Meny

Meny

Sjöboskolan

Trygghet, kreativitet och inspiration
Sjöboskolan är en F-6 skola som ligger nära Sjöbo torg. Vi har cirka 350 elever och behörig personal i alla ämnen. Vi har små klasser som ger oss möjlighet till närhet mellan pedagoger och elever. Sjöboskolan erbjuder en fantastisk miljö, både ute och inne.

Sjöboskolan

Sjöboskolan är en F-6 skola som ligger nära Sjöbo torg.

Under läsåret 2017/18 har vi cirka 350 elever och behörig personal i alla ämnen. I området finns ett utbud av olika aktiviteter. Vi har små klasser som ger oss möjlighet till närhet mellan pedagoger och elever. Sjöboskolan erbjuder en fantastisk miljö, både ute och inne. Vi har en skolgård som erbjuder flera olika slags aktiviteter och utmaningar.

Sjöbomodellen

Sjöboskolan har olika nationaliteter från hela världen. Vi anser att den mångfald av människor med olika bakgrund som finns på skolan är en styrka som ger elever och personal ökad tolerans och respekt för varandra. Sjöbomodellen är ett sätt att ta emot elever med annat språk och kulturbakgrund än svenska. Första tiden har eleven många lektioner i Sjöbomodellen för att lära sig svenska i flera ämnen och träffar sina klasskamrater dagligen. Ju mer eleven lär sig använda och förstå svenska språket, ju fler lektioner är eleven i sin klass. Eleven får också språkstöd på sitt modersmål för att lättare kunna följa klassens arbete.

Språksmedjan

I Språksmedjan får elever med språkstörning hjälp och stöttning i sitt skolarbete. Skolan utgår ifrån logopedernas utredning av elevens styrkor och utvecklingsområden. Det kan till exempel handla om genomgång eller repetition av det som görs i klassrummet, ord- och begreppsträning, ljudträning, munmotorisk träning samt grammatisk träning.

  • Sjöboskolan är en skola för alla, med tolerans och mångfald.
  • Vi på Sjöboskolan är bra på att arbeta för allas lika värde och likabehandling.
  • Sjöboskolan står för kvalitet och utveckling.Sjöboskolan har fina lokaler och en fantastisk utemiljö.
  • Sjöboskolan har fått utmärkelse årets flerspråkiga skola 2013 med den fina motiveringen "Genom att ständigt förbättra och ta små steg framåt lyckas ni skapa en trygg och utvecklande miljö för flerspråkiga elever."  

Senast ändrad: 2018-09-13 12.08

Uppdaterad av:

Dela sidan: Sjöboskolan

g q n C

p

Kontakt