Meny

Meny

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam. Teamet arbetar med elevärenden och övergripande strategiska frågor. Elevhälsan upprättar också handlingsplaner och samarbetar med andra myndigheter, socialtjänst, BUP, habiliteringen med flera.

Elevhälsans roll ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Läs mer om elevhälsan i Borås Stad.


Elevhälsa

Titel

Namn

Skolsköterska

Susanne Slosar

Skolkurator

-

Skolpsykolog

Carl Cederqvist

Senast ändrad: 2018-05-24 07.55

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt