Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraförening

I Tummarpsrådet ingår en till två föräldrarepresentanter från varje klass, rektor, personal och en politiker från nämnden. Föräldrarådet arbetar efter följande handlingsplan:

Syfte/mål — varför?

Att stärka föräldrainflytandet. Samordna övergripande frågor som är av gemensamt intresse för hela skolan.

Innehåll — vad?

Information och diskussion om frågor som berör hela skolan. Planering av aktiviteter och trivselarrangemang. Föräldrarådet fungerar också som rektors bollplank.

Metoder — hur ?

En till två föräldrar från varje klass. Två pedagoger som representerar personalen från varje hus. Rektor är ordförande och sammankallande till mötet. Föräldrarådet träffas i regel en till två gånger per termin. Inbjudan samt protokoll ska skickas till varje klass som anslår denna information.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol