Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Bodaskolan

Bodaskolan

Bodaskolans entré

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 750 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan organiserar även särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan:

  • Kommunikationsklass - För elever med generell språkstörning.
  • A-resursen - För elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspekturmtillstånd.

Bodaskolan deltar sedan hösten 2018 i projektet Inclusion of minorities - a project in valueslänk till annan webbplats. Projektet är ett tvåårigt värdegrundssamarbete med ökad inkludering och större framtidstro hos unga som mål. Samarbetet är ett Erasmus+ strategiskt partnerskap finansierat av EU där deltagarna genom ökade kunskaper och erfarenhetsutbyte ska få redskap för att motverka exkludering och fördomar i skolan.

Om vår skola!

Aktuellt från skolan

Information kring coronaviruset

Bodaskolan har verksamhet som vanligt. Är eleven frisk skall denne vara i skolan. Eleven skall vara hemma om hen är sjuk till exempel förkyling, feber, hosta, illamående, huvudvärk eller led och muskelvärk. Detta gäller även om eleven är lite sjuk. Eleven är hemma två dagar efter att denne är symtomfri. Sjukanmälan görs som vanligt på dexter eller på telefon 033-35 79 09 på morgonen.

Skolan skickar regelbundet information till föräldrar via elever och skolans informationskanaler Ping-Pong, Google classroom, mail och sms med mera. Vid frågor kontalta skolans rektorer.

Borås Stads information om corona.

Information till föräldrar från Grundskoleförvaltningen om Corona på svenskaPDF

Information in english to guarians and parents from the school administration in Borås engelskaPDF.

Nationella prov

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer och årskurser där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna.

Orsaken är att många skolor är just nu hårt ansträngda och måste planera sin verksamhet från dag till dag. I den här situationen riskerar det nationella provet att utgöra en alltför stor belastning på skolorganisationen. Orsaken till beslutet är att ett genomförande av ett nationellt prov vid olika tillfällen på olika skolor skulle riskera att innehållet i provet blir känt för många elever innan provtillfället. Då kan provet inte längre uppfylla sitt syfte och riskerar istället att bli ytterligare en belastning för skolorganisationen, lärarna och eleverna.

Hur gör vi istället med bedömningen?

Den betygssättande läraren gör sin bedömning utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen. Resultatet från de nationella prov som genomförts fram till den 30 mars samt det muntliga delprovet är dock fortfarande ett underlag läraren beaktar.

Skolverkets information om nationella proven.länk till annan webbplats

Gymnasieinformation

Här hittar ni bildspelet som studie- och yrkesvägledaren använde under föräldramötet för åk 9 den 12 november 2019.

BildspeletPDF

Plan mot kränkande behandling

Vi arbetar för att alla ska vara trygga och trivas, läs mer om vad som gäller hos oss.

Rutiner vid frånvaro

Det här gäller om ditt barn är sjukt och så här arbetar vi om någon elev är borta från skolanPDF.

Provschema

Bodaskolans provschema.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brobyggare på Bodaskolan-lyssna på program från utbildningsradion

Aarne Nyman jobbar som brobyggare på Bodaskolan i Borås med ett särskilt uppdrag att fånga upp de romska eleverna. När Aarne började sitt arbete var frånvarotalen höga bland många av de romska eleverna. Idag har det vänt, och på skolan kan man se en konkret effekt av brobyggararbetet. Aarne har påverkat många elevers liv och deras syn på skolan.

Lyssna på radioprogrammetlänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2020-07-13 12.49

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bodaskolan

g q n C