Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Daltorpskolans elevhälsoteam består av specialpedagoger, kurator, psykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsa

Lista med titel, namn, e-postadress och telefonnummer till skolans elevhälsa.

Titel

Namn

E-post

Kontakt

Skolsköterska

Laureta Sharef

laureta.sharef@boras.se

033-35 79 85

Specialpedagog

Helena Hoglin

helena.hoglin@edu.boras.se

0734-32 81 20

Specialpedagog

Malin Johansson

malin.mal.johansson@edu.boras.se

0734-32 71 77

Skolkurator

Sabina Suntic

sabina.suntic@boras.se

033-357984

Studie- och yrkesvägledare

Vakant

 

 

Skolpsykolog

Isabelle Hermansson

Nås via rektor

saknas

Studiecoach

Tommi Cergic

tommi.cergic@boras.se

0766-23 06 88


Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade uppdrag att:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Skolhälsovård

Till skolsköterskan kan du vända dig med olika hälsoproblem såsom skador, sår, hudbesvär och pubertetsfrågor. Skolsköterskan finns också till hands ifall du behöver prata med någon. Om skolsköterskan inte kan hjälpa dig, kan hen hänvisa dig till rätt ställe. Du som vårdnadshavare är också välkommen att höra av dig om du har frågor om ditt barns hälsa eller situationen i skolan.

Skolsköterskan arbetar utifrån ett basprogram för skolhälsovården , vilket innebär att hon träffar alla elever för hälsobesök /hälsosamtal i årskurs 4 och årskurs 7. I årskurs 4 och 6 erbjuds eleverna vaccinationer.

I skolhälsovården står barn och ungdomars hälsa i fokus, vilket innebär att kost, sömn, fysisk aktivitet, psykiskt välmående och meningsfull fritid är viktigt för att barn och ungdomar ska må bra. I hälsosamtalet med eleverna tas detta upp.

Skolsköterskan medverkar även när det gäller att arbeta med olika teman och grupper på skolan.
Marita finns också med i elevhälsan och likabehandlingsteamet som finns på skolan.

Tider till skolläkaren förmedlas genom skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorn finns tillgänglig för elever, föräldrar och pedagoger i frågor rörande den psykosociala biten. Har ni frågor som berör era barn så hör gärna av er.

Kurators arbetstider är måndag - fredag klockan 08.00-16.30.

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med frågor/ärenden på både individ- grupp- och organisationsnivå. För kontakt med skolpsykolog, kontakta rektor.

Specialpedagog

Daltorpskolan har fyra specialpedagoger som tillsammans tar hand om eleverna på skolan. Deras kontaktuppgifter hittar ni till höger på sidan.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol