Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Bodaskolan

Bodaskolans entré

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 750 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan organiserar även särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan:

För elever med den primära diagnosen språk- och/eller talstörning finns en särskild undervisningsgrupp:
Kommunikationsklass

För elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspekturmtillstånd finns en särskild undervisningsgrupp:
A-resursen

Bodaskolan deltar sedan hösten 2018 i projektet Inclusion of minorities - a project in values. Projektet är ett tvåårigt värdegrundssamarbete med ökad inkludering och större framtidstro hos unga som mål. Samarbetet är ett Erasmus+ strategiskt partnerskap finansierat av EU där deltagarna genom ökade kunskaper och erfarenhetsutbyte ska få redskap för att motverka exkludering och fördomar i skolan.

Om projektet Inclusion of miniorities Länk till annan webbplats.

Mer information om vår skola

Aktuellt från skolan

Information kring coronaviruset

Elever i åk 7-9 har under tiden 12 januari till 22 januari fjärrundervisning. Eleverna kopplar då upp sig hemifrån vis sin iPad eller Chrombook och deltar digitalt på letkionerna. Lktionern följer schemat. Eleverna hämtar mat på skolan på sin lunchrast i medhavd matlåda.

Från och med måndag 25 januari till den 12 februari har eleverna i åk 7-9 delvis fjärrundervisning. Det betyder att de har lektioner hemifrån vissa dagar och lektioner på skolan andra dagar utifrån schema. Mer information kommer kring organisationen.

elever i förskoleklass samt i åk 1 till 6 har lektioner som vanligt i skolan.

Är eleven frisk skall denne vara i skolan. Eleven skall vara hemma om hen är sjuk till exempel förkyling, feber, hosta, illamående, huvudvärk eller led och muskelvärk. Detta gäller även om eleven är lite sjuk. Eleven är hemma två dagar efter att denne är symtomfri. Sjukanmälan görs som vanligt på dexter eller på telefon 033-35 79 09 på morgonen. Om någon familjemedlem har konstaterad Covid19 så skall eleven vara hemma, enligt rekomendationer från folkhälsomyndigheten.

Skolan skickar regelbundet information till föräldrar via elever och skolans informationskanaler Ping-Pong, Google classroom, mail och sms med mera. Vid frågor kontakta skolans rektorer.

Borås Stads information om corona

Brobyggare på Bodaskolan-lyssna på program från utbildningsradion

Aarne Nyman jobbar som brobyggare på Bodaskolan i Borås med ett särskilt uppdrag att fånga upp de romska eleverna. När Aarne började sitt arbete var frånvarotalen höga bland många av de romska eleverna. Idag har det vänt, och på skolan kan man se en konkret effekt av brobyggararbetet. Aarne har påverkat många elevers liv och deras syn på skolan.

Lyssna på radioprogrammet Länk till annan webbplats.

Inför ditt skolval åk 7-9

Välkommen till Bodaskolan - en skola i tiden

Bodaskolan på sociala medier

Bodaskolan har information på några sociala medier.

Skolbiblioteket:

  • Instagram: bodaskolansbibliotek
  • Tiktok: bodaskolansbibliotek
  • Snapchatt: bodaskolanbiblo

 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bodaskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol