Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Bergdalskolan

Bergdalskolans framsida

Vi är cirka 350 elever i förskoleklass till årskurs 6. Skolan har närhet till både natur och kultur. Skolan har fyra fritidsavdelningar. Vårt bibliotek är bemannat med bibliotekarie på deltid.

Respekt - Trygghet - Ansvar

Vi arbetar med värdeorden: respekt, trygghet och ansvar i vårt trygghetsarbete. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

I förskoleklass arbetar vi strukuterat med matematik utifrån ett matierial som heter "Tänka, resonera och räkna", för att ge eleverna i förskoleklass en bra grund i matematik och därmed på sikt öka måluppfyllelsen. I förskoleklass arbetar vi också med Bornholmsmodellen. Det är ett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda.

Vi har fyra fritidshem på skolan som erbjduer aktiviteter för en meningsfull fritid. Våra fritidshem arbetar med läsning och matematik för att öka måluppfyllelsen hos våra elever.

Eleverna i år 4-6 får disponera var sin Chromebook. Samtliga klassrum är utrustade med interaktiva tavlor och dokumentkameror.

På vår skola arbetar vi med elevinflytande på olika sätt. Vi har också ett föräldraråd som täffas en till två gånger per termin.
 
Elevinflytande och föräldraråd

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol