Meny

Meny

Elevinflytande och föräldraförening

Myråsskolan har en aktiv föräldraförening

Medlemsmöte 15 maj 2018PDF

Rastfaddrar

Rastfaddrarnas uppgift blir att strosa omkring på skolgården samt observera och prata med barnen. Vi hoppas med detta kunna skapa tryggare raster för våra barn. För mer information kontakta någon i styrelsen eller hör av er via vår nya mejladress: foralder@myrasskolan.se

Du kan även läsa vår folderPDF.

Information om GDPR och föräldraföreningen

Den 25/5 träder EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och det innebär att kraven skärps för hur personuppgifter hanteras och GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Med anledningen av det har vi förtydligat våra medlemsvillkor och hur vi hanterar de uppgifter vi samlar in om våra medlemmar.

Hantering av medlemmars personuppgifter

Föräldraföreningens styrelse p Myråsskolan hanterar personuppgifter i ett medlemsregister. Denna behandling är begränsad till sådana uppgifter och åtgärder som är nödvändiga för att tillhandahålla medlemskapet samt kunna kommunicera med medlemmarna.

Frivilligt och kostnadsfritt medlemskap för alla föräldrar med barn på Myråsskolan Endast föräldrar med barn som går på Myråssskolan kan bli medlemmar i föräldraföreningen. Medlemskapet är gratis och frivilligt. Syftet med medlemskapet är att kunna vara med och påverka barnens tillvaro på skolan samt ha en dialog med andra föräldrar och personal på skolan.

Kommunikation sker via e-post Föreningens medlemmar erhåller information från Styrelsen i föreningen via e-post. Information som kommuniceras är sådant som rör de barn som är aktiva på Myråsskolan, t.ex. aktiviteter, information om möten, övrig medlemsinformation, etc.

Hantering av medlemsinformation - för bästa möjliga kommunikation

Som medlem i föreningen samtycker man till att Styrelsen lagrar medlemsuppgifter såsom namn och e-postadress.

Medlemskapets giltighet Medlemskapet i Föräldraföreningen gäller tills det år medlemmen angett att det yngsta barnet slutar på Myråsskolan och då rensas alla uppgifter bort. Vill man avsluta sitt medlemskap tidigare meddelar man det till Styrelsen.

Information om föreningen

 

Nyhet: Föräldraföreningen har från och med juni en egen mejladress: foralder@myrasskolan.se

Föräldraföreningens uppgift

  • Att verka för att kontakter och samarbete underlättas mellan föräldrar och skolans ledning och personal
  • Att arbeta för att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks
  • Att verka för förtroendefullt samarbete mellan hem och skola i avsikt att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling
  • Att stödja samt stärka sammanhållning, stämning och samverkan mellan elever, föräldrar och skolans personal genom social samvaro
  • Att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor

Medlemskap

Är du inte redan medlem så bli gärna det! Alla föräldrar/vårdnadshavare till barn på Myråsskolan är välkomna som medlemmar i Myråsskolans Föräldraförening (MF).

Hör av er med namn, hemadress, mejladress och vilket år ert yngsta barn beräknas sluta på Myråsskolan (då kommer medlemskapet att upphöra) till någon av oss i styrelsen (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Styrelsen

Protokoll från årsmötet och de styrelsemöten vi haft hittills detta läsåret hittar ni här.

Du kan även läsa föräldraföreningens stadgar.PDF

Är det något ni undrar så tveka inte att höra av er!

Gabriella Albertsson (ordförande)

Therese Bäckström (vice ordförande)

Karin Kleist Ullman (kassör)

Michaela Svensson (vice kassör)

Hanna Cederlund (sekreterare)

Helen Dahl (vice sekreterare)

Maria Niljon (Supleant)

Stina Thorell (Supleant)

Du når oss alla på mejladressen: foralder@myrasskolan.se

Trafikinformation

För att få en bättre trafiksituation runt skolan när barnen börjar och slutar har en rekommendation tagits fram av bl a LSM.PDF

Senast ändrad: 2018-05-30 11.20

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

g q n C

p

Kontakt