Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Bergdalskolans framsida

Här går cirka 380 elever i förskoleklass till år 6. Skolan har närhet till både natur och kultur. Skolan har fyra fritidsavdelningar. Vårt bibliotek är bemannat med bibliotekarie på deltid. 

Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

I förskoleklass arbetar man strukuterat med matematik utifrån ett matierial som heter "Tänka, resonera och räkna", för att ge förskoleklasseleverna en bra grund i matematik och därmed på sikt öka måluppfyllelsen. I förskoleklass arbetar vi också med Bornholmsmodellen. Det är ett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. 

Vi har fyra fritidshem på skolan. Alla arbetar med läsning och matematik för att öka måluppfyllelsen hos våra elever samt erbjuder aktiviteter för en meningsfull fritid.

Eleverna i år 5-6 får disponera var sin Chromebook. I år F-6 är klassrummen utrustade med interaktiva tavlor och dokumentkameror.

Till Bergdalskolan hör även sjukhusskola som hjälper elever att klara av skolan vid sjukhusvistelse. 

Sjukhusskolan

På vår skola arbetar vi med elevinflytande på många olika sätt. Vi har också ett aktivt föräldraråd som täffas två gånger per termin.
 
Elevinflytande och föräldraråd

Dokument med hjärta, ikon

Aktuellt från skolan

Personal i köket

Johan Sörling vår köksmästare är tjänstledig under ett år. Ilias Kolovos kommer att vara tillförordnad köksmästare under tiden. Vi har också fått en ny kock. Han heter Magnus Zettergren och kommer närmast från Annelundsvillan.

Information från Grundskoleförvaltningen kring covid-19

Skolan är öppen och friska elever ska gå i skolan.

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt och ska därför gå i skolan. Är ditt barn friskt ska barnet gå till skolan. Sjuka elever ska vara hemma, även vid lindriga symtom. För att minska risken för smittspridning ska du vara uppmärksam på om ditt barn har feber, hosta och svårigheter att andas. I så fall ska ditt barn vara hemma, och du ska sjukanmäla barnet till skolan. Det gäller även vid lättare tecken på sjukdom som halsont, huvudvärk snuva, illamående eller muskel- och ledvärk.

Rastverksamhet

Under läsåret 2020/2021 kommer vi att satsa än mer på vår rastverksamhet, Vi har fått bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som bidrar till denna satsning.

Det är Jonathan Ask och Eric Sjölin som ansvarar för rastverksamheten.

Våra ordningsregler

Vi arbetar för att alla ska vara trygga och trivas, läs mer om vad som gäller hos oss.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-27 11.41

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolan

g q n C