Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Bodaskolan är en skola för elever från förskoleklass till årskurs 9 med cirka 800 elever. Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Särskild undervisningsgrupp: A-resursen

Bodaskolan organiserar även en kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan, och där hemskolans insatser inte räcker till. Gruppen heter A-resursen och riktar sig till elever i årskurs 7-9. Mer om undervisningsgruppen samt kriterier för antagning kan du läsa på länken nedanför.

A-resursen

Förskoleklass

Ditt barn börjar i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri. Barnet är i förskoleklass cirka 15 timmar i veckan under läsåret. Förskoleklass ska stimulera ditt barns utveckling och lärande och förbereda henne/honom för grundskolan.

Lärandet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt ge möjlighet till att utveckla kontakter med personal och jämnåriga. Förskoleklassen är en kombination av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ingår som viktiga delar av lärandet. Barnets lust och nyfikenhet tas tillvara och utvecklas.

Eleverna får lunch.

Bodaskolans förskoleklass har cirka 45 barn i två grupper.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol