Meny

Meny

Om skolan

Borgstenaskolan är belägen i södra Borgstena och grundades i mitten av 1950-talet.

I dagsläget går cirka 95 elever på skolan och de är fördelade i klasser från förskoleklass upp till klass 6.

Värdegrund

Borgstenaskolans värdegrund är att skolan skall vara till för alla och ge alla en god utbildning. Alla elever skall känna sig trygga i vår skola. De skall känna lust att lära, bibehålla nyfikenhet och kreativitet. Alla skall gå till skolan med glädje och med en känsla av att de duger och blir sedda. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling.Skolan arbetar efter BG-skolornas Likabehandlingsplan.

Matteskolgård

2010 startade ett projekt att göra en matteskolgård som har utvecklats tillsammans med Gula Skolan. Den består av olika delar som gör det lättare att förstå hur matematiken finns i många vardagliga ting. Olika måttenheter är uppmålade och olika geometriska former är utsågade vilket ger ett visuellt stöd för barnen att lära sig dessa på ett roligt sätt. I mattegruvan är måttenheter och vinklar utmärkta och inne i stugan finns en affär uppställd som ger möjlighet att lära sig mer om matematiken när man handlar något.

Föräldrar viktiga

Föräldraengagemang är en viktig del i en framgångsrik skola och Borgstenaskolan har en aktiv Hem- och Skolaförening. Föräldrar medverkar i olika sammanhang i skolarbetet. Bland annat har man tagit fram en mycket bra hinderbana, där barnen kan röra sig och ha roligt på rasterna.

Senast ändrad: 2018-05-24 07.52

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt