Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsan består av olika professioner som är specialiserade på sitt område. Vi arbetar främst förebyggande och främjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Elevhälsa

Lista med elevhälsans personal, e-postadresser och telefonnummer.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Sonja Nordgren

sonja.nordgren@boras.se

Nås via e-post

Skolkurator

Alicia Medina

alicia.medina@boras.se

Nås via e-post

Specialpedagog

Helena Calestam

helena.calestam@edu.boras.se

0768-88 88 47

Socialpedagog

Tina Natefelth

tina.natefelth@edu.boras.se

Nås via e-post

Skolpsykolog

Camilla Langfjell

camilla.langfjell@boras.se

Nås via e-post


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol