Meny

Meny

Om skolan

Skolan består av tre hus: Gula huset, Vita huset och Gula villan. I gula villan har vi vårt skolbibliotek tillika sammanträdesrum. Här finns även expeditionen samt resursteamet och skolsköterskan. I de två andra husen lokaliseras våra skolklasser och fritidsavdelningar. Klicka på länkarna nedan för att få närmare information:

Sedan hösten 2012 bedriver vi en åldershomogen undervisning i våra skolgrupper. Åldersindelningen gäller även fritids. På skolan har vi två fritidsgrupper i varje hus, den ena gruppen bestående av barn som går i förskoleklass och åk 1 och den andra gruppen bestående av barn som går i åk 2 och 3.

Vår profil

Livslångt lärande

I vår verksamhet står barnet med sitt lärande i centrum, ett lärande som ska vara livslångt och livsvitt. Vår vision "Lust att lära, möjlighet att lyckas" styr skolans utvecklingsarbete och pedagogiska vardag.

Lusten att lära är kopplad till vilka möjligheter som varje barn har att utvecklas och lära så långt det går. På Tummarpskolan är kunskaper av social karaktär och kunskaper om hur man lär lika viktiga som grundläggande baskunskaper. Vi arbetar för ett tillåtande arbetsklimat där olikheter och mångfald är en tillgång och där barnets inflytande över sin egen tillvaro och val av aktiviteter uppmuntras.

Höga förväntningar, förståelse av syftet med skolarbetet och struktur i undervisningen ger barnet känslan av att skolan är viktig. Det hjälper barnet att med stigande ålder och mognad utveckla ett ökat ansvar för sitt lärande.

Ett starkt samband mellan kunskap, tillåtande klimat, inflytande, höga förväntningar, förståelse och struktur gör det möjligt för våra barn att lyckas.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-09 11.23
Senast ändrad: 2017-04-25 08.33

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt