Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Bodaskolan

Bodaskolans entré

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 800 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan organiserar även en särskild undervisningsgrupp för elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan:

För elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspekturmtillstånd finns en kommungemensam särskild undervisningsgrupp:
A-resursen

Mer information om vår skola

Välkommen till Bodaskolan - en skola i tiden

Aktuellt från skolan

Skrivschema åk 7-9

Här finns länken till skrivschemat för elever i åk 7-9: Skrivschema Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid 19

Måndagen den 25 oktober så genomför Bodaskolan vaccinering av elever från 12 år som har lämnat in godkännande från vårdnadnsavare. Onsdagedn den 27 oktober finns det möjlighet för vaccinering för de elver som lämnat in blanketten sent. Dos två kommer också att ges på skolan. Elever som därefter vill vaccinera sig hänvisar skolan till Arenamottagningen.

Politiker Tom och Cecilia

Solceller

Sedan augusti 2020 har Bodaskolan fått en angläggning på 680 kvadrameter solceller installerade på taket. Det är i Borås Stads styre som satsar på förnybar el för att öka klimatanpassningarna. I vår entré sitter ett räkneverk som i realtid visar vad anläggningen på taket producerar. Under ett år blir det ungefär en femtedel av Bodaskolans elförbrunkning.

"Det blir en del av samhällskunskapen och andra ämnen. Det är roligt att vi ligger i framkant - eller där vi ska ligga - och förse eleverna med information som ligger i tiden, säger Bodaskolans rektor Stefan Kristoffersen i en intervju i Borås Tidning. Denna gjordes samband med att Therese Björklund (S) och kommunalråd Tom Andersson (M) besökte Bodaskolan den 18 oktober för att se på solcellerna (Borås tidning 211019).

Solcellspanel

Ny lärplattform

Borås Stad har upphandlat en lärplattform för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den nya plattformen heter UNIKUM och finns idag i över 80 kommunier i Sverige. Ping-Pong som Borås Stads skolor har idag kommer därmed att försvinna. Detta kommer att ske januari 2022.

Bodaskolan kommer under hösten 2021, tillsammans med 5 andra grundskolor i Borås Stad, att vara pilotskola för UNIKUM. Detta betyder att vi kommer att införa UNIKUM redan under augusti/september. Utvärdering kommer därefter ske i december för att kunna upptäcka eventuella ändringar som behöver ske innan alla grundskolor går över till UNIKUM istället för Ping-Pong. Mer information kommer alla elever och vårdnadshavare att få från klassföreståndaren för ditt barns klass.

Information kring coronaviruset och covid-19

Elever i årskurs 7-9 har från och med starten av höstterminen 2021 all undervisning på plats i skolan igen. Elever i förskoleklass och årskurs 1-6 har undervisning som vanligt i skolans lokaler.

Skolan anpassar verksamheten utifrån Folkhäsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna och vara hemma när du är sjuk.

Är eleven frisk ska denne vara i skolan. Eleven ska vara hemma om hen är sjuk med till exempel förkyling, feber, hosta, illamående, huvudvärk eller muskel- och ledvärk. Detta gäller även om eleven är lite sjuk. Eleven är hemma två dagar efter att denne är symtomfri. Sjukanmälan görs som vanligt på Dexter eller på telefon 033-35 79 09 på morgonen.

Om någon familjemedlem har konstaterad covid-19 så ska eleven vara hemma, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Skolan kan komma att genomföra smittspåring genom att skicka hem gurgell tester

Skolan skickar regelbundet information till föräldrar via elever och skolans informationskanaler Unikum Google classroom, e-postoch sms med mera. Vid frågor kontakta skolans rektorer.

Borås Stads information om corona

Brobyggare på Bodaskolan-lyssna på program från utbildningsradion

Aarne Nyman jobbar som brobyggare på Bodaskolan i Borås med ett särskilt uppdrag att fånga upp de romska eleverna. När Aarne började sitt arbete var frånvarotalen höga bland många av de romska eleverna. Idag har det vänt, och på skolan kan man se en konkret effekt av brobyggararbetet. Aarne har påverkat många elevers liv och deras syn på skolan.

Lyssna på radioprogrammet om verksamheten. Länk till annan webbplats.

EU-projekt åk F-6

Bodaskolan deltar under hösten 2018 - hösten 2021 i projektet Inclusion of minorities - a project in values. Projektet är ett tvåårigt värdegrundssamarbete med ökad inkludering och större framtidstro hos unga som mål. Samarbetet är ett Erasmus+ strategiskt partnerskap finansierat av EU där deltagarna genom ökade kunskaper och erfarenhetsutbyte ska få redskap för att motverka exkludering och fördomar i skolan.

Om projektet Inclusion of miniorities Länk till annan webbplats.

Bodaskolan på sociala medier

Bodaskolan har information på några sociala medier.

Skolbiblioteket:

  • Instagram: bodaskolansbibliotek
  • Tiktok: bodaskolansbibliotek
  • Snapchat: bodaskolanbiblo
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bodaskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol