Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Elevinflytande och föräldraförening

På Bergdalskolan finns ett aktivt elevråd för år F-3 och ett för år 4-6. De arbetar kontinuerligt med frågor som är aktuella för eleverna. Varje elevråd har en egen budget med medel för att träna sig i inflytande.       

Vi har ett matråd på Bergdalskolan där frågor som rör maten diskuteras. Skolans kock deltar i dessa möten.

Vi har också ett kompisråd på Bergdalskolan. Vårterminen 2016 startade Bergdalskolan med kompisråd. I varje klass utses en pojke och en flicka från år 3 till år 6 för denna uppgift. leverna får rösta i sin klass, på de elever som är intresserade, om vem som ska vara med i kompisrådet.

Målsättning

  • Att förebygga bråk, kränkningar och mobbning
  • Att skapa trygghet och en positiv skolmiljö tillsammans med de vuxna.
  • Att arbeta med värdegrundsfrågor utefter likabehandlingsplanen

Att ha kompisråd på skolan innebär att:

  • Lärare följer upp med eleverna i kompisrådet från sin klass med jämna mellanrum.
  • Elever i kompisråden träffas två gånger per termin med ansvarig pedagog och skolkurator.
  • En gång per termin har ansvarig pedagog och skolkurator avstämning med eleverna i kompisrådet, en klass i taget, kring hur det är i klassen.

Kompisstödjaren:

Är en förebild och föregår med gott exempel.

Inte föra vidare vad man fått veta genom sin uppgift i kompisrådet

Ha lite extra koll på stämningen i klassen

Berätta för vuxna om det finns platser där elever är ensamma eller riskerar att utsättas för kränkningar

Hjälpa nya elever att komma med i gemenskapen

Observera att elever som är med i kompisrådet INTE ska gripa in vid konflikter

Vi har också ett aktivt föräldraråd som täffas två gånger per termin. 

Senast ändrad: 2020-04-26 22.30

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

g q n C

p

Kontakt