Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan
Bodaskolans entré

Välkommen till Bodaskolan - en skola i tiden

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 800 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Om vår skola

Bodaskolan organiserar även en kommungemensam särskild undervisningsgrupp, A-resursen, som riktar sig till grundskolans årskurs 7-9. Upptagningsområdet är Borås Stad. Lär mer om kriterier för placering följande länk:

A-resursen

Aktuellt från skolan

Skolval - Välkommen till Din framtid

Ta tillfället och och välj en skola där eleverna trivs och upplever att de lär sig mycket. Ett bevis på detta är att 91% av eleverna som går på Bodaksolan är nöjda med sin skola. Det är bäst resultat av alla högstadieskolor i Borås Stad enligt den årliga klimatundersökningen.
Dessutom känner 93% av alla elever sig trygga vilket är näst högst resultat bland stadens skolor. I denna rankning har Bodaskolan legat i topp flera år i rad.Nyhet: Ledighet

Skola24 används också för att ansöka om ledighet digitalt för ditt barn.

Provschema åk 7-9

Här finns länken till provschemat för elever i åk 7-9 läsåret 23/24: Provschema Länk till annan webbplats.

Sparbankstiftelesen sjuhärad

Bodaskolan satsar på läsinlärning genom produktion av alfabetssånger och filmer

Bodaskolan satsar på elevernas läsinlräning. Detta gör vi genom att tillsammans med Sparbansktiftelsen Sjuhärad producera bl.a alfabetssånger. Det är läraren Maria Isacsson som skriver sångtexter och musikläraren Thomas Benett som står för musiken. Elever sjunger och filmas av Filip Isacsson.

Genom sångerna lär sig eleverna även olika begrepp och ord om olika djur.

Lyssna på och se filmerna på Bodaskolans Youtubekanal. Länk till annan webbplats. Ett exempel är "Kossanova" som handlar om just kor. Du lär dig även om bokstaven K.

 

Erasmus+ logotype

Bodaskolan utvecklar genom internationellt samarbete

Vi har glädjen att meddela att Bodaskolan åk 7-9 har fått en godkänd ackreditering av EU för strategiskt internationellt samarbete från ht 2023 till 2027.

Under perioden ht 2023 till 2027 kommer Bodaskolan åk 7-9 att utveckla undervisningen genom Ersamus+. Det är ett EU program för internationellt utbyte och samarbete. Skolan har fått en godkänd ackreditering, vilket innebär att regelbunden finansiering av internationellt samarbete genom EU fram till 2027.

Detta kommer ge möjlighet för elever och personal att samarbeta med och besöka skolor inom EU. Personal kommer kunna gå kurser och besöka kollegor i andra länder genom s.k. "jobbskuggning".


Kulturrådet

Study Group

Study Group är en läxläsningsgrupp för romska elever på Bodaskolan, som finansieras av Kulturrådet.

Varje torsdag kl 15:15 träffas elever och två personal. Eleverna läser läxor, pluggar inför prov och inlämningar samt erbjuds möjlighet till omprov. Utöver läxläsningen undervisas också eleverna i romsk kultur och historia för att bredda kunskapen om denna. 

Dessutom erbjuder ansvarig personal eleverna i Study Group att göra aktiviteter utanför skolan, oftast i samband med lov för att fira in lovet och belöna eleverna för flit och närvaro.

Läxläsning ihop med sociala aktiviteter syftar till att öka meritvärde och motivation för studier samt stärka elevernas identitet och kunskap kring romsk kultur.  

Study Group är nu inne på sin 4 år, i sin nuvarande form på Bodaskolan. Projektet finansieras av medel från Kulturrådet. Nuvarande termin har vi femton elever i gruppen.


Lärplattform UNIKUM

Borås Stad använder lärplattformen UNIKUM för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Plattformen finns idag i över 80 kommunier i Sverige.

Kontakta ditt barns klassföreståndare om du har frågor om plattformen.

Skola24 program för frånvaroroanmälan

Från och med höstterinen 2022 har Borås Stads alla grundskolor programmet Skola24 för frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan görs appen Unikum Familj. Systemet gör det enkelt för dig att via Unikums app sjukanmäla ditt barn dygnet runt.

När du frånvaroanmäler ditt barn i Unikum appen registreras frånvaron både till skolan och fritidshemmet (om ditt barn går på fritids)

Brobyggare på Bodaskolan-lyssna på program från utbildningsradion

Aarne Nyman jobbar som brobyggare på Bodaskolan i Borås med ett särskilt uppdrag att fånga upp de romska eleverna. När Aarne började sitt arbete var frånvarotalen höga bland många av de romska eleverna. Idag har det vänt, och på skolan kan man se en konkret effekt av brobyggararbetet. Aarne har påverkat många elevers liv och deras syn på skolan.

Lyssna på radioprogrammet om verksamheten. Länk till annan webbplats.


Bodskolan firar Romernas nationaldag

Den 8 april firade Bodaskolan Romernas nationaldag genom att hissa romernas flagga, sätta upp vimplar spela romsk musik. Till lunch serverades traditionell romsk mat - chevapi med pitabröd.

Firande uppmärksammades jättefint av BT den 8 april 2022 genom en artickel. Denna kan ni läsa här på bt.se. Länk till annan webbplats.

Bodaskolan har en Study Group för romska elever, som annordnade firandet. Gruppen leds av lärare Jakob Dahlbeck samt brobyggare Aarne Nyman. Eleverna får hjälp med studierna för få de bästa möjigheterna att komma in på gymnasiet. De får även lärar sig om romernas histora .

I Borås Tidning 220408 säger Jakob Dahlbeck

Jag tror att gruppen hjälper de romska eleverna identitetsmässigt. Annars finns det nån rom i varje klass, men man säger inte att man är det. Det som är intressant är att när våra romska elever har lärt sig om sin historia och kultur, och fått stärka sin identitet, så kan de bemöta folk verbalt. Vi ska bilda oss, det är då man vinner respekt.


I Fokus - Bodaskolans rektor årskurs 7-9 berättar om Bodaskolan för skolfolk i hela Europa

Den 22 november var Bodaskolans rektor, Stefan Kristoffersen, med i Borås Tidning - I fokus. Läs om hans bakgrund och engagemang för skolan i bifogad länk.

BT artikel 211122 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rektor Stefan kristoffersen

Solceller

Sedan augusti 2020 har Bodaskolan fått en angläggning på 680 kvadrameter solceller installerade på taket. Det är i Borås Stads styre som satsar på förnybar el för att öka klimatanpassningarna. I vår entré sitter ett räkneverk som i realtid visar vad anläggningen på taket producerar. Under ett år blir det ungefär en femtedel av Bodaskolans elförbrunkning.

"Det blir en del av samhällskunskapen och andra ämnen. Det är roligt att vi ligger i framkant - eller där vi ska ligga - och förse eleverna med information som ligger i tiden, säger Bodaskolans rektor Stefan Kristoffersen i en intervju i Borås Tidning. Denna gjordes samband med att Therese Björklund (S) och kommunalråd Tom Andersson (M) besökte Bodaskolan den 18 oktober för att se på solcellerna (Borås tidning 211019).

Solcellspanel

Bodaskolan på sociala medier

Bodaskolan har information på några sociala medier.

Skolbiblioteket:

  • Instagram: bodaskolansbibliotek
  • Tiktok: bodaskolansbibliotek
  • Snapchat: bodaskolanbiblo
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bodaskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol