Meny

Meny

Personal

Här hittar du kontaktinformation till vår personal.

Skolledning och expedition

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Fanny Olausson

033-35 80 12

Biträdande rektor

Mathias Dahlander

033 - 35 80 11

Skoladministratör

Birgitta Nordström

033 - 35 88 71

Skoladministratör (vik)

Anna Karlsson

033 - 35 88 71

 


Lärare

Klass

Namn

Förskoleklass Röd

Sofie Berlin

Förskoleklass Röd

Sadija Djurovic

Förskoleklass Grön

Gudrun von Kraemer

Förskoleklass Grön

Hanna Bolin

Förskoleklass Gul

Nassrin Shadmand Hidar Tehrani

Förskoleklass Gul

Anna Karlsson


Sjukhusskolan

Avdelning

Namn

Telefon

Barn- och ungdomskliniken,

SOMA

Anneli Dahl

033 - 616 23 83

0729 - 89 37 40

Barn- och ungdomskliniken,
SOMA

Magnus Ohlsson

033 - 616 17 60

0729 - 89 37 22

Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik,

BUP

Niclas Ekelin

033 - 616 16 91

0729 - 89 37 34

Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik,
BUP

Harriet Gustafsson

033 - 616 12 85

0729 - 89 37 20Fritidshem

Avdelning

Namn

Telefon

Blå, plan 1

Ewa Eriksson

033 - 35 83 21

Blå, plan 1

Ann-Katrin Pellby

033 - 35 83 21

Blå, plan 1

Timmy Vuorio

033 - 35 83 21

Blå, plan 1

Elin Steen (vik)

033 - 35 83 21

Blå, plan 1

Sophia Adcock

033 - 35 83 21

Grön, plan 2

Carina Falk (vik)

033 - 35 81 78

Grön, plan 2

Birgitta Holen

033 - 35 81 78

Grön, plan 2

Hanna Bolin

033 - 35 81 78

Grön, plan 2

Gudrun von Kramer

033 - 35 81 78

Röd, plan 2

Sofie Berlin

033 - 35 33 70

Röd, plan 2

Sadija Djurovic

033 - 35 33 70

Röd, plan 2

Jennie Nordh Åstrand

033 - 35 33 70

Röd, plan 2

Christian Jörblad

033 - 35 33 70

Röd, plan 2

Johan Asplund

033 - 35 33 70

Röd, plan 2

Alva Johansson (vik)

033 - 35 33 70

Regnbågen, plan 3

Robin Blossing

033 - 35 83 62

Regnbågen, plan 3

Inge Söderlund

033 - 35 83 62

Regnbågen, plan 3

Jonathan Björkdahl

033 - 35 83 62


Adam Ahlvik (föräldraledig)


Gul, paviljong

Richard Nyman

0734 328410

Gul, paviljong

Anna Karlsson

0734 328410

Gul, paviljong

Nassrin Shadmand Hidar Tehrani

0734 328410

Gul, paviljong

Frida Bergstrand (vik)

0734 328410

 


Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Anette Holmsten

033 - 35 32 17

Skolkurator

Karin Arvidsson

033 - 35 32 19

Skolpsykolog/ptp-psykolog

Theo Toresson

-

Specialpedagog

Linda Sandberg

033 - 35 80 63

Speciallärare

Åsa Mattsson

-

 


 


Övrig personal

Titel

Namn

Telefon

Elevassistent

Ewa Eriksson

 

Elevassistent

Mattias Lyckelid


Skolmåltidspersonal

Susann Krantz

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Lisbeth Rubinsson

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Kim Storhäll

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Per Sänd

033 - 35 84 93

Skolmåltidspersonal

Johan Sörling

033 - 35 84 81

Skolmåltidspersonal

Slavica Zekovic

033 - 35 84 93

Bibliotikarie

Elin Bjärehed


 

Senast ändrad: 2019-04-11 21.07

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C

p

Kontakt