Meny

Meny

Bodaskolan

Bodaskolan

Utrymme, lust och möjlighet att utvecklas
Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 700 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan organiserar även särskilda undervisningsgrupper. För elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan. Och där hemskolans insatser inte räcker till.

Om vår skola

 

 ___________________________________________________________________________________________________________

Nyheter:

Åk 8 har prao under vecka 14. 

___________________________________________________________________________________

Viktiga länkar och dokument

 

Schema

Ta del av skolans schema.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schema för skrivningar/prov

Ta del av högstadiets skrivschema.länk till annan webbplats

Nationella prov

Information om nationella prov


Rutiner vid frånvaro åk F-9PDF

Plan mot kränkande behandling åk 7-9Word

Konsekvenstrappa åk F-9 PDF

Plan mot kränkande behandling åk F-6Word

y

Nyheter

Senast ändrad: 2019-03-04 14.37

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bodaskolan

g q n C

p

Kontakt