Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraförening

Information om föräldraföreningen

Myråsskolan har en aktiv föräldraförening.

Nyhet:

Föräldraföreningen har en egen e-postadress: foralder@myrasskolan.se

Föräldraföreningens uppgift

  • Att verka för att kontakter och samarbete underlättas mellan föräldrar och skolans ledning och personal
  • Att arbeta för att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks
  • Att verka för förtroendefullt samarbete mellan hem och skola i avsikt att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling
  • Att stödja samt stärka sammanhållning, stämning och samverkan mellan elever, föräldrar och skolans personal genom social samvaro
  • Att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor

Medlemskap

Är du inte redan medlem så bli gärna det! Alla föräldrar/vårdnadshavare till barn på Myråsskolan är välkomna som medlemmar i Myråsskolans Föräldraförening (MF).

Hör av er med namn, hemadress, mejladress och vilket år ert yngsta barn beräknas sluta på Myråsskolan (då kommer medlemskapet att upphöra) till någon av oss i styrelsen (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Styrelsen

Är det något ni undrar så tveka inte att höra av er!

Du når oss alla via e-post: foralder@myrasskolan.se

Rastfaddrar

Rastfaddrarnas uppgift blir att gå runt på skolgården, observera och prata med barnen. Vi hoppas med detta kunna skapa tryggare raster för våra barn. För mer information kontakta någon i styrelsen eller hör av er via vår nya e-postadress: foralder@myrasskolan.se

Information om GDPR och föräldraföreningen

Den 25/5 träder dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det innebär att kraven skärps för hur personuppgifter hanteras och GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Med anledningen av det har vi förtydligat våra medlemsvillkor och hur vi hanterar de uppgifter vi samlar in om våra medlemmar:

Hantering av medlemmars personuppgifter

Föräldraföreningens styrelse på Myråsskolan hanterar personuppgifter i ett medlemsregister. Behandlingen är begränsad till sådana uppgifter och åtgärder som är nödvändiga för att tillhandahålla medlemskapet och att kunna kommunicera med medlemmarna.

Frivilligt och kostnadsfritt medlemskap för alla föräldrar med barn på Myråsskolan

Endast föräldrar med barn som går på Myråssskolan kan bli medlemmar i föräldraföreningen. Medlemskapet är gratis och frivilligt. Syftet med medlemskapet är att kunna vara med och påverka barnens tillvaro på skolan samt ha en dialog med andra föräldrar och personal på skolan.

Kommunikation sker via e-post

Föreningens medlemmar får information från styrelsen i föreningen via e-post. Information som kommuniceras är sådant som rör de barn som är aktiva på Myråsskolan exemplevis: aktiviteter, information om möten och annan medlemsinformation.

Hantering av medlemsinformation - för bästa möjliga kommunikation

Som medlem i föreningen samtycker man till att Styrelsen lagrar medlemsuppgifter såsom namn och e-postadress.

Medlemskapets giltighet

Medlemskapet i Föräldraföreningen gäller tills det år medlemmen angett att det yngsta barnet slutar på Myråsskolan och då rensas alla uppgifter bort. Vill man avsluta sitt medlemskap tidigare meddelar man det till styrelsen.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol