Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Det finns två fritidshemsavdelningar på Kerstinsgårdsskolan, avdelning Blå och avdelning Gul.

Här leker eleverna med kompisar i blandade åldrar. Vi lär oss att samspela med andra och ta hänsyn. Eleverna ges stort inflytande eftersom de själva bestämmer aktiviteter. En eftermiddag i veckan har vi storsamling då vi diskuterar det som är aktuellt på fritids.

Fritidshemsavdelning Blå

Lista med e-postadress och telefonnummer till fritidshemmets personal.

Namn

E-post

Telefon

Lena Wallström-Hjers

lena.wallstrom-hjers@edu.boras.se

0734-32 78 42

Rihana Hamed

rihana.rihan.hamed@edu.boras.se

0734-32 78 42

Anette Björkander

anette.bjorkander@edu.boras.se

0734-32 78 42

Siri Karlsson
0734-32 78 42
Bukurije Hyseni
0734-32 78 42


Fritidshemsavdelning Gul

Lista med e-postadress och telefonnummer till fritidshemmets personal.

Namn

E-post

Telefon

Catrin Gustafsson

catrin.gustafsson@edu.boras.se

0734-32 77 96

Monica Johansson

monica.m.johansson@edu.boras.se

0734-32 77 96

Carina Evaldsson

carina.evaldsson@edu.boras.se

0734-32 77 96

Tindra Strand


0734-32 77 96

Bukurije Hyseni


0734-32 77 96


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol