Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Sandaredskolans elevhälsoteam består av specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska.

I elevhälsans generellt riktade uppdrag ingår att:

 • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
 • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
 • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

I elevhälsans individuellt riktade uppdrag ingår att:

 • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
 • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
 • bidra med åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Skolpsykologens uppdrag:

 • skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam
 • skolpsykologens kompetens kan användas både i det övergripande arbetet med skolans organisation och i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete
 • skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, och bidrar med det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan
 • skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande

Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsans personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Specialpedagog

Malin Johansson

malin.v.johansson@edu.boras.se

0733-11 34 42

Skolkurator

Marie-Louise Lindh

marie-louise.lindh@boras.se

0721-60 05 05

Skolkurator

Sarah Benson

sarah.benson@boras.se

033- 35 58 46

Skolpsykolog

Nås via rektor

Nås via rektor

Nås via rektor

Skolsköterska

Lena Andersson

lena.a.andersson@boras.se

033-35 88 36


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol