Meny

Meny

Ansök om skolplats

Samlad information om hur du söker skolplats i Borås Stads grundskolor.

Det här gäller om du är nyinflyttad under terminen eller vill byta skola under terminen:

Här har vi samlat information till dig som är nyinflyttad och önskar en skolplats till ditt barn.

Om du och ditt barn vill att ditt barn ska byta skola anmäler du önskemålet till oss.

Skolval inför läsåret 2019/2020

Placeringarna är nu klara och under vecka 7, 2019 får alla som sökt kommunal skola ett placeringsbeslut med posten.

Bakgrundsinformation om skolvalet

En del vårdnadshavare ska, tillsammans med sina barn, göra ett aktivt skolval inför läsåret 2019/2020. Information om skolvalet skickas hem till alla berörda vårdnadshavare i början av december. Valen ska vara gjorda i vår e-tjänst senast 21 december 2018.

Läs mer om våra skolor på skolornas webbsidor och i Borås Stads jämförelsetjänst.

Summarized information about obligatory school selection in English, Arabic, Somali, Finnish and FarsiPDF.

Skolvalet gäller:

  • alla barn som ska börja förskoleklass
  • elever i årskurs 3 på Kerstinsgårdskolan, Svedjeskolan och Tummarpskolan (skolor med årskurs F-3)
  • alla elever i årskurs 6 på Borås kommunala skolor

Gör ansökan så här

Fyll i ansökan via vår e-tjänst senast 21 december 2018.
För att göra ansökan behövs e-legitimation, BankID eller mobilt BankID. Obs! Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera ansökan för att den ska vara giltig.

Vet ni redan nu att ni ska flytta?

Barnets folkbokföringsadress ligger till grund för skolplaceringen. Om ni redan nu vet att ni, senast 1 september 2019, ska flytta och har ett hyresavtal eller köpekontrakt som styrker detta ska ni skicka in en kopia på kontraktet. Då kan vi ta hänsyn till kommande folkbokföringsadress vid skolplaceringen.

Skicka kopian, med en hänvisning till vilket barn ärendet gäller, till:

Borås Stad
Grundskoleförvaltningen, Placeringsenheten
501 80 Borås

Hur går skolplaceringen till?

Grundskoleförvaltningen skolplacerar barnen enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Om många barn önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till måste vi göra urval. Alla barn som vill ha plats i kommunal skola och är folkbokförda i Borås Stad kommer att få en plats i någon av kommunens skolor.

Urval för placering i förskoleklass: Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

Urval för placering i årskurs 4 samt årskurs 7: Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande tillämpas relativ närhet.
Läs mer om skolplacering i skolvalet, syskonförtur och relativ närhet.

Om ni inte väljer skola

Om inget val gjorts den 21 december skickar vi två påminnelser. Om vi ändå inte får in några val placerar vi eleven på närmsta kommunala skola som har plats.

När kommer beskedet?

Under vecka 7, 2019 får alla som sökt kommunal skola ett placeringsbeslut med posten.

Frågor och svar om skolval

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om skolvalet.

Om ni är intresserade av att söka en fristående skola

Om ni är intresserade av att söka till en fristående skola, gör så här:

Observera att fristående skolor kan ha andra urvalskriterier än de vi i Borås Stad tillämpar. De fristående skolorna skickar ut egna placeringsbesked.

Om ni byter adress efter ni gjort ansökan

Så fort du vet att ditt barn ska flytta (med dig eller annan vårdnadshavare) måste du meddela oss på Placeringsenheten detta. Vi behöver ha korrekt folkbokföringsadress för att barnet ska få en skolplacering.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-05-27 12.39

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om skolplats

g q n C

p

Kontakt