Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Skolan ligger i centrala Fristad med närhet till skog, sjö, kultur, bibliotek och musikskola.

Gula skolan är en låg- och mellanstadieskola som läsåret 19/20 består av Regnbågens förskoleklass, 1a,1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a och 6b

På skolan finns det cirka 260 elever.

Verksamhet skall utföras i en miljö där alla stimuleras att ta ett personligt ansvar och få möjlighet till utveckling och inflytande över sitt lärande.

På Gula skolan finns tre fritidsavdelningar, Ugglan, Regnbågen och Korallen. Fritidsavdelningarna arbetar mycket tillsammans med bland annat fritidsklubbar så som kör, läseklubb, uteklubb och dramagrupp. Fritids öppnar 06.00 och stänger 18.00.

Pedagogiskt ställningstagande

Vi har en välutbildad och engagerad personal som alltid har barnens bästa i fokus.

Föräldrasamverkan är för oss en nödvändighet.

Kunskaper

Tillsammans strävar vi efter att varje barn ges förutsättningar att nå kunskapsmålen. Det gör vi genom att skapa en lugn, trygg, stimulerande och utmanande lärandemiljö. En god lärandemiljö bygger på god personlig relation mellan barn och pedagog. Det handlar om att bli sedd, respekterad och att få känna sig värdefull. Vi arbetar för att barnen skall utveckla en tillit till sin egen förmåga att lära.

För att tydliggöra för eleverna vilka mål de ska sträva mot och uppnå arbetar vi målfokuserat. Eleverna ska bli nyfikna på och medvetna om att det finns mer att lära.

Värdegrund

Vi arbetar aktivt efter Gula skolans värdegrund och regler och gör samtidigt eleverna medvetna om att de ska respektera sig själva, andra och egendom.
Vi vill också ge barnen en god social kompetens - förmåga att kommunicera och utveckla empati.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol