Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fritidshem

På våra fritidshem kan barn i åldern 6-12 år vistas före och efter skolan. Här stimuleras barnens utveckling och de får möjlighet till en meningsfull fritid. För barn mellan 10-12 år kan verksamheten bedrivas som öppen fritidsverksamhet. Barnets rätt till fritidsplats gäller till och med vårterminen det året barnet fyller 13.

Fritidshemmen är ofta samordnade med grundskolan när det gäller personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Plats på fritidshem erbjuds till barn bosatta i Borås kommun vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Frågor och funderingar

Har du frågor om ditt barns fritidshem kontaktar du personalen på fritidshemmet, som ansvarar för den dagliga verksamheten. Kontaktinformation hittar du på respektive skolas sida.

Vi har samlat en del övergripande information på Frågor och svar om plats på fritidshem.

Ansökan om plats på fritidshem

Du ansöker enklast om fritidshemsplats via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du önskar en lovplacering för ditt barn, ta kontakt med samordnare för fritidshem.

Vid problem med inloggning, kontakta samordnare för fritidshem.

Ansökan om plats eller utökad omsorgstid på fritidshem på grund av särskilda skäl enligt Skollagen 14 kapitlet 5-6 §§

Du som har särskilda skäl kan söka fritidshemsplats eller utökad omsorgstid på fritidshem. Skollagen reglerar plats samt utökad omsorgstid. Kontakta rektor om du vill veta mer.

Säga upp fritidshemsplatsplats

Uppsägning av plats anmäls enklast via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid problem med inloggning, kontakta samordnare för fritidshem. Anmäl uppsägning senast 30 dagar före den dag då barnet ska sluta. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Avgift

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomster. Barnets ålder och schematid påverkar inte avgiften. Läs mer om avgifter för plats på fritidshem.

Senast ändrad: 2020-06-30 16.44

Ändrad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C