Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

På fritidshemmet Svanen arbetar Natalya Zaitseva, Marita Kelloniemi, Petra Sahlberg Pagi och Jessica Sörman.

Svanens fritids är öppet mellan klockan 6.00-17.30 varje dag.

Fritidshemmet erbjuder en meningsfull och stimulerande verksamhet. Vi erbjuder aktiviteter samt tid för så kallad "fri tid" där barnen kan välja vad de vill göra och utveckla fantasin.

Vi arbetar dagligen med det sociala samspelet. Detta gör vi genom att barnen tränar sin sociala förmåga. Vårt mål är att barnen ska trivas och känna trygghet under sin fritidsvistelse.

Vi är ute varje dag. Då kan barnen leka och samtidigt träna på att följa regler genom att exempelvis styra upp en lek. Utomhus är en bra miljö för barnen att träna sin motorik. Inomhus har barnen möjligheten att ta det lugnt, läsa en bok i soffan, pärla, sy, rita, sitta med mera.

Vi har ansvar för ditt barn när det är på fritids. Det är därför viktigt att vi vet när ditt barn ska komma till fritids och när det ska gå hem. Meddela alltid oss ändrade vistelsetider. Behöver du ändra tid tillfälligt, bara för en dag, så ändrar du på tempus samt skickar ett sms på 0766-23 07 90. Är det en permanent ändring skickar du in ett nytt schema via Tempus.

När vi är ute på eftermiddagen är det viktigt att barnen har bra kläder så att de kan vara ute i alla väder. Att ha med ett ombyte är att föredra.

En dag på fritids

  • Klockan 6.00 Fritidshemmet öppnar.
  • Klockan 7.20 Frukost.
  • Klockan 7.50 Alla barn är ute fram till skolstart.
  • Klockan 8.10 Skolstart.
  • Klockan 14.10-14.30 Mellanmål serveras.
  • Klockan 17.30 Fritidshemmet stänger.

Aktuell information från fritidshemmet får våra vårdnadshavare via vår lärplattform Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fritidshem

Personal på Svanens fritidshem kan nås på avdelningens telefon.
Telefon: 0766-23 07 90

Lista med namn och e-post till personal på skolans fritidshem.

Titel

Namn

E-post

Förskolelärare

Marita Kelloniemi

marita.kelloniemi@edu.boras.se

Lärare

Petra Sahlberg Pagi

Petra.Sahlberg@edu.boras.se

Lärare

Natalya Zaitseva

natalya.zaitseva@edu.boras.se

Utvecklingslärare

Jessica Sörman

jessica.sorman@boras.se

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol