Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Daltorpskolan

Daltorpskolans framsida

Daltorpskolan ligger centralt belägen i Borås. Skolan, som idag har cirka 720 elever i årskurserna F-9 och cirka 100 vuxna, är en modern skola med arbetsmiljövänliga lokaler. Skolan har två rektorer - en för årskurs F-6 och en för årskurs 7-9. I årskurserna F-6 går cirka 210 elever och här jobbar 25 personer. Till F-6 hör även fritidshemmen Lillfritids och Storfritids, där eleverna vistas utanför skoltiden från förskoleklass och upp till årskurs 6. I årskurs 7-9 går cirka 510 elever och här jobbar cirka 50 lärare.

Samarbete mellan hem och skola

Skolan värnar om det goda samarbetet med hemmet och därför finns ett skolråd med representanter för elever, föräldrar, lärare och skolledning. Skolans mål är att bedriva undervisning av god kvalitet och att eleverna ska nå kunskapsmålen för att kunna studera vidare.

Skolans profiler erbjuder många möjligheter

På Daltorpskolan läser alla elever i årskurs 7-9 ett profilämne under ett tillfälle i veckan. Du kan här fördjupa dig lite extra inom några olika ämnen. Läs mer om Daltorpskolans profiler.

Varmt välkommen till oss!

Senast ändrad: 2019-10-03 13.20

Uppdaterad av:

Dela sidan: Daltorpskolan

g q n C

p

Kontakt