Meny

Meny

Elevinflytande och föräldraförening

Elevrådet består av elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna representerar sin klass och tar med synpunker från klassråden till elevrådet.

På elevrådet diskuteras och beslutas vissa frågor som sen ska bearbetas i klasserna eller arbetas vidare med på skolan.

Hem och skolaförening

Föräldraengagemang är en viktig del i en framgångsrik skola.

Föräldrar medverkar i olika sammanhang i skolarbetet. Bland annat har man tagit fram en mycket bra hinderbana, där barnen kan röra sig och ha roligt på rasterna.

Det kanske viktigaste är att man med en tydlig vision har tagit fram ett handlingsprogram för sitt arbete.

Senast ändrad: 2018-08-22 16.27

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

g q n C

p

Kontakt