Meny

Meny

Bodaskolan

Bodaskolan

Bodaskolans entré

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 700 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan organiserar även särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan:

  • Kommunikationsklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - För elever med generell språkstörning.
  • A-resursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - För elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspekturmtillstånd.

Bodaskolan deltar sedan hösten 2018 i projektet Inclusion of minorities - a project in valueslänk till annan webbplats. Projektet är ett tvåårigt värdegrundssamarbete med ökad inkludering och större framtidstro hos unga som mål. Samarbetet är ett Erasmus+ strategiskt partnerskap finansierat av EU där deltagarna genom ökade kunskaper och erfarenhetsutbyte ska få redskap för att motverka exkludering och fördomar i skolan.

Läs mer om vår skola!

Senast ändrad: 2019-08-05 13.25

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bodaskolan

g q n C

p

Kontakt