Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Att trivas och må bra är en förutsättning för ett gott resultat i skolan och livet. Elevhälsa handlar om att främja och skapa förutsättningar för inlärning hos skolans elever.

Elevhälsan omfattar alla elever på skolan samt de åtgärder vi gör för att erbjuda våra barn och ungdomar förutsättningar för en god utbildning och trygg arbetsmiljö. Vi arbetar för att alla på skolan ska uppleva att de utvecklas i skolan. Elevhälsoteamet har i samverkan med familjerna och skolans övriga personal ett övergripande ansvar kring de frågor som rör barn och ungdomar med rätt till särskilt stöd. Elevhälsoteamet utreder, samordnar och prioriterar dessa insatser.

I det åtgärdande arbetet samverkar teamet med andra verksamheter och myndigheter.

Bodaskolans elevhälsoteam består av: Rektor/Biträdande rektor, skolsköterska, kurator, spedialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Vid behov har vi även stöd av skolpsykolog.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Lista med namn, e-postadress samt telefonnummer till elevhälsan.

Lista med elevhälsans personal samt deras telefonnummer.


TitelNamnE-postTelefonSkolsköterska,

årskurs F-6Mirjam Panahimirjam.panahi@boras.se


0734-32 81 59Skolsköterska,

årskurs 7-9Halima Younishalima.younis@boras.se0734-32 74 15SkolläkareKarin Amrénnås via skolsköterskanås via skolsköterskaSkolkurator,

årskurs F-6Vessna Contovessna.conto@boras.se033-35 59 15


Skolkurator

årskurs 7-9


Jenny Lindberg


jenny.lindberg@boras.se


0721 - 60 09 18Specialpedagog

årskurs F-6Louise Björkmanlouise.bjorkman@edu.boras.se0766 - 23 09 78Specialpedagog

årksurs 7-9Ulla Pettersson
ulla.pettersson@edu.boras.se
033 - 35 86 14


Specialpedagog,

årskurs 7-9

Alexandra Sahl

alexandra.sahl@boras.se

0721-600625

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol