Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Vi är en skola i närheten av där du bor, med närhet till klasskamrater och aktiviteter. Det ger oss också chans att ha en närhet och tillgänglighet i vår kommunikation med er föräldrar.

Kvalitet

Skolan har en behörig och kompetent personalgrupp med en variation av utbildning, bakgrund, kön och ålder.

Mångfald

Mångfalden är stor på Sjöboskolan, på många olika sätt. Den speglar det samhälle som barnen växer upp i. Mångfald är en styrka som Sjöboskolan har och den styrkan bygger tolerans och respekt. Vi är mycket tacksamma och stolta över de möjligheter det innebär.

Miljö

Skolan erbjuder en fantastisk miljö för barnens utbildning, både ute och inne. Lokalerna renoverades 2001. De ger möjligheter till en varierad undervisning med tillgång till teknik så som interaktiva tavlor i varje klassrum. Vi har en skolgård som erbjuder många olika slags aktiviteter och utmaningar. Utbildning är inte bara det som sker i klassrummen. Allt som eleverna upplever under dagen är en del av deras utveckling och utbildning.

Vi är en skola för alla!

Vad tycker ni föräldrar är det bästa med vår skola?

Skolans föräldraråd säger så här:

  • Barnen tas på allvar på Sjöboskolan.
  • Sjöboskolan har små klasser där alla elever har möjlighet att synas och höras.
  • Närheten till skolan är en viktig del av barnens utbildning.
  • Föräldrar är alltid välkomna.
  • Skolan har en mångfald som är viktig.     

Antal elever i vår skola

Förskoleklass och grundskola: cirka 300
Fritidshem: cirka 200

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol