Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp, till startsidan

Personal

Särlaskolans personal består av flera olika kompetenser.
På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till alla.

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolans rektorer och skolintendent.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor F-6

Johanna Holmer

johanna.holmer@boras.se

033-35 80 85

Biträdande rektor F-6

Sandra Ryrlén

sandra.ryrlen@boras.se

033-35 80 95

Rektor 7-9

Jane Larsson

jane.larsson@boras.se

033-35 30 50

Biträdande rektor 7-9

Daniel Stern

daniel.stern@edu.boras.se

0734-32 86 40

Skolintendent

Jenny Werneholm

jenny.werneholm@boras.se

033-35 80 74


Arbetslag 1, Årskurs F-3

Telefon: 033-35 78 69

Lista med kontaktuppgifter, namn, e-post och telefonnummer till personal i skolans arbetslag 1.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Förskoleklass

Zarah Ristola

zarah.ristola@edu.boras.se

0768-88 78 69

Förskoleklass

Madeleine Dahlrud

madeleine.dahlrud@edu.boras.se

0768-88 78 69

Förskoleklass, fritids

Carolina Åberg Linderoth

carolina.aberglinderoth@edu.boras.se

033-35 78 69

Lärare 1A

Anja Pettersson

anja.pettersson@edu.boras.se

033-35 78 69

Lärare 1B

Meena Tapi

meena.tapi@edu.boras.se

033-35 78 69

Lärare 2

Harisa Becirevic

harisa.becirevic@edu.boras.se

033-35 78 69

Lärare 3A

Ann-Charlotte Magnusson

ann-charlotte.magnusson@edu.boras.se

033-35 78 69

Lärare 3B

Ida Norinder

ida.norinder@edu.boras.se

033-35 78 69

IKT-ansvarig, fritids

Veronika Claesson

veronika.claesson@edu.boras.se

033-35 78 69

Idrott åk 1-6

Evelina Brofjärd

evelina.brofjard@edu.boras.se

033-35 78 69

Fritids, 3A

Lisbet Häggström

lisbet.haggstrom@edu.boras.se

0721-60 05 92

Fritids

Ahmed Sleiman

ahmed.sleiman@edu.boras.se

0721-60 05 92

Fritids

Biar Law

biar.law@edu.boras.se

033-35 78 69

Resurs, 3B

Göran Lohne

goran.lohne@edu.boras.se

033-35 78 69

Resurs, 3A

Sakariye Mohammod

sakariye.mohammod@edu.boras.se

033-35 78 69


Arbetslag 2, årskurs 4-6

Telefon: 033-35 78 70
Telefon: 0734-327611

Trygg Vuxen, Jalal Yassine
jalal.yassine@edu.boras.se
0734-32 85 35

Lista med kontaktuppgifter, namn, e-post och telefonnummer till skolans arbetslaga 2.

Klass

Namn

E-post

Lärare 4A

Cathrin Persson

cathrin.persson@edu.boras.se

Lärare 4B

Sofia Rudäng

sofia.rudang@edu.boras.se

Lärare 5

Max Moritz

max.moritz@edu.boras.se

Lärare 5

Maritha Fyhr

maritha.fyhr@edu.boras.se

Lärare 5

Stefan Reinholdsson

stefan.reinholdsson@edu.boras.se

Lärare 6A

Khalil El Machharawi

khalil.el.machharawi@edu.boras.se

Lärare 6B

Büsra Kaya

busra.kaya@edu.boras.se

FBK

Irén Solinger

iren.solinger@edu.boras.se

Flexgruppen

Marie-Noëlle Carlsson Ferrier

marie-noelle.carlsson-ferrier@edu.boras.se

Flexgruppen

Therese Olsen Hedendahl

therese.olsen@edu.boras.se

Flexgruppen

Midian Tsegay

midian.tsegay@edu.boras.se

Träslöjd

Joakim Hagberg

joakim.hagberg@edu.boras.se

Textilslöjd

Anna Lilja

anna.lilja@edu.boras.se

Resurs

Minna Mäkinen

minna.makinen@edu.boras.se

Resurs

Maria Nyström

maria.nystrom@edu.boras.se

Lärarassistent

Anette Lindström

anette.lindstrom@edu.boras.se


Arbetslag 3, årskurs 7-9

Telefon: 033-35 78 72

Lista med kontaktuppgifter, namn och e-post till personal i skolans arbetslag 3

Titel

Namn

E-post

Mentor 7B, Sv, SvA, En

Ulrika Glans

ulrika.glans@edu.boras.se

Mentor 7B, Fra, En

Charlotta Mod

charlotta.mod@edu.boras.se

Mentor 8A, Ma, NO

Anneli Brändström

anneli.brandstrom@edu.boras.se

Mentor 8A, Sv, SvA, En

Matilda Melin

matilda.melin@edu.boras.se

Mentor 8B, Sv, SO

Stefan Hacker

stefan.hacker@edu.boras.se

Mentor 8B, Spa, SO

Linn Karlsson

linn.karlsson@edu.boras.se

Mentor 9A, Hkk

Lena Adolfsson

lena.adolfsson@edu.boras.se

Mentor 9A, Ty, En, SO

Joachim Papendorf

joachim.papendorf@edu.boras.se

Mentor 9B, En, SvA

Marzena Nettelblad

marzena.nettelblad@edu.boras.se

Mentor 9B, Ma, NO

Anna Smit

anna.smit@edu.boras.se

Spanska

Sandra Rivera Ortega

sandra.rivera.ortega@edu.boras.se

Hemkunskap

Rola Jarrare

rola.jarrare@edu.boras.se


Arbetslag 4, årskurs 7-9

Telefon: 033-35 78 71

Lista med kontaktuppgifter, namn och e-post till personal i skolans arbetslag 4.

Titel

Namn

E-post

Mentor 7A, Idh

Jonel Balika

jonel.balika@edu.boras.se

Mentor 7A, Ma, NO

Ritva Ilvesten

ritva.ilvesten@edu.boras.se

Mentor 7C, Bl

Malin Jönsson

malin.jonsson@edu.boras.se

Mentor 7C, Ma, Tk

Martin Ljungström

martin.ljungstrom@edu.boras.se

Mentor 8C, Mu

Robin Bergström

robin.bergstrom@edu.boras.se

Mentor 8C, Sv, SvA, SO

Anders Olofsson

anders.olofsson@edu.boras.se

Mentor 9C, En, SO

Eva-Maria Sandin

eva-maria.sandin@edu.boras.se

Mentor 9C, Idh, Hkk

Jonatan Öhman

jonatan.ohman@edu.boras.se

SvA & FBK

Anne Aalto

anne.aalto@edu.boras.se

Textilslöjd åk 7-9

Anxhela Ziso

anxhela.ziso@edu.boras.se

Speciallärare Flexgruppen

Sanela Bulic

sanela.bulic@boras.se


Elevhälsan

Lista med kontaktuppgifter, namn, e-post och telefonnummer till elevhälsan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Anna-Carin Johansson

anna-carin2.johansson@boras.se

0768-88 56 51

Skolkurator

Tomas Hägstedt

tomas.hagstedt@edu.boras.se

033-35 80 83

Skolpsykolog

Siri Veileborg

siri.veileborg@boras.se

033-35 52 77

Specialpedagog årskurs 7-9

Lise-Lotte Torstensson

lise-lotte.torstensson@edu.boras.se

0734-32 88 51

Specialpedagog årskurs F-6

Camilla Olausson

camilla.olausson@edu.boras.se

0728-85 19 27

Studie- och yrkesvägledare

Carin Ljungblad

carin.ljungblad@boras.se

033-35 78 73


Övrig personal

Lista med kontaktuppgifter, namn, e-post och telefonnummer till övrig personal på skolan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Bibliotekarie

Annika Samuelsson

carin.ljungblad@boras.se

033-35 80 76

Elevstödssamordnare

Ismet Tursic

ismet.tursic@boras.se

0734-32 73 74

Studiecoach

Sara Mijatovic

sara.mijatovic@boras.se

0734-32 89 86

Resurs

Josef Iwas

josef.iwas@edu.boras.se

nås via e-post

Resurs

Tomas Bedö

tomas.bedo@boras.se

nås via e-post

Fastighetsskötare

Sahal Hersi

sahal.hersi@boras.se

0734-32 83 80

Lokalvård

Zaklina Mekanovic

zaklina.mekanovic@boras.se

033-35 80 81

Vaktmästeri

Patricio Carvajal Pereira

patricio.carvajal@edu.boras.se

0704-55 33 33

Skolmåltider

Erik Manfred

erik.manfred@boras.se

033-35 80 79

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-22 16.42

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C