Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Bodaskolan

Bodaskolan

Bodaskolans entré

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 750 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan organiserar även särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan:

För elever med generell språkstörning finns en särskild undervisningsgrupp:
Kommunikationsklass

För elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspekturmtillstånd finns en särskild undervisningsgrupp:
A-resursen

Bodaskolan deltar sedan hösten 2018 i projektet Inclusion of minorities - a project in values. Projektet är ett tvåårigt värdegrundssamarbete med ökad inkludering och större framtidstro hos unga som mål. Samarbetet är ett Erasmus+ strategiskt partnerskap finansierat av EU där deltagarna genom ökade kunskaper och erfarenhetsutbyte ska få redskap för att motverka exkludering och fördomar i skolan.

Om projektet Inclusion of minioritieslänk till annan webbplats

Mer information om vår skola

Aktuellt från skolan

Information kring coronaviruset

Bodaskolan har verksamhet som vanligt. Är eleven frisk skall denne vara i skolan. Eleven skall vara hemma om hen är sjuk till exempel förkyling, feber, hosta, illamående, huvudvärk eller led och muskelvärk. Detta gäller även om eleven är lite sjuk. Eleven är hemma två dagar efter att denne är symtomfri. Sjukanmälan görs som vanligt på dexter eller på telefon 033-35 79 09 på morgonen.

Skolan skickar regelbundet information till föräldrar via elever och skolans informationskanaler Ping-Pong, Google classroom, mail och sms med mera. Vid frågor kontalta skolans rektorer.

Borås Stads information om corona

Brobyggare på Bodaskolan-lyssna på program från utbildningsradion

Aarne Nyman jobbar som brobyggare på Bodaskolan i Borås med ett särskilt uppdrag att fånga upp de romska eleverna. När Aarne började sitt arbete var frånvarotalen höga bland många av de romska eleverna. Idag har det vänt, och på skolan kan man se en konkret effekt av brobyggararbetet. Aarne har påverkat många elevers liv och deras syn på skolan.

Lyssna på radioprogrammetlänk till annan webbplats

 

 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-10-16 11.09

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bodaskolan

g q n C