Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Borgstenaskolan är belägen i södra Borgstena och grundades i mitten av 1950-talet.

I dagsläget går cirka 75 elever på skolan och de är fördelade i klasser från förskoleklass upp till årskurs 6.

Skolans vision

  • Kunskap
  • Trygghet
  • Glädje
  • Tillsammans lär vi för livet.

Skolans verksamhetsidé

Vårt uppdrag är att alla eleverna skall nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov. Efter att ha avslutat sin skolgång på Borgstenaskolan skall varje elev bära med sig en känsla av att de har lyckats. Lyckats på sitt sätt. Detta gör vi genom att ge eleverna en god kunskapsgrund att stå på för vidare studier samt inför ett kommande arbetsliv. Vi ger eleverna trygghet i form av att de skall känna att de duger precis som de är och att vi finns för dem i deras utveckling. Genom glädje under skoldagen ger vi eleverna en lust att inhämta kunskaper.

På Borgstenaskolan utgår vi ifrån elevernas intressen och förutsättningar för att lära. Genom elevinflytande samt Elevrådets aktiva medverkan har eleverna möjlighet att påverka och vara en del i sin egen kunskapsinhämtning.

Vi arbetar ålders- och klassöverskridande för att få en Vi-känsla där elever och personal arbetar tillsammans vilket skapar en trygghet hos den enskilda eleven.

Att ha roligt tillsammans och göra trevliga saker med hela skolan där även bygden och en aktiv föräldraförening medverkar är en bidragande faktor till elevernas upplevelse av tillhörighet som i sin tur ger en positiv och harmonisk skolgång.

Tillsammans lär vi för livet.

Skolans unikitet

Det som är unikt med Borgstenaskolan är att skolan är en del av en aktiv och engagerad bygd där vi är en del av samhället. Vi arbetar tillsammans för att våra barn och ungdomar skall må bra och få en god uppväxt. Alla är engagerade och vi vill elevernas bästa, oavsett om vi arbetar i skolan eller i olika organisationer och föreningar i Borgstenabygden. Att känna ett stöd och en gemensam vilja från ett helt samhälle att arbeta för att våra barn och ungdomar skall lyckas är unikt för Borgstenaskolan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol