Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Fritidshem

Mål för vår fritidsverksamhet

  • Se till ditt barns bästa.
  • Ditt barn ska känna sig tryggt och välkommet.
  • Att ha daglig kontakt med er föräldrar utgör grunden för ett gott samarbete.
  • Att arbeta för att alla barn ska visa respekt för andra och ta ansvar för sina handlingar.

Fritidshemmens uppgift är att:

  • Komplettera skolan.
  • Erbjuda en meningsfull fritid.
  • Vara ett stöd i identitetsutvecklingen.
  • Stödja barnen i sin strävan mot större självständighet.

    Avdelningarna

Förskoleklass.

Vänligen respektera förskoleklassens verksamhet genom att ringa på fritidstid klockan 6.30-8.00 och klockan12.10-17.00. Självklart får du ringa övrig tid om det gäller ett viktigt eller akut ärende.

Årskurs 1

Årskurs 2.

Storfritids
Från och med årskurs 3 går eleverna på avdelningen Storfritids.

 

Fritidshem

Avdelning

Namn

Telefon

Storfritids

Anita Spjuth

0728851309

Storfritids

Aren Adib Abdullah

0728851309

Storfritids

Nermin Halilovic

0728851309

Storfritds

Katarina Magnusson


Fritids år 2

Elin Lindvert

0734328032

Fritids år 2

Shabana Ahmad

0734328032

Fritids år 2

Nyukou Njie

0734328032

Fritids år 2

Emma Söder

0734328032

Fritids år 1

Kajsa Lundström

0728851307

Fritids år 1

Lena Larsson

0728851307

Fritids år 1

Gunilla Bergå

0728851307

Fritids år 1

Zally Junger

0728851307

Fritids fsk

Lisbeth Petersson

0728851306

Fritids fsk

Annelie Almgren

0728851306

Fritids fsk

Hanna Edin

0728851306

Fritids fsk

Anton

0728851306


Text

Text

Senast ändrad: 2020-02-04 15.46

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt