Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraförening

På Bergdalskolan finns ett aktivt elevråd för år F-3 och ett för år 4-6. De arbetar kontinuerligt med frågor som är aktuella för eleverna. Varje elevråd har en egen budget med medel för att träna sig i inflytande.    

Vi har också ett aktivt föräldraråd som täffas två gånger per termin.      

På vår skola finns ett matråd på Bergdalskolan där frågor som rör maten diskuteras. Skolans kock deltar i dessa möten.

Vi har också ett kompisråd på Bergdalskolan. Vårterminen 2016 startade Bergdalskolan med kompisråd. I varje klass utses två elever från år 3 till år 6 för denna uppgift. Eleverna får rösta i sin klass, på de elever som är intresserade, om vem som ska vara med i kompisrådet.

Målsättning

 • Att förebygga bråk, kränkningar och mobbning
 • Att skapa trygghet och en positiv skolmiljö tillsammans med de vuxna.
 • Att arbeta med värdegrundsfrågor utefter likabehandlingsplanen

Att ha kompisråd på skolan innebär att:

 • Lärare följer upp med eleverna i kompisrådet från sin klass med jämna mellanrum.
 • Elever i kompisråden träffas två gånger per termin med ansvarig pedagog och skolkurator.
 • En gång per termin har ansvarig pedagog och skolkurator avstämning med eleverna i kompisrådet, en klass i taget, kring hur det är i klassen.

Kompisstödjaren:

 • Är en förebild och föregår med gott exempel.
 • För inte vidare vad man fått veta genom sin uppgift i kompisrådet.
 • Har lite extra koll på stämningen i klassen.
 • Berättar för vuxna om det finns platser där elever är ensamma eller riskerar att utsättas för kränkningar.
 • Hjälper nya elever att komma med i gemenskapen.

Eleverna i kompisrådet löser inte konflikter, det är de vuxnas ansvar.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol