Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Ansök om skolplats

Samlad information om hur du söker skolplats i Borås Stads grundskolor.

Det här gäller om du är nyinflyttad under terminen eller vill byta skola under terminen:

Här har vi samlat information till dig som är nyinflyttad och önskar en skolplats till ditt barn.

Om du och ditt barn vill att ditt barn ska byta skola anmäler du önskemålet till oss.

Skolval inför läsåret 2020/2021

Information om skolvalet för läsåret 2020/2021 kommer att skickas ut till berörda vårdnadshavare under november 2019. Informationen kommer även att uppdateras löpande på denna sida.

Bakgrundsinformation om skolvalet

Vårdnadshavare till elever folkbokförda i Borås Stad ska göra ett aktivt skolval i vår e-tjänst inför läsåret 2020/2021. Elever som saknar fullständigt personnummer kommer att få göra skolvalet via pappersblankett som vi skickar hem.

Skolvalet gäller:

  • alla barn som ska börja förskoleklass
  • elever i årskurs 3 på Kerstinsgårdskolan, Svedjeskolan och Tummarpskolan (skolor med årskurs F-3)
  • alla elever i årskurs 6 på Borås kommunala skolor

Läs mer om våra skolor på skolornas webbsidor och i Borås Stads jämförelsetjänst.

Gör ansökan så här

Fyll i ansökan via vår e-tjänst som öppnar i början av december (mer information kommer att skickas hem).
För att göra ansökan behövs e-legitimation, BankID eller mobilt BankID. Obs! Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera ansökan för att den ska vara giltig.

Vet ni redan nu att ni ska flytta?

Barnets folkbokföringsadress ligger till grund för skolplaceringen. Om ni redan vet att ni, senast 1 september 2020, ska flytta och har ett hyresavtal eller köpekontrakt som styrker detta ska ni skicka in en kopia på kontraktet. Då kan vi ta hänsyn till kommande folkbokföringsadress vid skolplaceringen.

Skicka kopian, med en hänvisning till vilket barn ärendet gäller, till:

Borås Stad
Grundskoleförvaltningen, Placeringsenheten
501 80 Borås

Hur går skolplaceringen till?

Grundskoleförvaltningen skolplacerar barnen enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Om många barn önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till måste vi göra urval. Alla barn som vill ha plats i kommunal skola och är folkbokförda i Borås Stad kommer att få en plats i någon av kommunens skolor.

Urval för placering i förskoleklass: Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

Urval för placering i årskurs 4 samt årskurs 7: Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande tillämpas relativ närhet.

Läs mer om skolplacering i skolvalet, syskonförtur och relativ närhet.

Om ni inte väljer skola

Om inget val gjorts skickar vi två påminnelser. Om vi ändå inte får in några val placerar vi eleven på närmsta kommunala skola som har plats.

När kommer beskedet?

Under vecka 8, 2020 får alla som sökt kommunal skola ett placeringsbeslut med posten.

Frågor och svar om skolval

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om skolvalet.

Om ni är intresserade av att söka en fristående skola

Från i år kommer skolvalet för både fristående skolor och kommunala skolor göras i samma e-tjänst. Men eftersom de fristående skolorna tillämpar kö-system eller andra urvalskriterier, är det viktigt att du redan nu kontaktar den fristående skolan och ställer ditt barn i kö.

Observera att fristående skolor kan ha andra urvalskriterier än de vi i Borås Stad tillämpar. De fristående skolorna skickar ut egna placeringsbesked.

Om ni byter adress efter ni gjort ansökan

Så fort du vet att ditt barn ska flytta (med dig eller annan vårdnadshavare) måste du meddela oss på Placeringsenheten detta. Vi behöver ha korrekt folkbokföringsadress för att barnet ska få en skolplacering.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-15 20.11

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om skolplats

g q n C

p

Kontakt