Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Personal

Här hittar du kontaktinformation till vår personal.

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-postadresser samt telefonnummer till skolans rektor, biträdande rektor och skoladministratör.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Emma Holström

emma.holstrom@edu.boras.se

033-35 80 13

Bitr rektor

Emma Fridén

emma.friden@edu.boras.se

033-35 80 11

Skoladministratör (vikarierande)

Anna Karlsson

anna.karlsson@edu.boras.se

033-35 88 71


Lärare

Lista med lärare samt deras e-postadresser.

Klass

Namn

E-post

Förskoleklass Röd

Sofie Berlin

sofie.berlin@edu.boras.se

Förskoleklass Röd

Sadija Djurovic

sadija.djurovic@edu.boras.se

Förskoleklass Röd

Ida Larsson

ida.larsson@edu.boras.se

Förskoleklass Grön

Hanna Bolin

hanna.bolin@edu.boras.se

Förskoleklass Grön

Nassrin Shadmand 

nasrin.shadmand@edu.boras.se

1 A

Marika Thörner

marika.thorner@edu.boras.se

1 B

Merilen Shahin

merilen.shahin@edu.boras.se

2A

Sara Gustafsson

sara.gustafson@edu.boras.se

2B

Linda Axelsson

linda.axelsson@edu.boras.se

3 A

Emelie Soergel

emelie.soergel@edu.boras.se

3 B

Kristina Åstrand

kristina.astrand@edu.boras.se

3 C

Narges Bastami

narges.bastami@boras.se

3 A

Marika Thörner

marika.thorner@edu.boras.se

4 A

Frida Harrysson Karlsson

frida.harrysson.karlsson@edu.boras.se

4B

Maria Lennartz

maria.lennartz@edu.boras.se

5 A

Peter Ström

peter.strom@edu.boras.se

5 B

Elisabeth Hultgren

elisabeth.hultgren@edu.boras.se

5 C

Mikael Wennergren

mikael.wennergren@edu.boras.se

6 A

Jenny Segergren

jenny.segergren@edu.boras.se

6 B

Johan Jerreling

johan.jerreling@edu.boras.se

Bild, SvA, resurs

Lena Lundeby

lena.lundeby@edu.boras.se

Textilslöjd

Sheila Jensen

sheila.jensen@edu.boras.se

Trä- och metallslöjd, Musik

Leif Blomqvist

leif.blomqvist@edu.boras.se

Musik

Timmy Vourio

timmy.vourio@edu.boras.se

Idrott och hälsa

Johannes Henriksson

johannes.henriksson@edu.boras.se

Idrott, Flexenhet

Christian Jörblad

christian.jorblad@edu.boras.se

Flexenhet

Gudrun von Kraemer

gudrun.von-kraemer@edu.boras.se

Flexenhet

Veronica Grimmergård

veronica.grimmergard@edu.boras.se

Speciallärare

Ulrika Carlén

ulrica.carlen@edu.boras.se

Speciallärare

Åsa Mattsson

asa.mattsson@edu.boras.se

Resurslärare

Karin Rosdahl

karin.rosdahl@edu.boras.se

Resurslärare

Carina Ivarsson

carina.ivarsson@edu.boras.se

Rastlärare

Jonathan Ask

jonathan.ask@edu.boras.se

Rastlärare

Eric Sjölin

eric.e.sjolin@edu.boras.se


Fritidshem

Lista med namn och telefonnummer till personal på fritidshem.

Avdelning

Namn

Telefon

Lilla klubben, paviljongen

Christian Jörblad

033 - 35 83 21

Lilla klubben,

Johan Asplund

033 - 35 83 21

Lilla klubben,

Alice Idh

033 - 35 83 21

Lilla klubben,

Richard Nyman

033 - 35 83 21

Grön, plan 2

Birgitta Holen

033 - 35 81 78

Grön,

Nasrin Shadmand Hidar Tehrani

033 - 35 81 78

Grön,

Manuella Sleiman

033 - 35 81 78

Grön,

Inge Söderlund

033 - 35 81 78

Grön,

Hanna Bolin

033 - 35 81 78

Grön,

Jennie Nord Åstrand

033 - 35 81 78

Röd, plan 2

Ewa Eriksson

033 - 35 33 70

Röd,

Ann-Katrin Pellby

033 - 35 33 70

Röd,

Josef Sleiman

033 - 35 33 70

Röd,

Sofie Berlin

033 - 35 33 70

Röd,

Sadija Djurovic

033 - 35 33 70

Röd,

Ida Larsson

033 - 35 33 70

Röd,

Charlotte Lopez

033 - 35 33 70

Stora klubben, plan 1

Eric Sjölin

033 - 35 83 62

Stora klubben,

Elsa Jobrant

033 - 35 83 62

Stora klubben

Carina Falk

033 - 35 83 62

Stora klubben

Mattias Lyckelid

033 - 35 83 62

Stora klubben

Klas Tingvall

033 - 35 83 62

Stora klubben

Linda Hall

033 - 35 83 62

Stora klubben

Angelika Teljebo

033 - 35 83 62


Elevhälsa

Lista med namn, e-postadress samt telefonnummer till elevhälsans personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Anette Holmsten

anette.holmsten@boras.se

033 - 35 32 17

Skolkurator

Karin Arvidsson

karin.arvidsson@boras.se

033 - 35 32 19

Skolpsykolog/PTP-psykolog

Theo Toresson

theo.thoresson@boras.se

nås via e-post

Specialpedagog

Linda Sandberg

linda.sandberg@edu.boras.se

033 - 35 80 63

Speciallärare

Åsa Mattsson

asa.mattsson@edu.boras.se

nås via e-post


Övrig personal

Lista med namn, e-postadress samt telefonnummer till övrig personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Köksmästare

Ilias Kolovos

ilias.kolovos@boras.se

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Susann Krantz

susann.krantz@boras.se

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Lisbeth Rubinsson

lisbeth.rubinsson@boras.se

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Kim Storhäll

kim.storhall@boras.se

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Magnus Zettergren

magnus.zettergren@edu.boras.se

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Slavica Zekovic

slavica.zekovic@boras.se

033 - 35 84 93

Bibliotekarie

Elin Bjärehed

elin.bjarehed@boras.se

nås via e-post

Lärarassistent

Maria Johansson

maria.j.johansson@edu.boras.se

nås via expedition


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol