Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Om skolan

På Trandaredskolan vill vi att både barn och vuxna skall trivas och känna sig trygga. Här respekteras människors olikheter och det skapas plats åt alla. Vi strävar efter en skola där elever har tilltro till sin egen förmåga, där alla kan utvecklas och känna stolthet över utfört arbete.

Trandaredskolan strävar efter att skapa en inkluderande utbildning som möjliggör lärande och utveckling för alla elever. Vi arbetar efter Borås stads vision ”Lust att lära, möjlighet att lyckas”. På Trandaredskolan betyder det att vi utgår från en helhetssyn på elevens utveckling och lärande. Vi arbetar för att alla elever kan få plats, må bra och utvecklas maximalt hos oss.

Vår personal arbetar engagerat för att

  • se och förstå alla elever
  • anpassa undervisningen för alla elever
  • planera, genomföra och följa upp undervisningen för alla elever med särskilt fokus på elevinflytande

Ett hälsofrämjande synsätt präglar Trandaredskolans arbete med eleverna. Vi anser att psykiskt och fysiskt välmående är grunden för all inlärning. Att bli sedd, hörd och lyssnad på är viktiga delar i det psykiska välmåendet. God kost och daglig rörelse är också viktiga förutsättningar för att må bra rent fysiskt.

På Trandaredskolan pågår ett aktivt värdegrundsarbete. Vi vill ha en ökad trygghet och studiero.

Vi har gemensamt tagit fram våra värdegrundsord som vi vill att all vår verksamhet på skolan ska genomsyras av:

Trygghet

Respekt

Ansvar

Delaktighet

Gemenskap

Alla klasser på skolan arbetar med ett värdegrundsmaterial som heter “Bråka smartare”. Den första delen har handlat om konflikthantering och olika känslor.

På rasterna anordnas aktiviteter av lärarna i fritidshemmen. Aktiviteterna planeras med utgångspunkt från värdeorden för att bl a skapa gemenskap och delaktighet bland eleverna. Rasterna ska vara meningsfulla och eleverna ska känna sig trygga. Det finns alltid personal ute på skolgården i namnade gula västar för att eleverna lätt ska hitta en vuxen.

På Trandaredskolan startar undervisningen i engelska redan i förskoleklass.
I svenskämnet har vi ett tätt samarbete med Trandareds bibliotek enligt en bestämd plan, pärlbandet, där olika språkliga satsningar görs från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är dessutom certifierad Grön Flagg-skola och arbetar sedan flera år med hållbar utveckling.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol