Meny

Meny

Dalsjöskolan

Dalsjöskolan

Trygghet, kreativitet och inspiration
Dalsjöskolan är belägen i centrum av tätorten Dalsjöfors, mycket nära ett naturskönt område och sportanläggningarna i samhället. Vid skolan finns årskurserna 4-9, som detta läsår tar emot 596 elever.

Aktuellt

Dags att ansöka om skolskjuts inför hösten

Nu är det dags att ansöka om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inför läsåret 2019/2020. För elever som ska gå på Dalsjöskolan gäller detta elever som ska börja årskurs 4 samt årskurs 7.

OBS! För samtliga elever i Borås Stad gäller att ny ansökan måste lämnas in inför varje läsår för elever med växelvis boende.

Nya regler om specialkost

Ett förtydligande angående de nya regler för specialkostPDF som gäller i Borås Stad. Då det är nya regler gäller också att nya intyg måste lämnas in, oavsett vilken årskurs eleven går i.

Läxläsning

För högstadiet: torsdagar 14.15-15.15 i sal 71.
Anmälan till maria.k.johansson@edu.boras.se

För mellanstadiet: tisdagar 15.10-16.00 i 5B's klassrum.
Anmälan till jennifer.johansson@edu.boras.se

Det ordnas ingen särskild skolskjuts för detta.

Skolskjuts

Frågor om skolskjuts hänvisas till Borås Stads skolskjutsenhet.

Telefon 033-35 74 00, telefontid 13.00-15.30

Senast ändrad: 2019-03-11 11.03

Uppdaterad av:

Dela sidan: Dalsjöskolan

g q n C

p

Kontakt