Meny

Meny

Elevinflytande och föräldraförening

På Bergdalskolan finns ett aktivt elevråd för år F-3 och ett för år 4-6. De arbetar kontinuerligt med frågor som är aktuella för eleverna. Varje elevråd har en egen budget med medel för att träna sig i inflytande.

Vi har ett matråd på Bergdalskolan där frågor som rör maten diskuteras. Skolans kock deltar i dessa möten.

Vi har också ett kompisråd på Bergdalskolan. Vårterminen 2016 startade Bergdalskolan med kompisråd. I varje klass utses en pojke och en flicka från år 3 till år 6 för denna uppgift. leverna får rösta i sin klass, på de elever som är intresserade, om vem som ska vara med i kompisrådet.

Målsättning

- Att förebygga bråk, kränkningar och mobbning

- Att skapa trygghet och en positiv skolmiljö tillsammans med de vuxna.

- Att arbeta med värdegrundsfrågor utefter likabehandlingsplanen

Att ha kompisråd på skolan innebär att:

- Lärare följer upp med eleverna i kompisrådet från sin klass med jämna mellanrum

- Elever i kompisråden träffas två gånger per termin med ansvarig pedagog och skolkurator

- En gång per termin har ansvarig pedagog och skolkurator avstämning med eleverna i kompisrådet, en klass i taget, kring hur det är i klassen

Kompisstödjaren:

Är en förebild och föregår med gott exempel.

Inte föra vidare vad man fått veta genom sin uppgift i kompisrådet

Ha lite extra koll på stämningen i klassen

Berätta för vuxna om det finns platser där elever är ensamma eller riskerar att utsättas för kränkningar

Hjälpa nya elever att komma med i gemenskapen

Observera att elever som är med i kompisrådet INTE ska gripa in vid konflikter


Vi har också ett aktivt föräldraråd som täffas två gånger per termin.

 

Protokoll från elevrådets möten

Elevrådsmöte anteckningar 2016-10-04PDF

Elevrådsmöte anteckningar 2016-11-22PDF

Elevrådsmöte anteckningar 2017-01-26PDF

Elevrådsmöte anteckningar 2017-03-03PDF

Elevrådsmöte anteckningar år F-3 2017-09-28Word

Elevrådsmöte anteckningar år 4-6 2017-09-17Word

 

Protokoll från föräldrarådets möten

Föräldrarådsmöte anteckningar 2017-04-25PDF

Föräldrarådsmöte anteckningar 2017-02-28PDF

Föräldrarådsmöte anteckningar 2016-11-30PDF

Föräldrarådsmöte anteckningar 2016-09-26Word

Föräldrarådsmöte anteckningar 2016-04-05Word

 

 

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-14 11.06
Senast ändrad: 2018-01-19 09.05

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

g q n C

p

Kontakt