Meny

Meny

Fritidshem

Fritidshemmens uppgift är att:

  • Komplettera skolan.
  • Erbjuda en meningsfull fritid.
  • Vara ett stöd i identitetsutvecklingen.
  • Stödja barnen i sin strävan mot större självständighet.

Avdelningarna

Förskoleklass till årskurs 2 finns på avdelningarna Röd, Blå och Gul.

Från och med årskurs 3 går eleverna på avdelning Grön (Storfritids).

Vänligen respektera förskoleklassens verksamhet genom att ringa på fritidstid klockan 6.30-8.00 och klockan12.10-17.00. Självklart får du ringa övrig tid om det gäller ett viktigt eller akut ärende.

Mål för vår fritidsverksamhet

  • Se till ditt barns bästa.
  • Ditt barn ska känna sig tryggt och välkommet.
  • Att ha daglig kontakt med er föräldrar utgör grunden för ett gott samarbete.
  • Att arbeta för att alla barn ska visa respekt för andra och ta ansvar för sina handlingar.

Senast ändrad: 2019-01-30 12.45

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt