Meny

Meny

Elevhälsa

Sandgärdskolans elevhälsoteam består av rektor, skolpsykolog, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare.

Rektor

Marika Andersson
Telefon: 033-35 88 27
Mobil: 0768-88 88 27

Skolpsykolog

Sofia Kjellsson
Telefon: 0768-88 88 37

Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam. Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete. Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan. Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Specialpedagog

Marie Löfgren
Telefon: 033-35 88 84

Specialpedagogen har ett särskilt pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd och att bistå rektor i pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet inriktas huvudsakligen på att stödja det pedagogiska arbetet genom att medverka till att val av arbetsformer och arbetssätt i skolan anpassas efter elevens möjligheter och specifika behov.

Speciallärare

Daniel Johansson
Telefon: 033-35 52 25
Mobil: 0721-60 08 44

Specialläraren ingår i skolans lokala elevhälsoteam.

Skolkurator

Mari Happach
Mobil: 0721-60 05 05

Kuratorn arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå, främst genom att stödja, främja och förebygga i barnets sociala utveckling. Genom motivation arbetar vi med undanröja hinder och stödja eleven att nå sina mål i skolan.Som förälder känner du ditt barn bäst. signalerar ditt barn ofta att hon/han är ledsen efter skolan, vägrar gå till skolan, är ofokuserad och irriterad eller klänger och söker ovanligt mycket närkontakt, ta då en första kontakt.

Skolsköterska

Tanja Pejic
Tfn 033-35 58 54
Mobiltfn 0768-88 37 68
Arbetstider: måndag - torsdag kl 08:00- 17:00

Skolhälsovårdens uppgift är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.Till skolsköterskan vänder man sig med medicinska och fysiska problem / funderingar eller om man önskar råd.. Skolsköterskan forsätter ungefär med det som är påbörjat på BVC med olika kontroller tex: tillväxt, hörselkontroll, hälsosamtal och vaccination.Bra tips på en sida är www.1177.selänk till annan webbplats, här hittar man olika råd och information.
Ni föräldrar är hjärtligt välkomna att ringa eller maila vid allra minsta fundering eller oro.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-19 09.42
Senast ändrad: 2017-02-15 08.33

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt