Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritidshem

På våra fritidshem kan barn i åldern 6-12 år vistas före och efter skolan. Fritidshemmet uppmuntrar barnens utveckling och ger barnen möjligheter till en meningsfull fritid. För barn mellan 10-12 år kan verksamheten bedrivas som öppen fritidsverksamhet. Barnets rätt till fritidsplats gäller till och med vårterminen året barnet fyller 13.

Fritidshemmen är ofta samordnade med grundskolan när det gäller personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Plats på fritidshem erbjuds till barn som är bosatta i Borås kommun och som har vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Frågor och funderingar

Har du frågor om ditt barns fritidshem kontaktar du personalen på fritidshemmet, som ansvarar för den dagliga verksamheten. Kontaktinformation hittar du på respektive skolas sida.

Ansökan om plats på fritidshem

Du ansöker enklast om fritidshemsplats via vår e-tjänst. Om du önskar en lovplacering för ditt barn, ta kontakt med samordnare för fritidshem.

Om du får problem med e-tjänsten kontaktar du samordnare för fritidshem.

Ansökan om plats eller utökad omsorgstid på fritidshem på grund av särskilda skäl

Du som har särskilda skäl kan söka fritidshemsplats eller utökad omsorgstid på fritidshem, Skollagen reglerar plats samt utökad omsorgstid enligt 14 kapitlet 5 och 6 paragrafen. Kontakta rektor om du vill veta mer.

Registrera ditt barns tider i Tempus

Som vårdnadshavare ska du lägga in tiderna då ditt barn ska vara på fritidshemmet/KTS i Tempus.

Läs mer om hur du använder Tempus

Säga upp fritidshemsplats

Uppsägning av plats görs enklast via vår e-tjänst. Om du får problem med e-tjänsten kontaktar du samordnare för fritidshem. Du anmäler uppsägningen senast 30 dagar före den dag då barnet ska sluta. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Avgift för fritidshemsplats

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomster. Det spelar ingen roll hur gammalt barnet är eller hur mycket barnet är på fritidshemmet.

Avgifter för plats på fritidshem

Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

Samordnarna nås via telefon och e-post.

  • Måndag klockan 8.30-12.00
  • Tisdag klockan 13.00-16.00
  • Onsdag klockan 13.00-16.00
  • Torsdag klockan 8.30-12.00
  • Fredag klockan 8.30-12.00

Telefon till samordnarna: 033-35 72 90

För frågor gällande erbjudande om plats på förskola, e-post: placering.forskola@boras.se

För övriga frågor gällande förskola samt fritidshem, e-post: samordnare.forskola@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender