Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Bergdalskolan

Bergdalskolans framsida

Här går cirka 380 elever i förskoleklass till år 6. Skolan har närhet till både natur och kultur. Skolan har fyra fritidsavdelningar. Vårt bibliotek är bemannat med bibliotekarie på deltid. 

Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

I förskoleklass arbetar man strukuterat med matematik utifrån ett matierial som heter "Tänka, resonera och räkna", för att ge förskoleklasseleverna en bra grund i matematik och därmed på sikt öka måluppfyllelsen. I förskoleklass arbetar vi också med Bornholmsmodellen. Det är ett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. 

Vi har fyra fritidshem på skolan. Alla arbetar med läsning och matematik för att öka måluppfyllelsen hos våra elever samt erbjuder aktiviteter för en meningsfull fritid.

Eleverna i år 5-6 får disponera var sin Chromebook. I år F-6 är klassrummen utrustade med interaktiva tavlor och dokumentkameror.

På vår skola arbetar vi med elevinflytande på många olika sätt. Vi har också ett aktivt föräldraråd som täffas två gånger per termin.
 
Elevinflytande och föräldraråd

Dokument med hjärta, ikon

Aktuellt från skolan

Restriktionerna har lättats så som läget är just nu. Därför har vi beslutat att vårdnadshavare kan komma in i skolan i samband med hämtning och lämning. Vi kommer inte skicka ut barn på eftermiddag/kväll till väntande bilar utan vårdnadshavare ska komma in till fritidshemmen i samband med hämtning. Dock får ni gärna begränsa tiden inne i skolbyggnaden när eleven kommer på morgonen. Om eleven klarar att gå in själv så får den gärna fortsätta med det.

Julavslutningen tisdagen den 21 december.

Barnen samlas på skolgården kl 07:15 för att gå i ett gemensamt fackeltåg till kyrkan kl 07:20. Vi är klara i kyrkan kl 08:40 och elever som inte har anmält omsorgsbehov hämtas av vårdnadshavare utanför kyrkan kl 08:45. Plats för hämtning kommer klasslärare informera om. Elever som har anmälts till fritids denna dag går tillsammans med personalen tillbaka till skolan.

 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol