Meny

Meny

Om skolan

Särlaskolan är en centralt belägen år F-9 skola som ligger nära Borås stadskärna och Resecentrum, samtidigt som vi har vacker natur runt knuten. Vi har också nära till kunskap. Vi jobbar för nära relationer mellan lärare och elev då vi tror att trygga och glada elever får lättare att lära. Vår huvuduppgift är att jobba för kommunens övergripande vision "Lustfyllt lärande" för att eleven ska få kunskap för livet.

Asklandaskolan på vintern

Kompetent personal

Vi är cirka 60 personer som arbetar direkt med elever: behöriga lärare, elevassistenter, fritidspedagoger och språkstödjare samt ett elevhälsoteam med kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Sammansvetsade arbetslag

På Särlaskolan går lite mer än 400 elever. Undervisning år 7-9 bedrivs i två arbetslag som vardera omfattar ca 100 elever och ca 10 lärare samt elevassistenter. Undervisning år 4-6 bedrivs i ett arbetslag och undervisningen i F-år 3 i ett arbetslag. Arbetslagen gör egna planeringar av olika ämnesövergripande teman där fler ämnen samverkar.

IT som arbetsverktyg

IT är viktigt på Särlaskolan. Klassrummen är utrustade med projektorer och alla lärare har tillgång till egen dator. Fler klassrum utrustas med s k "smart boards" och alla elever i år 7-9 har tillgång till eget digitalt verktyg. År 1, år 2, år 5 och år 6 har tillgång till varsin Ipad. Läs mer om denna statsning i Borås Stad häröppnas i nytt fönster.

Skolan har en läroplattform, Ping Ponglänk till annan webbplats, som ska underlätta kontakten mellan lärare och elev. I detta får eleven tillgång till terminsplaner och aktuell information. Eleven kan också göra inlämning via Ping Pong. Verktyget bidrar till ett mer individanpassat lärande. För föräldrar finns IT-verktyget Dexterlänk till annan webbplats, där man kan göra sjukanmälan, hitta underlag för utvecklingssamtal och hämta scheman.

Att börja sjuan

På vårterminen väljer elever i år 6 skola inför år 7. På Särlaskolan förbereder vi oss noggrant. Vi har mottagningsamtal i samband med skolstart för att skapa bra relationer och längre in på terminen ordnas lägerskola för att ytterligare stärka gemenskapen i klassen. Vi följer kontinuerligt upp kunskapsutveckling och trivsel med utvecklingssamtal.

Kulturskolan i kommundelen

Borås kulturskola utlokaliserar sin personal till Särlaskolan, för att våra unga ska kunna ta del av kulturutbudet på hemmaplan. Kulturskolan erbjuder elever bland annat musik, dans, drama, bild, textil och cirkus, helt kostnadsfritt. Läs mer om Kulturskolans verksamhet.

 

Börja på Särlaskolan

Är du intresserad av att bli elev på Särlaskolan? Kontakta Grundskoleförvaltningens Placeringsenhet öppnas i nytt fönsterså hjälper de dig med ansökan. Vi kan erbjuda skolgång i mån av plats.

l

Självservice

Ansökan till Särlaskolan


Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-11-30 09.08
Senast ändrad: 2017-10-18 11.03

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt