Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fritidshem

Fritidshemmen och skolan ligger i en naturskön omgivning med närhet till skolskog, sjö, ett stort kulturutbud och ett rikt föreningsliv. Den stora skolgårdens ger oss möjligheter till ett stort utbud av olika aktiviteter men också till avskildhet.

Fritidshemmen har ibland gemensamma aktiviteter och under skolloven finns ett särskilt program.

Det finns fyra fritidshemsavdelningar på Asklandaskolan. Dessa arbetar efter ett gemensamt uppdrag.

Vill du få kontakt med någon av personalen, är meddelande via lärplattformen pingpong, ett så kallat pim, den enklaste vägen.

Våra avdelningar

Paletten: Förskoleklass och Fritidshem

Telefon: 033-35 58 02
Vi som jobbar här är Pia Sabel och Sylwia. Förskoleklasslärare är Annika Kindlund och Charlotta Johansson.

Akvarellen: Fritidshem årskurs 1

Telefon: 033-35 58 89
Vi som jobba här är Mattias Palm och Anna Karlander.

Pastellen: Fritidshem årskurs 2

Telefon: 033-35 58 03
Vi som jobbar här är Dennis Andersson, Malin Soergel och Bodil Lundkvist .

Ateljen: Fritidshem årskurs 3-6

Telefon: 033-35 87 83
Vi som jobbar här är Marina Jokisalo och Erik Svanberg.

Fritidshemmens uppdrag

Vad?

Fritidshemmet erbjuder eleverna en stimulerande, meningsfull och rolig fritidshemstid. De ges tillfälle till fri lek, planerade aktiviteter och avkoppling. Genom vår verksamhet bidrar vi med att eleven kan känna trygghet samt utveckla förmågor som ansvar och respekt.

Hur?

Vi eftersträvar att skapa en verksamhet där eleven ges utrymme för att komma på egna aktiviteter och lekar. Vi erbjuder också olika alternativ inne på fritidshemmet, på skolgården, i idrottshallen och i vår närmiljö.
Genom fritidsråd och andra samtal ges eleven verktyg för att öva sig i att ta ansvar och visa respekt för andra i sin närhet. Med hjälp av gemensamma regler och fasta rutiner finner eleverna trygghet.

Varför?

  1. Enligt Läronplanen LGR 11; kapitel 14 Fritidshemmet
    § 2 Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
  2. Från Skolverkets allmänna råd och kommentarer Kvalitet i Fritidshem:
    Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova på olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. Det kan också handla om förmågan att kunna läsa av andra och försöka förstå hur de tänker, det vill säga att utveckla den empatiska förmågan.
  3. Artikel 3 i Barnkonventionen
    Anger att det är barnens bästa som ska komma i det främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.

Ansök om plats på fritidshem

Ditt barn får vara på fritids under din arbetstid eller studietid. Du behöver ansöka om fritidsplats via E-tjänsten här på Borås Stads hemsida eller via handläggare för fritidshem som är Marie Iwarsson.

E-post: Marie.Iwarson@boras.se

Telefon: 033-35 87 53

Uppsägning av fritidshemsplats

Om ditt barn inte längre har behov av fritids gäller 30 dagars uppsägningstid.

Kontakta handläggare  Marie Iwarsson.

E-post: Marie.Iwarson@boras.se

Telefon: 033-35 87 53

Barnhänder som målar teckningar med färgpennor

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol