Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Personal

Här hittar du kontaktinformation till vår personal.

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-postadresser samt telefonnummer till skolans rektor, biträdande rektor och skoladministratör.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Emma Holström

emma.holstrom@edu.boras.se

033-35 80 13

Bitr rektor

Emma Fridén

emma.friden@edu.boras.se

033-35 80 11

Skoladministratör (vikarierande)

Anna Karlsson

anna.karlsson@edu.boras.se

033-35 88 71


Lärare

Lista med lärare samt deras e-postadresser.

Klass

Namn

E-post

Förskoleklass Röd

Sadija Djurovic

sadija.djurovic@edu.boras.se

Förskoleklass Röd

Ida Larsson

ida.larsson@edu.boras.se

Förskoleklass Grön

Hanna Bolin

hanna.bolin@edu.boras.se

Förskoleklass Grön

Nassrin Shadmand 

nasrin.shadmand@edu.boras.se

1 A

Marika Thörner

marika.thorner@edu.boras.se

1 B

Merilen Shahin

merilen.shahin@edu.boras.se

2A

Sara Gustafsson

sara.gustafson@edu.boras.se

2B

Linda Axelsson

linda.axelsson@edu.boras.se

3 A

Emelie Soergel

emelie.soergel@edu.boras.se

3 B

Kristina Åstrand

kristina.astrand@edu.boras.se

3 C

Narges Bastami

narges.bastami@boras.se

3 A

Marika Thörner

marika.thorner@edu.boras.se

4 A

Frida Harrysson Karlsson

frida.harrysson.karlsson@edu.boras.se

4B

Maria Lennartz

maria.lennartz@edu.boras.se

5 A

Peter Ström

peter.strom@edu.boras.se

5 B

Elisabeth Hultgren

elisabeth.hultgren@edu.boras.se

5 C

Mikael Wennergren

mikael.wennergren@edu.boras.se

6 A

Jenny Segergren

jenny.segergren@edu.boras.se

6 B

Johan Jerreling

johan.jerreling@edu.boras.se

Bild, SvA, resurs

Lena Lundeby

lena.lundeby@edu.boras.se

Textilslöjd

Sheila Jensen

sheila.jensen@edu.boras.se

Trä- och metallslöjd, Musik

Leif Blomqvist

leif.blomqvist@edu.boras.se

Musik

Timmy Vourio

timmy.vourio@edu.boras.se

Idrott och hälsa

Johannes Henriksson

johannes.henriksson@edu.boras.se

Idrott, Flexenhet

Christian Jörblad

christian.jorblad@edu.boras.se

Flexenhet

Gudrun von Kraemer

gudrun.von-kraemer@edu.boras.se

Flexenhet

Veronica Grimmergård

veronica.grimmergard@edu.boras.se

Speciallärare

Ulrika Carlén

ulrica.carlen@edu.boras.se

Speciallärare

Åsa Mattsson

asa.mattsson@edu.boras.se

Resurslärare

Karin Rosdahl

karin.rosdahl@edu.boras.se

Resurslärare

Carina Ivarsson

carina.ivarsson@edu.boras.se

Rastlärare

Jonathan Ask

jonathan.ask@edu.boras.se

Rastlärare

Eric Sjölin

eric.e.sjolin@edu.boras.se


Fritidshem

Lista med namn och telefonnummer till personal på fritidshem.

Avdelning

Namn

Telefon

Lilla klubben, paviljongen

Christian Jörblad

033 - 35 83 21

Lilla klubben,

Johan Asplund

033 - 35 83 21

Lilla klubben,

Carina Falk

033 - 35 83 21

Lilla klubben,

Richard Nyman

033 - 35 83 21

Grön, plan 2

Birgitta Holen

033 - 35 81 78

Grön,

Nasrin Shadmand Hidar Tehrani

033 - 35 81 78

Grön,

Manuella Sleiman

033 - 35 81 78

Grön,

Inge Söderlund

033 - 35 81 78

Grön,

Hanna Bolin

033 - 35 81 78

Grön,

Jennie Nord Åstrand

033 - 35 81 78

Röd, plan 2

Ewa Eriksson

033 - 35 33 70

Röd,

Ann-Katrin Pellby

033 - 35 33 70

Röd,

Sadija Djurovic

033 - 35 33 70

Röd,

Ida Larsson

033 - 35 33 70

Röd,

Charlotte Lopez

033 - 35 33 70

Stora klubben, plan 1

Eric Sjölin

033 - 35 83 62

Stora klubben,

Elsa Jobrant

033 - 35 83 62

Stora klubben

Alice Idh

033 - 35 83 62

Stora klubben

Daniel Banér

033 - 35 83 62

Stora klubben

Klas Tingvall

033 - 35 83 62

Stora klubben

Linda Hall

033 - 35 83 62

Stora klubben

Angelika Teljebo

033 - 35 83 62


Elevhälsa

Lista med namn, e-postadress samt telefonnummer till elevhälsans personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Anette Holmsten

anette.holmsten@boras.se

033 - 35 32 17

Skolkurator

Karin Arvidsson

karin.arvidsson@boras.se

033 - 35 32 19

Skolpsykolog

Antonela Popescu

antonela.popescu@boras.se

076-8885916

Specialpedagog

Linda Sandberg

linda.sandberg@edu.boras.se

033 - 35 80 63

Speciallärare

Åsa Mattsson

asa.mattsson@edu.boras.se

nås via e-post


Övrig personal

Lista med namn, e-postadress samt telefonnummer till övrig personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Köksmästare

Ilias Kolovos

ilias.kolovos@boras.se

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Susann Krantz

susann.krantz@boras.se

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Lisbeth Rubinsson

lisbeth.rubinsson@boras.se

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Kim Storhäll

kim.storhall@boras.se

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Magnus Zettergren

magnus.zettergren@edu.boras.se

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Slavica Zekovic

slavica.zekovic@boras.se

033 - 35 84 93

Bibliotekarie

Elin Bjärehed

elin.bjarehed@boras.se

033-35 59 74

Lärarassistent

Maria Johansson

maria.j.johansson@edu.boras.se

nås via expedition


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol