Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsa

Sandaredsskolans elevhälsoteam består av specialpedagog, kurator, psykolog, och skolsköterska.

I elevhälsans generellt riktade arbete ingår att:

 • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
 • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
 • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

I elevhälsans individuellt riktade uppdrag ingår att:

 • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
 • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
 • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
 • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Skolpsykologens uppdrag:

 • Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam.
 • Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete.
 • Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan.
 • Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.


Elevhälsa

Lista men namn, e-post och telefonnummer till elevhälsans personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Specialpedagog

Anu-Maria Siemiontkowski

anu-maria.siemiontkowski@boras.se

0733-11 34 42


Skolpsykolog

Kristina Bernal

kristina.bernal@boras.se

033-35 59 28


Skolkurator

Eva Holmberg


eva.holmberg@boras.se

033-35 58 46

0766-48 96 37

Skolsköterska

Lena Andersson

lena.a.andersson@boras.se

033-35 88 36

0768-88 88 36


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-14 12.53

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C