Meny

Meny

Dalsjöskolan

Trygghet, kreativitet och inspiration
Dalsjöskolan är belägen i centrum av tätorten Dalsjöfors, mycket nära ett naturskönt område och sportanläggningarna i samhället. Vid skolan finns årskurserna 4-9, som detta läsår tar emot 596 elever.

Dalsjöskolan

Aktuellt

Lovskola på höstlovet

Dalsjöskolan erbjuder lovskola på höstlovet. Under lovskolan kommer kärnämnena (Sv/SvA, Eng, Ma) att prioriteras. Eleven beslutar i samråd med lärare vilket/vilka ämnen som ska läsas. Om eleven accepterat ett erbjudande om lovskola ska eleven delta i den verksamhet som anordnas om det inte finns giltiga skäl att utebli. Kontakta mentor senast 19/10.
Lovskola kommer också att erbjudas på sportlov och påsklov, dock ej på sommarlovet.

Stöd i föräldraskapet

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Kanske har du kört fast i gamla spår som inte fungerar och behöver hjälp i att bryta den negativa spiralen för att komma tillbaka till det positiva? 
Under hösten ger COPE en kurs för föräldrar till barn upp till 12 år. Kurserna är kostnadsfria.

Skolskjuts

Frågor om skolskjuts hänvisas till Borås Stads skolskjutsenhet.

Telefon 033-35 74 00, telefontid 13.00-15.30

Senast ändrad: 2018-10-16 11.17

Uppdaterad av:

Dela sidan: Dalsjöskolan

g q n C

p

Kontakt