Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fritidshem

Mål för vår fritidsverksamhet

  • Se till ditt barns bästa.
  • Ditt barn ska känna sig tryggt och välkommet.
  • Att ha daglig kontakt med er föräldrar utgör grunden för ett gott samarbete.
  • Att arbeta för att alla barn ska visa respekt för andra och ta ansvar för sina handlingar.

Fritidshemmens uppgift är att:

  • Komplettera skolan.
  • Erbjuda en meningsfull fritid.
  • Vara ett stöd i identitetsutvecklingen.
  • Stödja barnen i sin strävan mot större självständighet.

    Avdelningarna

Förskoleklass.

Vänligen respektera förskoleklassens verksamhet genom att ringa på fritidstid klockan 6.30-8.00 och klockan12.10-17.00. Självklart får du ringa övrig tid om det gäller ett viktigt eller akut ärende.

Årskurs 1

Årskurs 2.

Storfritids
Från och med årskurs 3 går eleverna på avdelningen Storfritids.

 

Fritidshem

Avdelning

Namn

Telefon

storfritids

Katarina Magnusson

0728851309

storfritids

Lisbeth Pettersson

0728851309

storfritids

Gustav Karlsson

0728851309

Fritids år 2

Ingrid Samuelsson

0734328032

Fritids år 2

Anita Spjuth

0734328032

Fritids år 2Fritids år 2

Aren Adib Abdullah

0734328032

Fritids år 2

Nermin Halilovic

0734328032

Fritids år 1

Fadi Mosleh

0728851307

Fritids år 1

Nyukou Njiie

0728851307

Fritids år 1

Elin Lindvert

0728851307

Fritids år 1

Shabana Ahmad

0728851307

Fritids fsk

Annelie Almgren

0728851306

Fritids fsk

Lena Larsson

0728851306

Fritids fsk

Gunilla Bergeå

0728851306

Fritids fsk

Kajsa Lundbäck

0728851306


Text

Text

Senast ändrad: 2020-02-04 15.46

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt