Meny

Meny

Dalsjöskolan

Trygghet, kreativitet och inspiration
Dalsjöskolan är belägen i centrum av tätorten Dalsjöfors, mycket nära ett naturskönt område och sportanläggningarna i samhället. Vid skolan finns årskurserna 4-9, som detta läsår tar emot 577 elever.

Dalsjöskolan

Aktuellt

Parkering mopeder, traktorer och moppebilar

Parkering får inte ske på Alprosgårdens parkering som ligger innanför Dalsjöskolans parkering. Det fungerar inte heller att ta upp en hel parkeringsruta med endast en moped, platserna räcker inte till.

Praxis är att mopeder "tränger ihop sig" i rutorna mot Dalsjövägen. Från skolans håll är det också ok att parkera mopeder i den lilla skogsdungen mellan parkeringen och Dalsjövägen.

Tänk på att det är otillåtet att köra moped på gång- och cykelvägen mellan skolan och idrottshallen! Det är olagligt och farligt både för den som kör och för dem som vistas i närheten.

Nationella prov och inarbetad tid

Under framför allt vårterminen genomförs nationella prov (NP) i ett flertal ämnen i årskurs 6 och 9. För att säkerställa att bedömningen av proven blir rättvis, samarbetar flera lärare i rättningsarbetet. Rättningen genomförs under ett antal heldagar.
Den lektionstid dessa rättningar tar i anspråk arbetar eleverna in under övriga läsåret. Lektionstiderna har förlängts, så att eleverna får den undervisningstid som är fastslagen i timplanen.
Trots att vissa lektioner alltså ställs in under rättningsperioderna, är övriga veckor schemalagda så att var och en får den undervisningstid en har rätt till.

Skolans öppettider

Skolan låses upp klockan 7.50 måndag- fredag. Elever som kommer till skolan tidigare får vänta utomhus eller på expeditionen.

Värdesaker

Vi uppmanar alla elever att inte lämna några värdesaker i omklädningsrummen i idrottshallen under idrottslektionerna. Mobiler och iPads kan låsas in i elevskåpen på skolan eller tas med in i idrottshallen under inomhuslektioner. Idrottslärarna hjälper till att låsa in värdesaker under utomhuslektioner. Detta gäller även stöldbegärliga kläder, hörlurar, laddare etc.
Skolan har inga försäkringar som täcker stölder av elevernas privata ägodelar eller den iPad som skolan tillhandahåller. Stölder anmäls direkt till polislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och försäkringsbolag.

Skolskjuts

Borås Stad har en ny skolskjutsentreprenör det här läsåret. Dalsjöskolan har ingen möjlighet att påverka vare sig deras val av hållplatser eller deras tidtabelleröppnas i nytt fönster.
Kontakta Borås Stads skolskjutsenhet för svar på frågor som har med skolskjuts att göra.

Skolskjuts hanteras av Skolskjutsenheten i Borås Stad. Vänd dig dit om du vill ha information om skolskjuts. Dalsjöskolan administrerar inte detta.

Föräldramöten och föräldraråd

Föräldrar till elever som börjar åk 4 på Dalsjöskolan höstterminen 2018 hälsas välkomna på föräldramöte i Dalsjöskolans matsal torsdagen 26 april kl. 17.30.

Föräldrar till elever som börjar åk 7 på Dalsjöskolan höstterminen 2018 hälsas välkomna på föräldramöte i Dalsjöskolans matsal onsdagen 2 maj kl. 17.30.

Föräldrarådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hålls i matsalen 20 februari och 15 maj klockan 17.30-19.00.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-02 10.55
Senast ändrad: 2018-04-17 08.37

Dela sidan: Dalsjöskolan

g q n C

p

Kontakt