Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fritidshemmen och skolan ligger i en naturskön omgivning med närhet till skolskog, sjö, ett stort kulturutbud och ett rikt föreningsliv. Den stora skolgårdens ger oss möjligheter till ett stort utbud av olika aktiviteter men också till avskildhet.

Fritidshemmen har ibland gemensamma aktiviteter och under skolloven finns ett särskilt program.

Det finns fyra fritidshemsavdelningar på Asklandaskolan där temat är djur. Namnen på avdelningarna har bestämts genom att eleverna själva fick rösta på vilket namn de tyckte passade bäst till respektive avdelning.

Vill du få kontakt med någon av personalen, är mejl den enklaste vägen. Ni hittar våra mejladresser i lärplattformen Unikum men även här på skolans hemsida under "Personal".

Våra avdelningar

Nyckelpigan: Förskoleklass och Fritidshem

Telefon: 033-35 58 02
Vi som jobbar här är Pia Sabel och Freija Sköld. Förskoleklasslärare är Annika Kindlund och Charlotta Johansson.

Sköldpaddan: Fritidshem årskurs 1

Telefon: 033-35 58 89
Vi som jobba här är Sofia Max och Elin Pilqvist Knipe.

Pandan: Fritidshem årskurs 2

Telefon: 033-35 58 03
Vi som jobbar här är Bodil Lundqvist, Sandra Vallentinsson och Alexander Wardström Persson

Blåvalen: Fritidshem årskurs 3-6

Telefon: 033-35 87 83
Vi som jobbar här är Dennis Andersson och Erik Svanberg.

Fritidshemmens uppdrag

Vad?

Fritidshemmet erbjuder eleverna en stimulerande, meningsfull och rolig fritidshemstid. De ges tillfälle till fri lek, planerade aktiviteter och avkoppling. Genom vår verksamhet bidrar vi med att eleven kan känna trygghet samt utveckla förmågor som ansvar och respekt.

Hur?

Vi eftersträvar att skapa en verksamhet där eleven ges utrymme för att komma på egna aktiviteter och lekar. Vi erbjuder också olika alternativ inne på fritidshemmet, på skolgården, i idrottshallen och i vår närmiljö.
Genom fritidsråd och andra samtal ges eleven verktyg för att öva sig i att ta ansvar och visa respekt för andra i sin närhet. Med hjälp av gemensamma regler och fasta rutiner finner eleverna trygghet.

Varför?

  1. Enligt Läroplanen LGR 11; kapitel 14 Fritidshemmet
    § 2 Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
  2. Från Skolverkets allmänna råd och kommentarer Kvalitet i Fritidshem:
    Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova på olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. Det kan också handla om förmågan att kunna läsa av andra och försöka förstå hur de tänker, det vill säga att utveckla den empatiska förmågan.
  3. Artikel 3 i Barnkonventionen
    Anger att det är barnens bästa som ska komma i det främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.

Ansök samt uppsägning av om plats på fritidshem

Görs via självservice boras.se/sjalvservice Länk till annan webbplats.

Barnhänder som målar teckningar med färgpennor
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol