Meny

Meny

Om skolan

Trandaredskolan är en lugn och trivsam grundskola från förskoleklass till årskurs 6 med 504 elever och sex fritidsavdelningar. Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Personalen arbetar engagerat för elevernas trivsel, mående och möjlighet att kunna utvecklas maximalt. Goda relationer mellan personal, elever och föräldrar har lagt grunden för det trivsamma klimat som präglar skolan.

Vi startar med undervisning i engelska redan i förskoleklass. I svenskämnet har vi ett tätt samarbete med Trandareds bibliotek enligt en bestämd plan, pärlbandet, där olika språkliga satsningar görs från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är certifierad Grön Flagg-skola och arbetar sedan flera år med hållbar utveckling.

Senast ändrad: 2018-04-16 13.58

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt