Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Dannikeskolan består av skolsköterska, specialpedagog och kurator. Teamet arbetar förstås med elever som behöver hjälp, men även med främjande och förebyggande arbete.
Professionerna ansvarar för att tillsammans med lärarna planera och genomföra insatser i de olika årskurserna.

Skolsköterskan är på plats onsdagar

Elevhälsa

Lista med elevhälsans personal, deras e-postadresser samt telefonnummer.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Anna Karlsson

anna4.karlsson@boras.se

0734-32 83 03

Specialpedagog

Linda Anjemark

linda.anjemark@edu.boras.se

033-35 51 21

Kurator

Petra Weidlitz

petra.weidlitz@boras.se

0766-23 09 96

Skolpsykolog

Philip Larsson

philip.larsson@boras.se

Nås via e-post


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-31 11.54

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C