Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Fritidshem

Mål för vår fritidsverksamhet

  • Se till ditt barns bästa.
  • Ditt barn ska känna sig tryggt och välkommet.
  • Att ha daglig kontakt med er föräldrar utgör grunden för ett gott samarbete.
  • Att arbeta för att alla barn ska visa respekt för andra och ta ansvar för sina handlingar.

Fritidshemmens uppgift är att:

  • Komplettera skolan.
  • Erbjuda en meningsfull fritid.
  • Vara ett stöd i identitetsutvecklingen.
  • Stödja barnen i sin strävan mot större självständighet.

Förskoleklass

Vänligen respektera förskoleklassens verksamhet genom att ringa på fritidstid klockan 6.30-8.00 och klockan12.10-17.00. Självklart får du ringa övrig tid om det gäller ett viktigt eller akut ärende.

Storfritids

Från och med årskurs 3 går eleverna på avdelningen Storfritids.

Fritidshem

Lista med namn och telefonnummer till skolans fritidshemspersonal.

Avdelning

Namn

Telefon

Storfritids

Anita Spjuth

0734-32 80 32

Storfritids

Aren Adib Abdullah

0734-32 80 32

Storfritids

Nermin Halilovic

0734-32 80 32

Storfritds

Katarina Magnusson

0734-32 80 32

Fritids årskurs 2

Elin Lindvert

0728-85 13 07

Fritids årskurs 2

Shabana Ahmad

0728-85 13 07

Fritids årskurs 2

Nyukou Njie

0728-85 13 07

Fritids årskurs 2

Emma Söder

0728-85 13 07

Fritids årskurs 1

Kajsa Lundström

0728-85 13 06

Fritids årskurs 1

Lena Larsson

0728-85 13 06

Fritids årskurs 1

Gunilla Bergå

0728-85 13 06

Fritids årskurs 1

Zally Junger

0728-85 13 06

Fritids förskoleklass

Lisbeth Petersson

0728-85 13 09

Fritids förskoleklass

Annelie Almgren

0728-85 13 09

Fritids förskoleklass

Hanna Edin

0728-85 13 09

Fritids förskoleklass

Anton Karlsson

0728-85 13 09


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-01 09.45

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C