Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Elevinflytande & föräldraråd

Genom vårt elevråd får eleverna möjlighet att påverka. Skolans personal organiserar arbetet i ett väl fungerande arbetslag med ansvar för utveckling och lärande hos elever från förskoleklass till år 6. Vårt mål är att skapa en lärande miljö där eleverna känner sig trygga, delaktiga och medverkar till sin egen utveckling. På vår skola är samarbete en självklarhet.

Föräldradialogen

På Kinnarummaskolan har vi Föräldradialog en gång per termin. Då träffas rektor och föräldrarepresentanter från alla klasserna. Minnesanteckningar från senaste mötet hittar du här:

Föräldradialogen VT2017PDF

Föräldradialogen HT2017PDF

Föräldradialog VT 2019PDF

Senast ändrad: 2019-04-25 15.54

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

g q n C

p

Kontakt