Meny

Meny

Personal

Skolledning och expedition

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Kerstin Koivisto

0721-60 05 17

Expedition

Harriet Eliasson

033-35 54 42

Lärare

Klass

Namn

Telefon

Förskoleklass

Ismén Gerhardsson Eriksson

-

Årskurs 1-2

Inger Thomée

Jesper Augustsson

-

Årskurs 3

Monica Hallabro

-

Årskurs 4-5

Emelie Reskow


-

Årskurs 6

Sari Koskinen

Katharina Fredenlund

-


Biträdande rektor

Förstelärare

Sari Koskinen

-


Fritids

Titel

Namn

Telefon

Fritidspedagog/idrottslärare

Jonathan Stomberg

-

Fritidspedagog

Anita Spjuth

-

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Anna Karlsson

0734-32 83 03

Specialpedagog

-

-

Kurator

Petra Weidlitz

-

Skolpsykolog


-

-


Annan personal

Avdelning

Namn

TelefonSkolmatsalen

Anette Andersson

033-35 54 46Personalrum

-

033-35 54 41Elevassistent år 4

Marléne Andersson

-Elevassistent år 5

Annika Karlsson

-Elevassistent år 6

Irene Åkerlund

-Senast ändrad: 2019-02-18 10.44

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C

p

Kontakt