Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Om skolan

Särlaskolan är F-9 skola som ligger nära Borås stadskärna och Resecentrum, samtidigt som vi har vacker natur runt knuten. Vi jobbar för nära relationer mellan lärare och elev då vi tror att trygga och glada elever får lättare att lära. Vår huvuduppgift är att jobba för kommunens övergripande vision "Lustfyllt lärande" för att eleven ska få kunskap för livet.

Kompetent personal

Vi är cirka 60 personer som arbetar direkt med elever: behöriga lärare, elevassistenter, fritidspedagoger och språkstödjare samt ett elevhälsoteam med kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Sammansvetsade arbetslag

På Särlaskolan går ca 440 elever.

Tre arbetslag arbetar med undervisningen i årskurs 7-9, ett för varje årskurs. Undervisningen i årskurs 4-6 sköts av ett arbetslag och undervisningen i F-3 av ett arbetslag. Arbetslagen gör egna planeringar av olika ämnesövergripande teman där fler ämnen samverkar.

IT som arbetsverktyg

IT är viktigt på Särlaskolan. Klassrummen är utrustade med projektorer och alla lärare har tillgång till egen dator. Alla elever i årskurs 4-9 har tillgång till Chromebooks. Eleverna i årkurs 1, 2 och 3 har tillgång till en klassuppsättning Ipads.

Borås Stads digitala satsning

Skolan har en läroplattform, Ping Pong, som ska underlätta kontakten mellan lärare, elev och vårdnadshavare. I Ping Pong får elever och vårdnadshavare tillgång till aktuell information. Eleverna får uppgifter och kan göra inlämning via undervisningsverktyget Google Classroom. Verktyget bidrar till ett mer individanpassat lärande. För vårdnadshavare och elever finns IT-verktyget Dexter, där man ska göra sjukanmälan, man hittar underlag för utvecklingssamtal , hämtar scheman, samt ser bedömningar och omdömen.

Lärplattformen Ping Pong Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IT-verktyget Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturskolan på Särla

För att våra unga ska kunna ta del av kulturutbudet på hemmaplan kommer kulturskolan till oss. Kulturskolan erbjuder elever bland annat musik, dans, drama, bild, textil och cirkus, helt kostnadsfritt. Läs mer om Kulturskolans verksamhet.

Att börja sjuan

På vårterminen väljer elever i årskurs 6 skola inför årskurs 7. På Särlaskolan förbereder vi oss noggrant. Vi har mottagningsamtal i samband med skolstart för att skapa bra relationer och längre in på terminen ordnas aktiviteter för att ytterligare stärka gemenskapen i klassen. Vi följer kontinuerligt upp kunskapsutveckling och trivsel med utvecklingssamtal.

Börja på Särlaskolan

Är du intresserad av att bli elev på Särlaskolan? Hör av dig till Placeringsenheten och undersök om det finns plats.

Placeringsenheten

Information om ansökan samt ansökningsblankett

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol