Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraförening

På Bergdalskolan finns ett aktivt elevråd för år F-3 och ett för år 4-6. De arbetar kontinuerligt med frågor som är aktuella för eleverna. Varje elevråd har en egen budget som de tillsammans beslutar om.    

Vi har också ett föräldraråd som täffas en till två gånger per termin.      

På vår skola finns ett matråd där frågor som rör maten diskuteras. Det utses en representant från varje klass i matrådet. Skolans kock deltar i dessa möten.

Vi har ett kompisråd på Bergdalskolan. I varje klass utses två elever från år 3 till år 6 för denna uppgift. I kompisrådet diskuteras värdegrundsfrågor och aktiviteter för samarbete. Eleverna i kompisrådet löser inte konflikter, det är de vuxnas ansvar.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol