Meny

Meny

Elevinflytande och föräldraförening

Myråsskolan har en aktiv föräldraförening

Rastfaddrar

Rastfaddrarnas uppgift blir att strosa omkring på skolgården samt observera och prata med barnen. Vi hoppas med detta kunna skapa tryggare raster för våra barn. För mer information kontakta någon i styrelsen eller hör av er via vår nya mejladress: foralder@myrasskolan.se

Du kan även läsa vår folderPDF.

Information om föreningen

Nyhet: Föräldraföreningen har från och med juni en egen mejladress: foralder@myrasskolan.se

Föräldraföreningens uppgift

  • Att verka för att kontakter och samarbete underlättas mellan föräldrar och skolans ledning och personal
  • Att arbeta för att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks
  • Att verka för förtroendefullt samarbete mellan hem och skola i avsikt att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling
  • Att stödja samt stärka sammanhållning, stämning och samverkan mellan elever, föräldrar och skolans personal genom social samvaro
  • Att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor

Medlemskap

Är du inte redan medlem så bli gärna det! Alla föräldrar/vårdnadshavare till barn på Myråsskolan är välkomna som medlemmar i Myråsskolans Föräldraförening (MF).

Hör av er med namn, hemadress, mejladress och vilket år ert yngsta barn beräknas sluta på Myråsskolan (då kommer medlemskapet att upphöra) till någon av oss i styrelsen (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Styrelsen

Protokoll från årsmötet och de styrelsemöten vi haft hittills detta läsåret hittar ni här.

Du kan även läsa föräldraföreningens stadgar.PDF

Är det något ni undrar så tveka inte att höra av er!

Eva Arnell (ordförande)

Martin Palmqvist (vice ordförande)

Karin Kleist (kassör)

Maria Ewertzon (vice kassör)

Hanna Cederlund (sekreterare)

Sandra Ryrlén (vice sekreterare)

Gabriella Albertsson (ledamot)

Du når oss alla på mejladressen: foralder@myrasskolan.se

Trafikinformation

För att få en bättre trafiksituation runt skolan när barnen börjar och slutar har en rekommendation tagits fram av bl a LSM.PDF

Senast ändrad: 2017-08-31 08.59

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

g q n C

p

Kontakt