Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Asklandaskolans elevhälsoteam består av elevhälsan.

Elevhälsan

Lista med skolans elevhälsa med namn, e-post och telefon.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Carola Blomgren
Krusensjö

carola.blomgren.krusensjo@boras.se

033-35 87 84

Skolläkare

Tid bokas via skolsköterskan


033-35 87 84

Skolkurator

Charlotte Bergvall

charlotte.bergvall@boras.se

033-35 86 51

Skolpsykolog

Nås via rektor

Nås via rektor

Nås via rektor

Specialpedagog

Helena Calestam

helena.calestam@edu.boras.se

0768-88 88 47


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol