Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Dalsjöskolan

På Dalsjöskolan går elever i årskurs 4-9 samt i vår Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp, KSU.

Genom varierande undervisning och ett entreprenöriellt förhållningssätt vill vi stimulera och hjälpa varje elev att skapa sin egen framtid växa med sina uppgifter.

I vår verksamhet uppmärksammar vi de intellektuella såväl som de praktiska och estetiska aspekterna i undervisningen. Hälso- och livsstilsfrågor har ett särskilt fokus i vår undervisning. Vi bidrar till att rusta eleverna för framtidens utmaningar. När eleverna lämnar oss vill vi också att de har med sig en framtidstro och vilja att lära mer.

Aktuellt från skolan

Mobiltelefoner i skolan

Högstadieelevers mobiltelefoner ska under lektionstid förvaras i elevens skåp. De ska inte tas med på lektionerna. Om lärare upptäcker att eleven ändå tagit med telefonen har denne rätt enligt lag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att omhänderta mobilen för resten av skoldagen.

Behöver man nå sitt barn under lektionstid går det alltid att ringa till skolans expedition på telefon 033-35 87 10.

Lagen har tillkommit för att öka tryggheten och studieron i klassrummen, att ge eleven möjlighet att koncentrera sig på skolarbetet. Det handlar dels om störande ljud och notiser av olika slag, men även för att lärare och elever ska slippa bli filmade och fotograferade.

Skolskjuts

Skolskjutsen sköts av entreprenören Ellös buss och administreras av Borås Stads skolskjutsenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senaste nytt angående coronaviruset

Borås Stads information, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. uppdateras kontinuerligt.

Dokument från Västra Götalandsregionen, smittskydd

Under rubriken Till förskola och skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har Västra Götalandsregionen samlat information som rör hur skola, elever och elevers nära anhöriga ska agera när det gäller frågor som rör skolgång och Covid -19.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Dalsjöskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol