Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Om skolan

Särlaskolan är F-9 skola som ligger nära Borås stadskärna och Resecentrum, samtidigt som vi har vacker natur runt knuten. Vi jobbar för nära relationer mellan lärare och elev då vi tror att trygga och glada elever får lättare att lära. Vår huvuduppgift är att jobba för kommunens övergripande vision "Lustfyllt lärande" för att eleven ska få kunskap för livet.

Asklandaskolan på vintern

Kompetent personal

Vi är cirka 60 personer som arbetar direkt med elever: behöriga lärare, elevassistenter, fritidspedagoger och språkstödjare samt ett elevhälsoteam med kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Sammansvetsade arbetslag

På Särlaskolan går ca 440 elever.

Två arbetslag arbetar med undervisningen i årskurs 7-9, där varje arbetslag består av cirka 100 elever och cirka 10 lärare samt elevassistenter. Undervisningen i årskurs 4-6 sköts av ett arbetslag och undervisningen i F-3 av ett arbetslag. Arbetslagen gör egna planeringar av olika ämnesövergripande teman där fler ämnen samverkar.

IT som arbetsverktyg

IT är viktigt på Särlaskolan. Klassrummen är utrustade med projektorer och alla lärare har tillgång till egen dator. Fler klassrum utrustas med digitala arbetsytor (smartboards) och alla elever i årskurs 5 och 7-9 har tillgång till Chromebooks. Årkurs 1, 2, 3, 4 och 6 har tillgång till Ipads.

Läs mer om Borås Stads digitala satsning.

Skolan har en läroplattform, Ping Ponglänk till annan webbplats, som ska underlätta kontakten mellan lärare, elev och vårdnadshavare. I Ping Pong får elever och vårdnadshavare tillgång till aktuell information. Eleverna får uppgifter och kan göra inlämning via undervisningsverktyget Google Classroom. Verktyget bidrar till ett mer individanpassat lärande. För vårdnadshavare och elever finns IT-verktyget Dexterlänk till annan webbplats, där man ska göra sjukanmälan, man hittar underlag för utvecklingssamtal , hämtar scheman, samt ser bedömningar och omdömen.

Kulturskolan på Särla!

För att våra unga ska kunna ta del av kulturutbudet på hemmaplan kommer kulturskolan till oss. Kulturskolan erbjuder elever bland annat musik, dans, drama, bild, textil och cirkus, helt kostnadsfritt. Läs mer om Kulturskolans verksamhet.

Att börja sjuan

På vårterminen väljer elever i årskurs 6 skola inför årskurs 7. På Särlaskolan förbereder vi oss noggrant. Vi har mottagningsamtal i samband med skolstart för att skapa bra relationer och längre in på terminen ordnas aktiviteter för att ytterligare stärka gemenskapen i klassen. Vi följer kontinuerligt upp kunskapsutveckling och trivsel med utvecklingssamtal.

Senast ändrad: 2020-04-06 08.04

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt