Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Vårt elevhälsoteam träffas regelbundet under rektorns ledning. Vi ser till elevens bästa genom de olika professioner som vi har. När det blir svårigheter av olika slag i exempelvis kunskapsinhämtning eller i det sociala samspelet så samverkar elevhälsoteamet tillsammans med berörda pedagoger.

Skolsköterska

Vår skolsköterska Evelina finns på skolan på måndagar och tisdagar.
När det är möjligt har skolsköterskan öppen mottagning på förmiddagarna, i annat fall bokar du tid.

Skolläkare

Skolläkaren Karin Amrén finns hos oss några gånger per termin. Du får kontakt med skolläkaren med hjälp av skolsköterskan.


Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolans elevhälsopersonal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Specialpedagog

Cecilia Landström

cecilia.landstrom@edu.boras.se

072-8851929

Speciallärare

Åsa Gunnarsson

asa.gunnarsson@edu.boras.se

0734 - 32 80 92

Skolsköterska

Evelina Pettersson

evelina.pettersson@boras.se

033-35 32 26

Skolpsykolog

Miya Wallqvist

Nås via rektor

Nås via rektor

Kurator

Evelin Bross

evelin.bross@boras.se

0734-153942


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol