Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Anpassad grundskola Fjärding tar emot elever från årskurs 1 till årskurs 9 och delar lokaler med grundskolorna på Fjärding och Boda. På Fjärdingskolan går elever från årskurs 1 till årskurs 6 och på Bodaskolan går elever från årskurs 7 till årskurs 9. I varje klass arbetar en klasslärare tillsammans med förskollärare/elevassistenter. Verksamheten innehåller en tydig struktur och undervisningen är anpassad till den enskilde elevens behov och förutsättningar. Vi har en väl tillrättalagd miljö med klassrum, grupprum, sinnesrum, kommunikations- och röreserum samt skapanderum.

Anpassad grundskola Fjärding 1-9 erbjuder även fritids- och KTS-verksamhet för elever vars vårdnadshavare förvärvsarbetar och/eller studerar.

Utbildningen inom denna skolform ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en undervisning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och skall så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Vad som gäller för personer med intellektuell funktionsnedsättning gäller även för elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Denna personkategori tillhör med andra ord också Anpassad grundskolas målgrupp. Elev med autism utan intellektuell funktionsnedsättning ingår inte i målgruppen.

Enhetsbeskrivning

Anpassad grundskola Fjärding 1-9 delar lokaler med Grundskolan på Fjärding och Grundskolan på Boda. Skolorna ligger vackert med naturen och ett parkområde i nära anslutning, vilken kan nyttjas året om. Skolgårdarnas utemiljöer är väl anpassade för en trygg utevistelse. Skolorna ligger med gångavstånd till stan samt har goda busskommunikationer.

Läs mer om Anpassad grundskola i Borås.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol