Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsa

Att trivas och må bra är en förutsättning för ett gott resultat i skolan och livet. Elevhälsa handlar om att främja och skapa förutsättningar för inlärning hos skolans elever.

Elevhälsan omfattar alla elever på skolan samt de åtgärder vi gör för att erbjuda våra barn och ungdomar förutsättningar för en god utbildning och trygg arbetsmiljö. Vi arbetar för att alla på skolan ska uppleva att de utvecklas i skolan. Elevhälsoteamet har i samverkan med familjerna och skolans övriga personal ett övergripande ansvar kring de frågor som rör barn och ungdomar med rätt till särskilt stöd. Elevhälsoteamet utreder, samordnar och prioriterar dessa insatser.

I det åtgärdande arbetet samverkar teamet med andra verksamheter och myndigheter.

Bodaskolans elevhälsoteam består av: Rektor/Biträdande rektor, skolsköterska, kurator, spedialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Vid behov har vi även stöd av skolpsykolog.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Elevhälsan

Lista med namn, e-postadress och telefonnummer till skolans elevhälsoteam.‌

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska, årskurs 7-9

Carina Blomqvist

carina.blomqvist@boras.se

033 - 35 71 71

0734 - 32 74 15

Skolsköterska, årskurs F-6

Halima Younis

halima.younis@boras.se

0734 - 32 81 59

Skolläkare

Daniel Wallmyr

nås via skolsköterskan

nås via skolsköterskan

Skolkurator, årskurs 7-9

Brikty Zekarias

brikty.zekarias@boras.se

0704-55 81 81

Skolkurator, årskurs 7-9

Chasmine Hellström

chasmine.hellstrom@boras.se

0721 - 60 09 18

Skolkurator, årskurs F-6

Chasmine Hellström

chasmine.hellstrom@boras.se

0721 - 60 09 18

Specialpedagog, årskurs F-6

Louise Björkman

louise.bjorkman@boras.se

0766 - 23 09 78

Specialpedagog, årskurs 7-9

Ewa Ögren

eva.ogren@boras.se

0721 - 60 06 25

Specialpedagog, årskurs F-9

Ulla Pettersson

ulla.pettersson@edu.boras.se

033 - 35 86 14


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol