Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraförening

Elevråd

Skolans elevråd består av elevrepresentanter från år 1 till år 6. Mötena leds av biträdande rektor Helena Gillberg. Elever ur år 6 väljs till ordförande och sekreterare. Elevrådet medverkar i utformandet av regler som rör arbetsmiljön såväl utomhus som inomhus. Elevrådsrepresentanterna kommer med protokoll från sina respektive klassråd och resultatet redovisas vid nästa elevråd. Protokoll skrivs av elever i år 6. Protokollen redovisas på klassråden.

Sparsörskolans föräldraförening

Sparsörskolornas Föräldraförening är en ideell organisation. Vi verkar för en god skolmiljö för elever och personal på Sparsörskolorna och fungerar även som en länk mellan skolan och hemmen.

Styrelsen

Styrelsen träffas vid flertal tillfällen under läsåret och håller även i klassombudsmöte en gång per termin. Där träffas föräldrarepresentanter från varje årskurs och personal från skolan. Mötet tar upp den aktuella situationen på skolan.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 50 kronor per familj och läsår. Medlemsavgiften är frivillig men vi är tacksamma för engagemanget att stödja vårt arbete.

Medlemsavgiften betalas in till Bankgiro 5586-9234 eller Swish till kassören.

Avsikten är att pengarna ska komma barnen till del i någon form varje år.

Vill du vara med i föräldraföreningen?

Vid intresse av att engagera dig i Föräldraföreningen tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

Mötesprotokoll finns hos sekreteraren.

Lista med namn, e-post och telefonnummer till föräldraföreningen

Titel

Namn

E-post

Telefon

Ordförande

Jennie Lundvall

jenniea@live.se

0705-93 58 50

Kassör

Elisabeth Algotsson

elisabeth.algotsson@swipnet.se

0708-92 34 70

Sekreterare

Louise Tammjärv

louise.tammjarv@fristadskansas.com

0703-69 01 33

Ledamot

Pernilla Jonasson

plmbengtsson@telia.com

0709-28 29 29

Ledamot

Peter Cedheim

peter@cedheim.se

0730-74 69 60

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol