Meny

Meny

Personal

Skolledning och expedition

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Kerstin Koivisto

0721-60 05 17

Expedition

Harriet Eliasson

033-35 54 42

Lärare

Klass

Namn

Telefon

Förskoleklass

Ismén Gerthardsson Eriksson

-

Årskurs 1

Inger Thomée

-

Årskurs 2-3

Monica Hallabro

-

Årskurs 5

Jessika Sköld

-

Årskurs 4-6

Emelie Reskow

Bernt Eriksson

-

-

SO-lärare

Sari Koskinen

-

 

Fritids

Titel

Namn

Telefon

Fritidspedagog

Jonathan Stomberg

-

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Linda Johansson

-

Specialpedagog

Magnus Bergvall

0702-68 90 11

Kurator

Petra Weidlitz

-

Skolpsykolog

-

-

 

Annan personal

Avdelning

Namn

Telefon

Skolmatsalen

Anette Andersson

033-35 54 46

Personalrum

-

033-35 54 41

Elevassistent

Annika Karlsson

-

Senast ändrad: 2018-06-08 16.47

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C

p

Kontakt