Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraförening

Elevråd/Matråd

Elevrådet består av elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna representerar sin klass och tar med synpunker från klassråden till elevrådet.

Rådet jobbar framförallt med trivseln på skolan. På elevrådet diskuteras och beslutas vissa frågor som sen ska bearbetas i klasserna eller arbetas vidare med på skolan.

Vi har ett matråd med en representante från varje klass F-6,matrådet träffas två gånger per termin. Kostchef och kökschef närvarar på matråden tillsammans med biträdande rektor.

Hem och skolaförening

Föräldraengagemang är en viktig del i en framgångsrik skola.

Föräldrar medverkar i olika sammanhang i skolarbetet. Bland annat har man tagit fram en mycket bra hinderbana, där barnen kan röra sig och ha roligt på rasterna.

Det kanske viktigaste är att man med en tydlig vision har tagit fram ett handlingsprogram för sitt arbete.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol