Meny

Meny

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Här går cirka 370 elever i förskoleklass till år 6. Skolan har närhet till både natur och kultur. Skolan har fyra fritidsavdelningar. Vårt bibliotek är bemannat med bibliotekarie på deltid. 

Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

I förskoleklass arbetar man strukuterat med matematik utifrån ett matierial som heter "Tänka, resonera och räkna", för att ge förskoleklasseleverna en bra grund i matematik och därmed på sikt öka måluppfyllelsen. I förskoleklass arbetar vi också med Bornholmsmodellen. Det är ett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. 

Vi har fyra fritidshem på skolan. Alla arbetar aktivt med läsning och matematik för att öka måluppfyllelsen hos våra elever samt erbjuder aktiviteter för en meningsfull fritid.

Eleverna i år 4-6 får disponera var sin Cromebook. I år F-6 har klassrummen utrustats med interaktiva tavlor och dokumentkameror, vilket har lett till att arbetssätten i klassrummet har utvecklats.

Till Bergdalskolan hör även sjukhusskolanöppnas i nytt fönster som hjälper elever att klara av skolan vid sjukhusvistelse.

Aktuellt från skolan

Välkommen tillbaka till skolan!

Höstterminen startar onsdagen den 21 augusti klockan 08.00.

Månadsbrev

Ta del av rektors månadsbrev.

Ordningsregler och plan mot kränkande behandling

Vi arbetar för att alla ska vara trygga och trivas, läs mer om vad som gäller hos oss.

Senast ändrad: 2019-08-05 13.24

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolan

g q n C

p

Kontakt