Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fritidshem

Mål för vår fritidsverksamhet

  • Se till ditt barns bästa.
  • Ditt barn ska känna sig tryggt och välkommet.
  • Att ha daglig kontakt med er föräldrar utgör grunden för ett gott samarbete.
  • Att arbeta för att alla barn ska visa respekt för andra och ta ansvar för sina handlingar.

Fritidshemmens uppgift är att:

  • Komplettera skolan.
  • Erbjuda en meningsfull fritid.
  • Vara ett stöd i identitetsutvecklingen.
  • Stödja barnen i sin strävan mot större självständighet.

Förskoleklass

Vänligen respektera förskoleklassens verksamhet genom att ringa på fritidstid klockan 06.30-08.00 och klockan12.10-17.00. Självklart får du ringa övrig tid om det gäller ett viktigt eller akut ärende.

Storfritids

Från och med årskurs 3 går eleverna på avdelningen Storfritids.

Fritidshem

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolans fritidshemspersonal.

Avdelning

Namn

E-post

Telefon

Förskoleklass fritids

Nyukou Njie

nyukou.njie@edu.boras.se

0728-851309

Förskoleklass fritids

Nermin Halilovic

nermin.halilovic@edu.boras.se

0728-851309

Förskoleklass fritids

Lena Larsson

lena.ll.larsson@edu.boras.se

0728-851309

Fritids årskurs 1

Shabana Ahmad

shabana.ahmad@edu.boras.se

0728-851306

Fritids årskurs 1

Michael Wilhelsson

michael.wilhelmsson@edu.boras.se

0728-851306

Fritids årskurs 1

Emil Jylhänlahti


0728-851306

Fritids årskurs 1

Hanna Edin

hanna.edin@edu.boras.se

0728-851306

Storfritids

Anita Spjuth

anita.spjuth@edu.boras.se

0728-851310

Storfritids

Nuhi Amerllahi

nuhi.amerllahi@edu.boras.se

0728-851310

Storfritids

Alexandra Appelqvist

alexandra.appelqvist@edu.boras.se

0728-851310

Storfritids

Hanna Pettersson
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol