Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Daltorpskolan 7-9

Daltorpskolan 7-9

Daltorpskolans framsida

Daltorpskolan består av två skolenheter på två olika platser i Borås.

Daltorpskolan årskurs 7-9

Daltorpskolan 7-9 är en modern skola med arbetsmiljövänliga lokaler som ligger centralt i Borås. I årskurs 7-9 går cirka 510 elever och här jobbar cirka 50 lärare.

Våra profiler erbjuder många möjligheter

På Daltorpskolan 7-9 erbjuds alla elever i årskurs 7-9 ett profilämne under ett tillfälle i veckan. Du kan här fördjupa dig lite extra inom flera ämnen.

Våra profiler

Samarbete mellan hem och skola

Skolan värnar om det goda samarbetet med hemmet och därför finns ett skolråd med representanter för elever, föräldrar, lärare och skolledning. Skolans mål är att bedriva undervisning av god kvalitet och att eleverna ska nå kunskapsmålen för att kunna studera vidare.

Plan för likabehandlinsgarbete

På Daltorpskolan arbetar vi för att motverka kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Daltorpskolan årskurs F-6/Kronäng 2

Daltorpskolan F-6/Kronäng 2 ligger sedan i november 2019 naturskönt i helt nya lokaler på Gässlösa. Läs mer på deras webbplats.

Daltorpskolan F-6/Kronäng 2

Varmt välkommen till oss!

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-22 15.11

Uppdaterad av:

Dela sidan: Daltorpskolan 7-9

g q n C