Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Tummarpskolan består av tre hus: Gula skolhuset, Vita huset och Gula villan.

I gula villan finns expeditionen samt elevhälsoteamet. I gula och vita skolhusen finns våra skolklasser och fritidsavdelningar.

Vi bedriver en åldershomogen undervisning i våra skolgrupper. Åldersindelningen gäller även fritids. På skolan har vi två fritidsgrupper i varje hus, den ena gruppen går barn i förskoleklass och årskurs 1, i den andra gruppen går barn i årskurs 2 och 3.

Vår profil

Livslångt lärande.

I vår verksamhet står barnet med sitt lärande i centrum, ett lärande som ska vara livslångt och livsvitt. Vår vision "Lust att lära, möjlighet att lyckas" styr skolans utvecklingsarbete och pedagogiska vardag.

Lusten att lära är kopplad till vilka möjligheter som varje barn har att utvecklas och lära.

På Tummarpskolan är kunskaper av social karaktär och kunskaper om hur man lär lika viktiga som grundläggande baskunskaper. Vi arbetar för ett tillåtande arbetsklimat där olikheter och mångfald är en tillgång och där barnets inflytande över sin egen tillvaro och val av aktiviteter uppmuntras.

Höga förväntningar, förståelse av syftet med skolarbetet och struktur i undervisningen ger barnet känslan av att skolan är viktig. Det hjälper barnet att med stigande ålder och mognad utveckla ett ökat ansvar för sitt lärande.

Ett starkt samband mellan kunskap, tillåtande klimat, inflytande, höga förväntningar, förståelse och struktur gör det möjligt för våra barn att lyckas.

Tummarpskolan är certifierad med grön flagg.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol