Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Dannikeskolan består av skolsköterska, specialpedagog och kurator. Teamet arbetar förstås med elever som behöver hjälp, men även med främjande och förebyggande arbete. Professionerna ansvarar för att tillsammans med lärarna planera och genomföra insatser i de olika årskurserna.

Skolsköterskan är på plats onsdagar.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Elevhälsa

Lista med elevhälsans personal, deras e-postadresser samt telefonnummer.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Anna Karlsson

anna4.karlsson@boras.se

0734-32 83 03

Specialpedagog

Linda Anjemark

linda.anjemark@edu.boras.se

033-35 51 21

Kurator

Linda Hult

linda.hult@boras.se

0721-60 06 55

Kurator

Amanda Lohne

amanda.lohne@boras.se

0768-88 88 37

Skolpsykolog

Vakant

Vakant

Vakant


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol