslärare.

Personlig kost (egen matsedel)

Personlig kost kan serveras när läkare bedömer att barnets behov är av medicinsk eller neuropsykiatrisk karaktär. Vårdnadshavare ansöker om personlig kost till sitt barn genom att fylla i specialkostblanketten och bifoga läkarintyg, alternativt journalutdrag.

Ansökan med bilagor lämnas till skolrestaurangen. Det är vårdnadshavarens ansvar att även informera berörd pedagogisk personal, exempelvis klasslärare.

Eu-logotyp med texten: Skolmjölken vi serverar finansieras
delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Skolmjölk

Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolmat och specialkost

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender