Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Elevinflytande och föräldraförening

På Bergdalskolan finns ett aktivt elevråd för år F-3 och ett för år 4-6. De arbetar kontinuerligt med frågor som är aktuella för eleverna. Varje elevråd har en egen budget med medel för att träna sig i inflytande.    

Vi har också ett aktivt föräldraråd som täffas två gånger per termin.      

På vår skola finns ett matråd på Bergdalskolan där frågor som rör maten diskuteras. Skolans kock deltar i dessa möten.

Vi har också ett kompisråd på Bergdalskolan. Vårterminen 2016 startade Bergdalskolan med kompisråd. I varje klass utses en pojke och en flicka från år 3 till år 6 för denna uppgift. Eleverna får rösta i sin klass, på de elever som är intresserade, om vem som ska vara med i kompisrådet.

Målsättning

 • Att förebygga bråk, kränkningar och mobbning
 • Att skapa trygghet och en positiv skolmiljö tillsammans med de vuxna.
 • Att arbeta med värdegrundsfrågor utefter likabehandlingsplanen

Att ha kompisråd på skolan innebär att:

 • Lärare följer upp med eleverna i kompisrådet från sin klass med jämna mellanrum.
 • Elever i kompisråden träffas två gånger per termin med ansvarig pedagog och skolkurator.
 • En gång per termin har ansvarig pedagog och skolkurator avstämning med eleverna i kompisrådet, en klass i taget, kring hur det är i klassen.

Kompisstödjaren:

 • Är en förebild och föregår med gott exempel.
 • För inte vidare vad man fått veta genom sin uppgift i kompisrådet.
 • Har lite extra koll på stämningen i klassen.
 • Berättar för vuxna om det finns platser där elever är ensamma eller riskerar att utsättas för kränkningar.
 • Hjälper nya elever att komma med i gemenskapen.

Observera att elever som är med i kompisrådet INTE ska gripa in vid konflikter

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol