Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Fritidshem

Fritidshemmens uppgift är att:

  • Komplettera skolan.
  • Erbjuda en meningsfull fritid.
  • Vara ett stöd i identitetsutvecklingen.
  • Stödja barnen i sin strävan mot större självständighet.

Avdelningarna

Förskoleklass till årskurs 2 finns på avdelningarna Röd, Blå och Gul.

Från och med årskurs 3 går eleverna på avdelning Grön (Storfritids).

Vänligen respektera förskoleklassens verksamhet genom att ringa på fritidstid klockan 6.30-8.00 och klockan12.10-17.00. Självklart får du ringa övrig tid om det gäller ett viktigt eller akut ärende.

Mål för vår fritidsverksamhet

  • Se till ditt barns bästa.
  • Ditt barn ska känna sig tryggt och välkommet.
  • Att ha daglig kontakt med er föräldrar utgör grunden för ett gott samarbete.
  • Att arbeta för att alla barn ska visa respekt för andra och ta ansvar för sina handlingar.

Fritidshem

Avdelning

Namn

Telefon

storfritids

Katarina Magnusson

0728851309

storfritids

Lisbeth Pettersson

0728851309

storfritids

Gustav Karlsson

0728851309

Fritids år 2

Ingrid Samuelsson

0734328032

Fritids år 2

Mariette Jonsson

0734328032

Fritids år 2

Marcus

0734328032

Fritids år 2

Aren Adib

0734328032

Fritids år 2

Nermin Halilovic

0734328032

Fritids år 1

Fadi

0728851307

Fritids år 1

Nyukou

0728851307

Fritids år 1

Elin Lindvert

0728851307

Fritids år 1

Shabana Ahmad

0728851307

Fritids fsk

Annelie Almgren

0728851306

Fritids fsk

Lena Larsson

0728851306

Fritids fsk

Gunilla Bergeå

0728851306

Fritids fsk

Kajsa Lundbäck

0728851306


Senast ändrad: 2019-08-12 10.19

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt