Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Särlaskolan

Särlaskolans framsida

Vi som arbetar på Särlaskolan har ett starkt engagemang och vill ge våra elever kunskap, trygghet och framtidstro. Många av oss har lång och rik skolerfarenhet, och behörigheten bland lärarna är hög.

Vår skola ligger centralt i Borås med närhet till både naturen runt vackra Ramnasjön och Borås stora kulturutbud. Hos oss finns ett skolbibliotek och skolmaten lagas på plats i vår skolrestaurang Särlas pärla.

Från och med höstterminen 2022 renoveras vår skola. Det innebär att:

  • eleverna i årskurs 7-9 går kvar på Särlaskolan under byggtiden. Skolan renoveras i olika steg, så vi har salar för elevernas undervisning.

Goda kunskaper med språket som nyckel

På Särlaskolan är alla lärare språkutvecklare. Det betyder att vi hjälper våra elever att utveckla sina kunskaper i det svenska språket för att de ska nå så långt som möjligt. Vi använder bildstöd och tränar på ord och begrepp som är viktiga för att nå goda skolresultat.

Språket är också viktigt för att kunna skapa, behålla och laga relationer. Därför möter vi eleverna med ett coachande förhållningssätt. Det innebär att vår inställning alltid är att förstå eleven och ställa öppna frågor som ger eleven möjlighet att tänka efter.

Alla elever i årkurs 7–9 har regelbundna individuella samtal med sin mentor. I samtalet får eleven möjlighet att sätta mål utifrån sitt nuläge. Sedan arbetar eleven och mentorn tillsammans mot målet. Kontakten med vårdnadshavare är viktig för oss. Vi möts bland annat i elevens utvecklingssamtal.

Vi trivs på Särlaskolan

Vi är glada och stolta över att eleverna uttrycker att de trivs och känner sig trygga i skolan. Utöver hela skolans arbete med bemötande och relationer har skolan även en trygghetsgrupp som arbetar för alla elevers trygghet, trivsel och studiero.

I Borås Stads klimatundersökning berättar våra elever också att:

  • lärarna förväntar sig att de ska göra sitt bästa
  • lärarna hjälper dem och förklarar arbetet på ett bra sätt
  • eleverna får veta vad de lyckas bra med.

Välkommen till oss

Är det du intresserad av Särlaskolan 7-9 så kontaktar du rektor på Särlaskolan.

Eftersom Särlaskolan F-6 är vilande är du varmt välkommen att kontakta rektor på Byttorpskolan F-6.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Särlaskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol