Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Här går cirka 370 elever i förskoleklass till år 6. Skolan har närhet till både natur och kultur. Skolan har fyra fritidsavdelningar. Vårt bibliotek är bemannat med bibliotekarie på deltid. 

Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

I förskoleklass arbetar man strukuterat med matematik utifrån ett matierial som heter "Tänka, resonera och räkna", för att ge förskoleklasseleverna en bra grund i matematik och därmed på sikt öka måluppfyllelsen. I förskoleklass arbetar vi också med Bornholmsmodellen. Det är ett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. 

Vi har fyra fritidshem på skolan. Alla arbetar med läsning och matematik för att öka måluppfyllelsen hos våra elever samt erbjuder aktiviteter för en meningsfull fritid.

Eleverna i år 4-6 får disponera var sin Cromebook. I år F-6 har klassrummen utrustats med interaktiva tavlor och dokumentkameror, vilket har lett till att arbetssätten i klassrummet har utvecklats.

Till Bergdalskolan hör även sjukhusskolanöppnas i nytt fönster som hjälper elever att klara av skolan vid sjukhusvistelse.

Aktuellt från skolan

Ny tf rektor Bergdalskolan

Från den 7 januari är Emma Holström tf rektor på Bergdalskolan under Fannys föräldraledighet.

Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem

Den 1 januari 2020 höjs maxtaxan för barnomsorgsavgifter enligt Skolverkets fastställda nivåer. Hur mycket en familj betalar i barnomsorgsavgift baseras på hushållets skattepliktiga inkomst. Den kontrolleras årligen i Borås Stads inkomstkontroll. För att kontrollera och ändra dina inkomstuppgifter använder du e-tjänsten för förskola och fritidshem, se boras.se/sjalvservice.

För en förskoleplats blir den nya maxtaxan 1 478 kronor i månaden för det första barnet (det yngsta barnet), 986 kronor i månaden för det andra barnet och 493 kronor i månaden för det tredje barnet (fjärde barnet är gratis).

För en fritidshemsplats blir maxtaxan 986 kronor i månaden för det första barnet (det yngsta barnet) och 493 kronor i månaden för det andra respektive tredje barnet (fjärde barnet är gratis).

För mer information om avgifter för förskola och fritidshem, se boras.se. Vid frågor, vänligen kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen via Borås Stads växel, telefon 033-35 70 00. Förskoleförvaltningen.

Trafik vintertid Gustav Adolfsgatan

Vi är såklart påverkade av bygget på Gustav Adolfsgatan när det gäller framkomligheten för biltrafik. Vi har därför samarbetat med Tekniska förvaltningen och kommit överens om att de ska salta den del av gatan som berör oss då det blir snö. Vi hoppas att det kommer att göra gott för framkomligheten vid vinterväglag.

Tankar kring närvaro i skolan

Goda och sunda närvarorutiner läggs redan i skolans första år och det är ni vårdnadshavare som lägger dem tillsammans med era barn. För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. Det är svårt att hänga med i skolarbetet om man har mycket frånvaro, såväl sena ankomster, enstaka dagar som längre tid, under till exempel en resa. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet senare i livet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap.

Att ert barn har hög närvaro i skolan är direkt avgörande för att måluppfyllelsen ska vara god.  Det finns olika former av frånvaro men det viktiga är att ni tänker på att all frånvaro är negativ för ert barns måluppfyllelse och fortsatta skolgång. Fundera därför noga då ni bokar en resa under skoltid eller låter ert barn vara hemma med exempelvis ont i en arm, då det går att vara i skolan och lära sig ändå.

Månadsbrev

Ta del av rektors månadsbrev.PDF

Ordningsregler och plan mot kränkande behandling

Vi arbetar för att alla ska vara trygga och trivas, läs mer om vad som gäller hos oss.

Senast ändrad: 2020-01-08 08.22

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolan

g q n C

p

Kontakt