Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Elevhälsa

Vårt elevhälsoteam träffas regelbundet under rektorns ledning. Vi ser till elevens bästa genom de olika professioner som vi har. När det blir svårigheter av olika slag i exempelvis kunskapsinhämtning eller i det sociala samspelet så samverkar elevhälsoteamet tillsammans med berörda pedagoger.

Skolsköterska

Finns på skolan måndag, tisdag.
Öppen mottagning på förmiddagar i mån av tid, därutöver tidsbokning

Skolläkare

Agne Lind finns tillgänglig några gånger per termin, kontakt sker via skolsköterska.


Här kan du läsa mer om elevhälsan i Borås Stad.


Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Speciallärare

Anna Sandin

0734 - 32 80 92

Speciallärare

Åsa Gunnarsson tjänstledig HT-19


Skolsköterska

Evelina Pettersson

0721 - 60 08 84

Kurator

Linda Hult

0721 - 60 06 55


Senast ändrad: 2018-12-03 14.10

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt