Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Om skolan

Skolan består av tre hus: Gula huset, Vita huset och Gula villan. Här finns expeditionen samt elevhälsoteamet. I gula och vita huset finns våra skolklasser och fritidsavdelningar.

Vi bedriver en åldershomogen undervisning i våra skolgrupper. Åldersindelningen gäller även fritids. På skolan har vi två fritidsgrupper i varje hus, den ena gruppen går barn i förskoleklass och årskurs 1, i den andra gruppen går barn i årskurs 2 och 3.

Vår profil

Livslångt lärande

I vår verksamhet står barnet med sitt lärande i centrum, ett lärande som ska vara livslångt och livsvitt. Vår vision "Lust att lära, möjlighet att lyckas" styr skolans utvecklingsarbete och pedagogiska vardag.

Lusten att lära är kopplad till vilka möjligheter som varje barn har att utvecklas och lära så långt det går. På Tummarpskolan är kunskaper av social karaktär och kunskaper om hur man lär lika viktiga som grundläggande baskunskaper. Vi arbetar för ett tillåtande arbetsklimat där olikheter och mångfald är en tillgång och där barnets inflytande över sin egen tillvaro och val av aktiviteter uppmuntras.

Höga förväntningar, förståelse av syftet med skolarbetet och struktur i undervisningen ger barnet känslan av att skolan är viktig. Det hjälper barnet att med stigande ålder och mognad utveckla ett ökat ansvar för sitt lärande.

Ett starkt samband mellan kunskap, tillåtande klimat, inflytande, höga förväntningar, förståelse och struktur gör det möjligt för våra barn att lyckas.

Tummarpskolan är certifierad med grön flagg.

Senast ändrad: 2020-01-30 15.59

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt