Meny

Meny

Grundsärskolan Fjärding

Telefon:
033-35 83 70

Sjukanmälan:
Till sjukanmälan

Telefon:
033-35 83 70

Sjukanmälan:
Till sjukanmälan

Trygghet, kreativitet och inspiration
Grundsärskolan Fjärding är en plats där alla ska känna sig trygga och välkomna. Vår gemensamma värdegrund bygger på trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet. Värdegrunden ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning.

Grundsärskolan Fjärding

Grundsärskolan Fjärding delar lokaler med Grundskolan på Fjärding och Grundskolan på Boda. Elever i årskurs 1-6 har sin skolgång och fritidsverksamhet i Fjärdingskolans lokaler och elever i årskurs 7-9 har sin undervisning och korttidstillsyn-KTS i Bodaskolans lokaler. Det finns en undervisande lärare med kompetensen speciallärare/specialpedagog/lärare i varje klass, samt ytterligare tre eller fler resurser i form av förskollärare/fritidslärare/elevassistenter. Utöver personalsammansättningen i varje klass, finns en speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning som arbetar operativt ute i verksamheten, på uppdrag av elevhälsoteamet- EHT.

På Grundsärskolan Fjärding har vi en hög personaltäthet för att kunna möta varje elev utifrån deras förutsättningar och behov. För att ge våra elever möjlighet till hög måluppfyllelse anpassas lokaler och läromedel ständigt i det dagliga arbetet. Personalen har en stor kompetens kring utvecklingsstörning, flerfunktionsvariationer och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- Npf. I mötet med eleverna använder personalen evidensbaserade metoder som till exempel; tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande pedagogik- AKK, tillämpad beteendeanalys- TBA.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-15 13.43
Senast ändrad: 2018-04-16 10.41

Dela sidan: Grundsärskolan Fjärding

g q n C

p

Kontakt