Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Sandgärdskolans elevhälsoteam består av rektor, skolpsykolog, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare.

Specialpedagog

Specialpedagogen har ett särskilt pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd och att bistå rektor i pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet inriktas huvudsakligen på att stödja det pedagogiska arbetet genom att medverka till att val av arbetsformer och arbetssätt i skolan anpassas efter elevens möjligheter och specifika behov.

Speciallärare

Specialläraren ingår i skolans lokala elevhälsoteam.

Skolkuratorer

Kuratorn arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå, främst genom att stödja, främja och förebygga i barnets sociala utveckling. Genom motivation arbetar vi med undanröja hinder och stödja eleven att nå sina mål i skolan. Som förälder känner du ditt barn bäst. signalerar ditt barn ofta att hen är ledsen efter skolan, vägrar gå till skolan, är ofokuserad och irriterad eller klänger och söker ovanligt mycket närkontakt, ta då en första kontakt.

Skolsköterska

Skolhälsovårdens uppgift är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Till skolsköterskan vänder du dig med medicinska och fysiska problem och funderingar eller om du önskar råd. Skolsköterskans arbete tar vid där BVC slutade med olika kontroller till exempel: tillväxt, hörselkontroll, hälsosamtal och vaccination. Ni föräldrar är hjärtligt välkomna att ringa eller maila vid funderingar eller oro.

Sjukvårdsupplysningen har bra information på sin webbplats 1177.se.

Sjukvårdsupplysningen 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolpsykolog

Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam. Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete. Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan. Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolans elevhälsa.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolpsykolog

Kristina Bernal

Nås via rektor


Specialpedagog

Lise-Lotte Torstensson

Nås via rektor


Specialpedagog

Jessica Lindau

jessica.lindau@edu.boras.se

0704-551311

Speciallärare

Helenè Krantz

helene.krantz@edu.boras.se

0721-60 08 44

Skolkurator

Marie-Louise Lindh

marie-louise.lindh@boras.se

0721-60 05 05

Skolsköterska

Tanja Pejic

tanja.pejic@boras.se

033-35 58 54

Studie- och yrkesvägledare

Alexandra Hultén

alexandra.hulten@edu.boras.se

033-35 88 25


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol