Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Mål för vår fritidsverksamhet

  • Se till ditt barns bästa.
  • Ditt barn ska känna sig tryggt och välkommet.
  • Att ha daglig kontakt med er föräldrar utgör grunden för ett gott samarbete.
  • Att arbeta för att alla barn ska visa respekt för andra och ta ansvar för sina handlingar.

Fritidshemmens uppgift är att:

  • Komplettera skolan.
  • Erbjuda en meningsfull fritid.
  • Vara ett stöd i identitetsutvecklingen.
  • Stödja barnen i sin strävan mot större självständighet.

Förskoleklass

Vänligen respektera skolverksamheten och om ditt ärende inte är akut hänvisar vi i första hand till att höra av dig via mail som besvaras så fort vi kan eller via telefon under fritidstid 06.00-08.00 samt 14.00-18.00. Självklart får du ringa övrig tid om det gäller ett viktigt eller akut ärende.

Storfritids

Från och med årskurs 2 går eleverna på avdelningen Storfritids.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol