Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Särlaskolan är 7-9 skola som ligger nära Borås stadskärna och Resecentrum, samtidigt som vi har vacker natur runt knuten. Från höstterminen 2022 renoveras vår skola. Vi arbetar varje dag för goda relationer mellan lärare och elev då vi tror att trygga och glada elever får lättare att lära.

Kompetent personal

Vi är 40 medarbetare som arbetar direkt med elever: behöriga lärare, elevassistenter, fritidspedagoger och språkstödjare samt ett elevhälsoteam med kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Sammansvetsade arbetslag

På Särlaskolan går 190 elever.

Tre arbetslag arbetar med undervisningen i årskurs 7-9, ett för varje årskurs. Arbetslagen gör egna planeringar av olika ämnesövergripande teman där fler ämnen samverkar.

IT som arbetsverktyg

IT (informationsteknik) är viktigt på Särlaskolan. Klassrummen är utrustade med projektorer och alla lärare har tillgång till egen dator. Alla elever i årskurs 7-9 har tillgång till Chromebooks.

Borås Stads digitala satsning

I Borås Stad har vi en gemensam lärplattform för alla våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Lärplattformen heter Unikum. Eleverna får uppgifter och kan göra inlämning via undervisningsverktyget Google Classroom. Verktyget bidrar till ett mer individanpassat lärande.

Lärplattformen Unikum

Kulturskolan på Särla

För att våra unga ska kunna ta del av kulturutbudet på hemmaplan kommer kulturskolan till oss. Kulturskolan erbjuder elever bland annat musik, dans, drama, bild, textil och cirkus, helt kostnadsfritt.

Att börja sjuan

På vårterminen väljer elever i årskurs 6 skola inför årskurs 7. På Särlaskolan förbereder vi oss noggrant. Vi har mottagningsamtal i samband med skolstart för att skapa bra relationer och längre in på terminen ordnas aktiviteter för att ytterligare stärka gemenskapen i klassen. Vi följer kontinuerligt upp kunskapsutveckling och trivsel med utvecklingssamtal.

Börja på Särlaskolan

Är du intresserad av att bli elev på Särlaskolan? Hör av dig till Placeringsenheten och undersök om det finns plats.

Placeringsenheten

Information om ansökan samt ansökningsblankett

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol