Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Dalsjöskolan

På Dalsjöskolan går elever i årskurs 4-9 samt i vår Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp, KSU. Skolan har cirka 620 elever och en personalstyrka på närmare 100 personer.

Dalsjöskolan ligger nära naturområden och har tillgång till idrottshall, badhus och fina utomhusytor för idrottsämnet. Skolan har eget tillagningskök och ett skolbibliotek som är bemannat fyra dagar per vecka.

Genom varierande undervisning och ett entreprenöriellt förhållningssätt vill vi stimulera och hjälpa varje elev att skapa sin egen framtid växa med sina uppgifter.

I vår verksamhet uppmärksammar vi de intellektuella såväl som de praktiska och estetiska aspekterna i undervisningen. Hälso- och livsstilsfrågor har ett särskilt fokus i vår undervisning. Vi bidrar till att rusta eleverna för framtidens utmaningar. När eleverna lämnar oss vill vi också att de har med sig en framtidstro och vilja att lära mer.

Aktuellt från skolan

Nästa föräldraråd

Välkomna på föräldraråd 23 mars 17:30

Vårdnadshavare från alla årskurser är välkomna, ingen föranmälan. Lokal anges på plats.

Sociala medier

Följ gärna Dalsjöskolan på Facebook Länk till annan webbplats. , Instagram Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Där läggs information ut som som endast gäller en kortare tid.

Mobiltelefoner i skolan

Högstadieelevers mobiltelefoner ska under lektionstid förvaras i elevens skåp. De ska inte tas med på lektionerna. Om lärare upptäcker att eleven ändå tagit med telefonen har denne rätt enligt lag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att omhänderta mobilen för resten av skoldagen.

Behöver man nå sitt barn under lektionstid går det alltid att ringa till skolans expedition på telefon 033-35 87 10.

Lagen har tillkommit för att öka tryggheten och studieron i klassrummen, att ge eleven möjlighet att koncentrera sig på skolarbetet. Det handlar dels om störande ljud och notiser av olika slag, men även för att lärare och elever ska slippa bli filmade och fotograferade.

Information om corona

Borås Stad har avvecklat kommunens sidor om coronaviruset och hänvisar hädanefter till Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information i ämnet.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Dalsjöskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol