Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraråd

På Asklandaskolan arbetar vi aktivt med elevinflytande, bland annat genom ett elevråd och elevskyddsombud.

Asklandaskolans elevråd

Asklandaskolans elevskyddsombud

Föräldraråd

Asklandaskolans föräldraråd arbetar för att bidra till en god skolmiljö för elever, personal och vårdnadshavare genom att vara en länk mellan skolan och hemmet.

Vi stödjer aktiviteter och projekt som kommer eleverna till del när möjlighet finns, till exempel frivilliga arbetsinsatser för isrink och uteklassrum eller ekonomiska bidrag till inköp av material.

Vid våra möten deltar styrelsen, valda klassombud och representanter från skolan.

Genom klassombuden kan du som vårdnadshavare föra fram frågor, synpunkter och ideér. Vi uppskattar allt vi får in.

Medlemsavgift

Som medlem kan du bli delaktig, avgiften är 75 kronor per barn och år. Alla pengar går tillbaka till barnen för att täcka sådant som går utanför skolans ramar.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol