Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bodaskolan

Bodaskolan

Bodaskolans entré

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 750 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan organiserar även särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan:

  • Kommunikationsklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - För elever med generell språkstörning.
  • A-resursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - För elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspekturmtillstånd.

Bodaskolan deltar sedan hösten 2018 i projektet Inclusion of minorities - a project in valueslänk till annan webbplats. Projektet är ett tvåårigt värdegrundssamarbete med ökad inkludering och större framtidstro hos unga som mål. Samarbetet är ett Erasmus+ strategiskt partnerskap finansierat av EU där deltagarna genom ökade kunskaper och erfarenhetsutbyte ska få redskap för att motverka exkludering och fördomar i skolan.

Läs mer om vår skola!

Aktuellt från skolan

Gymnasieiformation

Här hittar ni bildspelet som studie- och yrkesvägledaren använde under föräldramötet för åk 9 den 12 november 2019. Länk till bildspeletPDF.

 

Öppet hus 2019

Öppet hus på Bodaskolan

Alla elever i åk 6 och deras föräldrar i välkomna
till Bodaskolan inför skolvalet till åk 7 i december.
Elever i åk 4 och 5 och deras föräldrar är
också välkomna för att redan nu fundera på
skolval i framtiden. 

 

Varmt välkomna önskar skolledning med
personal

Provschema

Länk till Bodaskolans provschema.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Brobyggare på Bodaskolan  - lyssna på program från utbildningsradion "Lärarrummet" avsnitt 7länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länklänk till annan webbplats till programmet

Aarne Nyman jobbar som brobyggare på Bodaskolan i Borås med ett särskilt uppdrag att fånga upp de romska eleverna. När Aarne började sitt arbete var frånvarotalen höga bland många av de romska eleverna. Idag har det vänt, och på skolan kan man se en konkret effekt av brobyggararbetet. Aarne har påverkat många elevers liv och deras syn på skolan.

 

Senast ändrad: 2019-12-13 16.54

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bodaskolan

g q n C

p

Kontakt