Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Här går cirka 370 elever i förskoleklass till år 6. Skolan har närhet till både natur och kultur. Skolan har fyra fritidsavdelningar. Vårt bibliotek är bemannat med bibliotekarie på deltid. 

Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

I förskoleklass arbetar man strukuterat med matematik utifrån ett matierial som heter "Tänka, resonera och räkna", för att ge förskoleklasseleverna en bra grund i matematik och därmed på sikt öka måluppfyllelsen. I förskoleklass arbetar vi också med Bornholmsmodellen. Det är ett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. 

Vi har fyra fritidshem på skolan. Alla arbetar med läsning och matematik för att öka måluppfyllelsen hos våra elever samt erbjuder aktiviteter för en meningsfull fritid.

Eleverna i år 4-6 får disponera var sin Cromebook. I år F-6 är klassrummen utrustade med interaktiva tavlor och dokumentkameror.

Till Bergdalskolan hör även sjukhusskolanöppnas i nytt fönster som hjälper elever att klara av skolan vid sjukhusvistelse. 

Aktuellt från skolan

Inga föräldrar ska vistas i skolans lokaler

Vi försöker minimera antalet besök i skolan av vårdnadshavare. Från och med måndagen den 11 maj har vi beslutat att inga vårdnadshavare eller syskon ska vistas i skolan. Lämning och hämtning ska alltså ske utanför skolbyggnaden. Det finns information om detta på skolans ytterdörrar där det även står telefonnummer till samtliga avdelningar. Observera att inbokade besök hos exempelvis skolsköterska eller rektor är undantag från dessa bestämmelser. Det kan även bli aktuellt att skolans pedagoger bjuder in till möten via Google Meet eller annan lämplig plattform för digitala möten.

Skolavslutning

Den 10 juni är det skolavslutning. Vi har ännu inte fått några direktiv beträffande skolavslutningen, men det kommer med mycket stor säkerhet inte bli som vanligt. I nuläget planerar vi för att varje klass kommer att fira skolavslutning i sitt eget klassrum med sin/sina lärare och då helt utan föräldrar. Det skulle förvåna oss om vi kunde fira i kyrkan. Mer information om detta kommer inom kort.

Bergdalsnytt till föräldrar

Här finns aktuellt informationsbrevPDF från rektor.

Coronavirus

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom sjukskriva sig enligt vanlig rutin och stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska, liksom alla andra i samhället, stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Här är aktuell informationPDF från Grundskoleförvaltningen uppdaterad 2020-04-23.

Information från 2020-03-31 på olika språk:

SvenskaPDF

EngelskaPDF

SomaliskaPDF

ArabiskaPDF

PersiskaPDF


Tidigare information:

2020-03-26PDF

2020-03-20PDF

2020-03-05Word

Ordningsregler och plan mot kränkande behandling

Vi arbetar för att alla ska vara trygga och trivas, läs mer om vad som gäller hos oss.

Senast ändrad: 2020-05-10 20.52

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolan

g q n C

p

Kontakt