Meny

Meny

Grundsärskolan Fjärding

Trygghet, kreativitet och inspiration
Grundsärskolan på Fjärdingskolan tar emot elever ifrån förskoleklass till årskurs 9. Utbildningen inom denna skolform ska ge elever med utvecklingsstörning en undervisning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och skall så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan.

Grundsärskolan Fjärding

Grundsärskolan på Fjärdingskolan tar emot elever ifrån förskoleklass till årskurs 9. Utbildningen inom denna skolform ska ge elever med utvecklingsstörning en undervisning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och skall så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Vad som gäller för personer med utvecklingsstörning gäller även för elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Denna personkategori tillhör med andra ord också grundsärskolans målgrupp. Elev med autism utan utvecklingsstörning ingår ej i målgruppen.


Träningsskolan är en särskild inriktning inom grundsärskolan och är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Enhetsbeskrivning

Grundsärskolan är lokalintegrerad på Fjärdingskolan. Skolan ligger vackert med naturen och ett parkområde i nära anslutning, vilken kan nyttjas året om. Skolgårdens utemiljöer är väl anpassade för en trygg utevistelse. Skolan ligger med gångavstånd till stan samt har goda busskommunikationer

Verksamheten rymmer både skola, fritids och KTS , korttids tilsyn,som sträcker sig ifrån 06:30 — 17.30.
Grundsärskolan omfattar två enheter:
Autismenheten: som tar emot elever med utvecklingsstörning och autism.
Rh-enheten: som tar emot elever med utvecklingsstörning och rörelsehinder.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-15 13.43
Senast ändrad: 2017-11-01 13.29

Dela sidan: Grundsärskolan Fjärding

g q n C

p

Kontakt