Meny

Meny

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Trygghet, kreativitet och inspiration
Här går cirka 360 elever i förskoleklass till år 6. Skolan har fem fritidsavdelningar. Skolan har närhet till både natur och kultur. Vårt bibliotek är bemannat med bibliotekarie på deltid. Vi har en restaurang på skolan som serverar god och vällagad mat.

Här går cirka 375 elever i förskoleklass till år 6. Skolan har närhet till både natur och kultur. Skolan har fem fritidsavdelningar. Vårt bibliotek är bemannat med bibliotekarie på deltid. 

Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

I förskoleklass arbetar man strukuterat med matematik utifrån ett matierial som heter "Tänka, resonera och räkna", för att ge förskoleklasseleverna en bra grund i matematik och därmed på sikt öka måluppfyllelsen. I förskoleklass arbetar vi också med Bornholmsmodellen. Det är ett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. 

Vi har fem fritidshem på skolan. Alla arbetar aktivt med läsning och matematik för att öka måluppfyllelsen hos våra elever samt erbjuder aktiviteter för en meningsfull fritid.

Eleverna i år 5-6 får disponera var sin iPad. I år F-6 har klassrummen utrustats med interaktiva tavlor, vilket har lett till att arbetssätten i klassrummet har utvecklats.

Till Bergdalskolan hör även sjukhusskolanöppnas i nytt fönster som hjälper elever att klara av skolan vid sjukhusvistelse.


Senast ändrad: 2019-04-17 07.26

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolan

g q n C

Kulturnära
Skolans läge gör att vi har nära till både natur och kultur.

Tänka, resonera och räkna
I förskoleklass arbetar man strukuterat med matematik utifrån ett material som heter "Tänka, resonera och räkna".

Matematik

u

Besök oss

Besöksadress:
Gustav Adolfsgatan 81

p

Kontakt