Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Tummarpskolan

Tummarpskolan

Tummarpskolans framsida

Tummarpskolan är en skola med flera klasser i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 3.

Skolan är centralt belägen i Dalsjöfors samhälle, mycket nära ett naturskönt område. Vi har en stor och välutrustad skolgård. Våra lokaler är rymliga och ändamålsenliga.

Vi har en välutbildad och engagerad personal. Vi utgår från att våra barn är olika och anpassar arbetet efter det. Efter stigande ålder och mognad får barnen ta ökat ansvar.

Vi utnyttjar många tillfällen till kulturella aktiviteter och använder oss av det utbud som finns inne i Borås som till exempel Navet och Djurparken. Alla föräldrar är välkomna att delta i vårt arbete!

Tummarpskolan är certifierad med grön flagg.

Livslångt lärande

Barnet står med sitt lärande i centrumlänk till annan webbplats, ett lärande som ska vara livslångt och livsvitt.

Tummarpsrådet - vi jobbar tillsammans

I rådet ingår 1-2 föräldrarepresentanter från varje klass, rektor, personal och en nämndpolitiker.

Senast ändrad: 2019-08-05 14.06

Uppdaterad av:

Dela sidan: Tummarpskolan

g q n C

p

Kontakt