Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

Elevråd

Genom vårt elevråd får eleverna möjlighet att påverka. Skolans personal organiserar arbetet i ett väl fungerande arbetslag med ansvar för utveckling och lärande hos elever. Vårt mål är att skapa en lärande miljö där eleverna känner sig trygga, delaktiga och medverkar till sin egen utveckling. På vår skola är samarbete en självklarhet. Elevrådet träffas cirka en gång i månaden och består av två representanter från varje klass samt en lärare.

Matråd

Matrådet träffas en gång per termin där eleverrepresentanter, lärare och kökets personal diskuterar maten samt elevernas önskemat.

Fritidsråd

Fritidshemmet har ett fritidsråd, där alla fritidselever är delaktiga. Fritidsrådet träffas en gång i månaden och eleverna har här möjlighet att påverka fritidsverksamheten.

Senast ändrad: 2020-09-17 14.35

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

g q n C