Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Här går cirka 370 elever i förskoleklass till år 6. Skolan har närhet till både natur och kultur. Skolan har fyra fritidsavdelningar. Vårt bibliotek är bemannat med bibliotekarie på deltid. 

Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

I förskoleklass arbetar man strukuterat med matematik utifrån ett matierial som heter "Tänka, resonera och räkna", för att ge förskoleklasseleverna en bra grund i matematik och därmed på sikt öka måluppfyllelsen. I förskoleklass arbetar vi också med Bornholmsmodellen. Det är ett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. 

Vi har fyra fritidshem på skolan. Alla arbetar med läsning och matematik för att öka måluppfyllelsen hos våra elever samt erbjuder aktiviteter för en meningsfull fritid.

Eleverna i år 4-6 får disponera var sin Cromebook. I år F-6 har klassrummen utrustats med interaktiva tavlor och dokumentkameror, vilket har lett till att arbetssätten i klassrummet har utvecklats.

Till Bergdalskolan hör även sjukhusskolanöppnas i nytt fönster som hjälper elever att klara av skolan vid sjukhusvistelse.

Aktuellt från skolan

Coronavirus

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom sjukskriva sig enligt vanlig rutin och stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska, liksom alla andra i samhället, stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Här är aktuell information från Grundskoleförvaltningen uppdaterad 2010-03-31.

SvenskaPDF

EngelskaPDF

SomaliskaPDF

ArabiskaPDF

PersiskaPDF

 

Tidigare info:

2020-03-26PDF

2020-03-20PDF

2020-03-05Word

Bergdalsnytt till föräldrar

Här finns aktuellt informationsbrevPDF från rektor.

Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem

Den 1 januari 2020 höjs maxtaxan för barnomsorgsavgifter enligt Skolverkets fastställda nivåer. Hur mycket en familj betalar i barnomsorgsavgift baseras på hushållets skattepliktiga inkomst. Den kontrolleras årligen i Borås Stads inkomstkontroll. För att kontrollera och ändra dina inkomstuppgifter använder du e-tjänsten för förskola och fritidshem, se boras.se/sjalvservice.

För en förskoleplats blir den nya maxtaxan 1 478 kronor i månaden för det första barnet (det yngsta barnet), 986 kronor i månaden för det andra barnet och 493 kronor i månaden för det tredje barnet (fjärde barnet är gratis).

För en fritidshemsplats blir maxtaxan 986 kronor i månaden för det första barnet (det yngsta barnet) och 493 kronor i månaden för det andra respektive tredje barnet (fjärde barnet är gratis).

För mer information om avgifter för förskola och fritidshem, se boras.se. Vid frågor, vänligen kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen via Borås Stads växel, telefon 033-35 70 00. Förskoleförvaltningen.

Trafik vintertid Gustav Adolfsgatan

Vi är såklart påverkade av bygget på Gustav Adolfsgatan när det gäller framkomligheten för biltrafik. Vi har därför samarbetat med Tekniska förvaltningen och kommit överens om att de ska salta den del av gatan som berör oss då det blir snö. Vi hoppas att det kommer att göra gott för framkomligheten vid vinterväglag.

Ordningsregler och plan mot kränkande behandling

Vi arbetar för att alla ska vara trygga och trivas, läs mer om vad som gäller hos oss.

Senast ändrad: 2020-03-31 09.08

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolan

g q n C

p

Kontakt