Meny

Meny

Sjöboskolan

Sjöboskolan

Trygghet, kreativitet och inspiration
Sjöboskolan är en F-6 skola som ligger nära Sjöbo torg. Vi har cirka 350 elever och behörig personal i alla ämnen. Vi har små klasser som ger oss möjlighet till närhet mellan pedagoger och elever. Sjöboskolan erbjuder en fantastisk miljö, både ute och inne.

Sjöboskolan är en F-6 skola som ligger nära Sjöbo torg.

Under läsåret 2018/19 har vi cirka 350 elever och behörig personal i alla ämnen. I området finns ett utbud av olika aktiviteter. Vi har små klasser som ger oss möjlighet till närhet mellan pedagoger och elever. Sjöboskolan erbjuder en fantastisk miljö, både ute och inne. Vi har en skolgård som erbjuder flera olika slags aktiviteter och utmaningar.

Sjöbomodellen

Sjöboskolan har olika nationaliteter från hela världen. Vi anser att den mångfald av människor med olika bakgrund som finns på skolan är en styrka som ger elever och personal ökad tolerans och respekt för varandra. Sjöbomodellen är ett sätt att ta emot elever med annat språk och kulturbakgrund än svenska. Första tiden har eleven många lektioner i Sjöbomodellen för att lära sig svenska i flera ämnen och träffar sina klasskamrater dagligen. Ju mer eleven lär sig använda och förstå svenska språket, ju fler lektioner är eleven i sin klass. Eleven får också språkstöd på sitt modersmål för att lättare kunna följa klassens arbete.

Senast ändrad: 2018-12-19 08.39

Uppdaterad av:

Dela sidan: Sjöboskolan

g q n C

p

Kontakt