Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

På Daltorpskolan har vi prao en vecka under vårterminen i år 8 och en vecka under höstterminen i år 9. Tanken med prao är att eleverna ska få känna på yrkeslivet med så varierad verksamhet som möjligt. Detta är viktigt bland annat inför elevernas kommande gymnasieval.

Information till dig som ska på prao

Prao är en förkortning för Praktisk arbetslivsorientering och innebär att du som elev ska lära dig hur arbetslivet fungerar och bekanta dig med olika arbetsplatser. Du ska ha prao inom olika verksamheter i årskurs 8 och 9. Prao är enligt skollagen obligatorisk för alla elever och är en del av skolans arbete. Du kan komma att få olika uppgifter att arbeta med under praon kopplat till vissa ämnen.

Varför har vi prao?

Kopplingen mellan arbetsliv och skola är viktig och du ska snart välja inför gymnasiet. Prao är ett sätt att se hur arbetslivet fungerar. Du får möjlighet att prova om dina kunskaper från skolan räcker till i arbetslivet. Det ger dig kanske ett ökat intresse för vidare studier. Prao är inte obligatoriskt för företagen utan innebär i många fall en belastning för de anställda.

Skaffa en praktikplats

Du kan antingen skaffa en egen praoplats, eller önska av de praoplatser Borås Stad har. Du ska kontakta din praoplats innan din praoperiod börjar. Allra bäst är om du kan besöka platsen personligen men är det svårt kan du ringa. Presentera dig och informera dig om speciella önskemål och regler som gäller, kläder, tider, lunch med mera. Borås Stad har ett antal platser inom olika yrkesområden. Om du har egna kontakter och kan skaffa egen plats så går det bra.

Arbetstider

Arbetsplatsens tider ska följas i den mån det går. Då du är mindreårig får du inte praoa mer än 7 timmar/dag.

Vid sjukdom

Om du skulle bli sjuk ska dina föräldrar ringa och sjukanmäla dig både till arbetsplatsen och till skolan.

Telefon till skolan: 033-35 37 95

Du hittar praoplatsens telefonnummer på den praolapp du får av skolan.

Lärarbesök

Någon gång under dina praoperioder får du besök av någon lärare/personal från skolan.

Försäkring

Du är försäkrad genom skolan under praoperioden. Skulle något hända så kontakta skolan. Däremot är du som alltid personligt ansvarig för den skada du kan vålla genom slarv eller försumlighet.

Mat

Du ska äta på den plats som du har blivit anvisad, det vill säga närmaste grundskola. Kostersättning utgår endast om du av olika omständigheter inte kan nå någon grundskola och att vi har kommit överens om detta innan praoperioden börjar. Kostersättningen är för närvarande 30 kronor per dag. Fyll i en kostersättningsblankett snarast efter periodens slut och lämna in den senast två veckor efter praoperioden. Ersättningen kommer via postgiro till hemmet.

Resor

Om avståndet från hemmet till arbetsplatsen är mer än 3 kilometer får du ett busskort. Har du ordnat egen praoplats utanför Borås kommun utgår inte reseersättning.

Ordningsregler

Ta del av arbetsplatsens ordningsregler och följ dem. Skolans ordningsregler gäller självfallet också. För vissa arbetsplatser gäller tystnadsplikt. Undvik att besöka dina kamrater under arbetstid. Du får en praonål av skolan. Ha den på dig väl synlig, detta är viktigt på många arbetsplatser så att kunder förstår att det inte är en anställd de träffar.

Kom ihåg

Du representerar din skola på arbetsplatsen. Uppträd på ett sätt så att vi blir stolta över dig och att fler elever från skolan blir välkomna dit. Glöm inte att tacka för att du har fått vara där och att de har tagit hand om dig under två viktiga veckor av ditt liv.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Prao

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol