Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraförening

Elevråd

Skolans elevråd består av elevrepresentanter från år 1 till år 6. Mötena leds av biträdande rektor Lina Dalqvist. Elever ur år 6 väljs till ordförande och sekreterare. Elevrådet medverkar i utformandet av regler som rör arbetsmiljön såväl utomhus som inomhus. Elevrådsrepresentanterna kommer med protokoll från sina respektive klassråd och resultatet redovisas vid nästa elevråd. Protokoll skrivs av elever i år 6. Protokollen redovisas på klassråden.

Matråd

Skolan har också ett matråd med elevrepresentanter fårn år 1-6. Mötena leds av personal från kosten och biträdande rektor Lina Dalqvist. Två gånger per termin träffas matrådet och diskuterar frågor som rör kosten.

Sparsörskolans föräldraförening

Sparsörskolornas Föräldraförening är en ideell organisation. Föreningen verkar för en god skolmiljö för elever och personal på Sparsörskolan och fungerar även som en länk mellan skolan och hemmen.

Styrelsen träffas vid flertal tillfällen under läsåret och rektor är inbjuden att delta på dessa möten för dialog och informationsutbyte.

 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol