Meny

Meny

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam. Man tar då upp aktuella elevärenden och övergripande strategiska/policyfrågor. Elevhälsan upprättar också handlingsplaner och samarbetar med andra myndigheter, socialtjänst, BUP, habiliteringen mm.

Elevhälsans roll ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Läs mer om elevhälsan i Borås Stad.

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Susanne Slosar

-

SkolkuratorSkolpsykolog

Carl Cederqvist

-

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-12 15.23
Senast ändrad: 2017-05-19 14.45

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt