Meny

Meny

Om skolan

Vi är en skola i närheten av där du bor, med närhet till klasskamrater och aktiviteter. Vi har små klasser som ger oss möjlighet till närhet mellan pedagoger och elever. Det ger oss också chans att ha en närhet och tillgänglighet i vår kommunikation med er föräldrar.

Trygghet

94 procent av eleverna känner sig trygga i skolan (2,6 hade ingen åsikt), enligt den Skolklimatundersökning som gjordes under vårterminen 2013. Undersökningen genomförs varje år för att vi ska få veta på vilka områden vi kan ytterligare förbättra oss, för elevernas skull.
Skolinspektionen anser, enligt inspektion som också gjordes under vårterminen 2013, att Sjöboskolan har ett mycket bra arbete för likabehandling:"Sjöboskolan bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever." Sjöboskolans samarbete med Erikslundskolan i pedagogiska och organisatoriska frågor ger en röd tråd och en känsla av trygghet och sammanhang från förskolklass till år 9.

Kvalitet

Ytterligare resultat från 2013 års Skolklimatundersökning:
96 procent av eleverna tycker att undervisningen är bra (1,7 procent hade ingen åsikt).
96 procent av eleverna tycker att de lär sig mycket (0.9 procent hade ingen åsikt).
Skolan har en behörig och kompetent personalgrupp med en variation av utbildning, bakgrund, kön och ålder.

Mångfald

Mångfalden är stor på Sjöboskolan, på många olika sätt. Den speglar det samhälle som barnen växer upp i. Mångfald är en styrka som Sjöboskolan har och den styrkan bygger tolerans och respekt. Vi är mycket tacksamma och stolta över de möjligheter det innebär.

Miljö

Skolan erbjuder en fantastisk miljö för barnens utbildning, både ute och inne. Lokalerna renoverades 2001. De ger möjligheter till en varierad undervisning med tillgång till teknik så som interaktiva tavlor i varje klassrum.
Vi har en skolgård som erbjuder många olika slags aktiviteter och utmaningar. Utbildning är inte bara det som sker i klassrummen. Allt som eleverna upplever under dagen är en del av deras utveckling och utbildning.

Vi är en skola för alla!

Vad tycker ni föräldrar är det bästa med vår skola?

Skolans föräldraråd säger så här:

  • Barnen tas på allvar på Sjöboskolan.
  • Sjöboskolan har små klasser där alla elever har möjlighet att synas och höras.
  • Närheten till skolan är en viktig del av barnens utbildning.
  • Föräldrar är alltid välkomna.
  • Skolan har en mångfald som är viktig.     

Antal elever/barn

Förskoleklass och grundskola: cirka 350
Fritidshem: cirka 190  

Senast ändrad: 2018-09-13 12.23

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt