Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraråd

Elevinflytande

Sandgärdskolans elevråd arbetar aktivit med att skapa trivsel och trygghet. Sammankallande är Mariell Larsson.

På Sandgärdskolan leder eleven sitt eget utvecklingssamtal. Syftet är att i enlighet med läroplanen göra eleven delaktig i den egna kunskapsutvecklingen. Eleven förbereder samtalet med hjälp av en mall och diskuterar sedan sin kunskapsutveckling med förälder och mentor.

Sandareds föräldraförening

Sandared har en föräldraförening som ni hittar på den sociala plattformen Facebook.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol