Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraförening

På Bergdalskolan finns ett aktivt elevråd för år F-3 och ett för år 4-6. Elevrådet arbetar kontinuerligt med frågor som är aktuella för eleverna. Varje elevråd har en egen budget som de tillsammans beslutar om.  

På vår skola finns ett matråd där vi diskuterar skolans mat. Det utses en representant från varje klass i matrådet. Förutom elever deltar biträdande rektor och skolans kock i dessa möten.

Föräldrarådet träffas en till två gånger per termin. Varje klass ska ha en representant i föräldrarådet. Representanten väljs ut på föräldramötet som hålls i september.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol