Meny

Meny

Bodaskolan

Utrymme, lust och möjlighet att utvecklas
Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 550 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan organiserar även särskilda undervisningsgrupper. För elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan. Och där hemskolans insatser inte räcker till.

Om vår skola

 ______________________________________________________________________________________________

 Viktiga länkar och dokument

Schema

Klicka här för att se skolans schema.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schema för skrivningar/prov

Klicka här för att se högstadiets skrivschema.länk till annan webbplats

Nationella prov

Här finns info om nationella prov

Förskoleklass - årskurs 9

Rutiner vid frånvaro åk F-9PDF

Förskoleklass - årskurs 6

Årskurs 7-9PDF

Plan mot kränkande behandling åk 7-9PDF

Konsekvenstrappa åk F-9 PDF

Plan mot kränkande behandling åk F-6Word

 

y

Nyheter

Senast ändrad: 2018-03-23 13.48

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bodaskolan

g q n C

Elevinflytande
Bodaskolan har två elevråd. Där finns en till två representanter ifrån varje klass.

Förskoleklass
Ska stimulera ditt barns utveckling och lärande och förbereda henne/honom för grundskolan.

u

Besök oss

Åk F-9
Milstensgatan 25

Kommunikationsklasserna
Åkermans väg 6

A-resursen
Smörhulevägen 2

p

Kontakt