Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Myråsskolan

Myråsskolan

Myråsskolans framsida

Myråsskolan är en F-6 skola med cirka 520 elever. Skolan har fem fritidsavdelningar. Myråsskolan ligger i ett naturnära område, där ett gott klimat bland personal och elever är ett kännetecken. Eleverna har tillgång till en stor skolgård med olika typer av lekområden. Med respekt och trygghet utvecklas eleverna till lärande, aktiva och ansvarskännande individer.

På Myråsskolan ser vi olikheter som en tillgång och trygghet och allas lika värde är alltid i fokus. Elevinflytande är en viktig del av verksamheten och vi tar tillvara på vårdnadshavarnas synpunkter. På Myråsskolan möter vi alla med respekt och varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Myråsskolan är en arbetsplats där vi känner tillhörighet och trivs tillsammans.

Skolans bärande pedagogiska idé bygger på BFL, digitalisering och språkutvecklande arbetssätt, för att få alla elever att nå sin fulla potential. 
Eleverna i årskurs 4, 5 och 6 har en iPad per elev. Skolan är också miljöcertifierad sedan maj 2003 och har därför premierats med Grön Flagg.

Info till nya förskoleklassföräldrar ht 2020.
Under länken hittar ni en presentation av förskoleklassverksamheten.

FörskoleklassPowerpoint


Senast ändrad: 2020-05-19 12.07

Uppdaterad av:

Dela sidan: Myråsskolan

g q n C

p

Kontakt