Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Anpassad grundskola Fjärding

Odlingslådor med växter på vår skolgård.

Trygghet, kreativitet och inspiration

Anpassad grundskola Fjärding 1-9 är en plats där alla ska känna sig trygga och välkomna. Vår gemensamma värdegrund bygger på trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet. Värdegrunden ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning.

Anpassad grundskola Fjärding 1-9 delar lokaler med grundskolorna på Fjärding och Boda.
Elever i årskurs 1-6 har sin skolgång och fritidsverksamhet i Fjärdingskolans lokaler och elever i årskurs 7-9 har sin undervisning och korttidstillsyn (KTS) i Bodaskolans lokaler.

I varje klass finns en undervisande lärare med kompetensen speciallärare/specialpedagog/lärare samt ytterligare resurser i form av förskollärare/fritidslärare/elevassistenter. Utöver personalsammansättningen i varje klass, finns en övergripande speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning som arbetar operativt ute i verksamheten, på uppdrag av elevhälsoteamet.

För att kunna möta våra elever utifrån deras förutsättningar och behov har vi hög personaltäthet. I det dagliga arbetet anpassar vi undervisningen, vårt arbetsätt, läromedel och lokaler för att ge eleverna möjlighet till hög måluppfyllelse. Personalen har stor kunskap om- och kompetens kring utvecklingsstörning, flerfunktionsvariationer och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I mötet med eleverna använder personalen evidensbaserade metoder som till exempel; tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande pedagogik (AKK) samt tillämpad beteendeanalys (TBA).

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Anpassad grundskola Fjärding

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol