Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Elevråd

Genom vårt elevråd får eleverna möjlighet att påverka. Skolans personal organiserar arbetet i ett väl fungerande arbetslag med ansvar för utveckling och lärande hos elever från förskoleklass till årskurs 6. Vårt mål är att skapa en lärande miljö där eleverna känner sig trygga, delaktiga och medverkar till sin egen utveckling. På vår skola är samarbete en självklarhet.

Elevrådet träffas cirka en gång i månaden och består av två representanter från varje klass samt en lärare.

Matråd

Matrådet träffas en gång per termin där eleverrepresentanter, lärare och kökets personal diskuterar maten samt elevernas önskemat.

Föräldradialogen

Föräldradialog har vi en gång per termin. Då träffas rektor och föräldrarepresentanter från alla klasser.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-17 14.33

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

g q n C