Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Vi på elevhälsan jobbar för alla elever på Trandaredskolan. Målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Elevhälsan består av fyra delar som innebär medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans uppdrag är att:

  • Främja hälsa hos alla elever
  • Förebygga och åtgärda ohälsa
  • Ha fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Elevhälsa

Elevhälsoteamet leds av rektor Kristina Verdier.

Lista med titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i Elevhälsan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Annelie Friberg

annelie.friberg@boras.se

033-35 80 97

Skolläkare


Nås via skolsköterskan

Nås via skolsköterskan

Skolpsykolog


Nås via rektor


Skolkurator

Sanna Ottosson

susanna.ottosson@boras.se

033-35 35 19

Specialpedagog

Malin Anvell

malin.anvell@edu.boras.se

033-35 31 62

Specialpedagog

Beatrice Ziemer

beatrice.ziemer@edu.boras.se

0766-23 05 40


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol