Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsa

Att trivas och må bra är en förutsättning för ett gott resultat i skolan och livet. Elevhälsa handlar om att främja och skapa förutsättningar för inlärning hos skolans elever.

Elevhälsan omfattar alla elever på skolan samt de åtgärder vi gör för att erbjuda våra barn och ungdomar förutsättningar för en god utbildning och trygg arbetsmiljö. Vi arbetar för att alla på skolan ska uppleva att de utvecklas i skolan. Elevhälsoteamet har i samverkan med familjerna och skolans övriga personal ett övergripande ansvar kring de frågor som rör barn och ungdomar med rätt till särskilt stöd. Elevhälsoteamet utreder, samordnar och prioriterar dessa insatser.

I det åtgärdande arbetet samverkar teamet med andra verksamheter och myndigheter.

Bodaskolans elevhälsoteam består av: Rektor/Biträdande rektor, skolsköterska, kurator, spedialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Vid behov har vi även stöd av skolpsykolog.

Elevhälsan

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska, årskurs 7-9

Carina Blomqvist

033 - 35 71 71

0734 - 32 74 15

Skolsköterska, årskurs F-6

Halima Younis

0734 - 32 81 59

Skolläkare

Daniel Wallmyr

-

Skolkurator, årskur 7-9

Brikty Zakarias

0704-55 81 81

Skolkurator, årskurs 7-9

Chasmine Hellström

0721 - 60 09 18

Skolkurator, årskurs F-6

Chasmine Hellström

0721 - 60 09 18

Specialpedagog, årskurs F-6

Louise Björkman

0766 - 23 09 78

Specialpedagog, årskurs 7-9

Ewa Ögren

0721 - 60 06 25

Specialpedagog, årskurs F-6

Ulla Pettersson

033 - 35 79 11

Studie- och yrkesvägledare

Samuel Andersson

033 - 35 79 13

0734 - 32 76 98


Senast ändrad: 2019-10-10 10.35

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt