Meny

Meny

Elev- och föräldrainflytande

Elevrådet är ett forum där eleverna kan diskutera frågor som har uppkommit under klassråden som de vill lyfta med de andra klasserna på skolan.

Elevrådet består av två elevrådsrepresentanter från varje årskurs. Elever från årskurs 6 är ordförande och sekreterare.

Hem och skolaförening

Föräldraengagemang är en viktig del i en framgångsrik skola.

Föräldrar medverkar i olika sammanhang i skolarbetet. Bland annat har man tagit fram en mycket bra hinderbana, där barnen kan röra sig och ha roligt på rasterna. Man har också aktivt tagit del av projekteringen av en Allaktivitetshall i Borgstena tillsammans med andra intressenter i samhället.

Det kanske viktigaste är att man med en tydlig vision har tagit fram ett handlingsprogram för sitt arbete.

Senast ändrad: 2017-11-20 15.34

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elev- och föräldrainflytande

g q n C

p

Kontakt