Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Sjukanmälan

Vårdnadshavaren är skyldig att anmäla sitt barns frånvaro till skolan varje dag. Personalen kan komma överens med vårdnadshavaren vid längre sjukdom att eleven är hemma x antal dagar. Om eleven fortfarande är sjuk efter dessa dagar ska vårdnadshavaren ta en ny kontakt med skolan.

Samlad frånvaroanmälan i Unikum Familj-appen

Vårdnadshavare använder med fördel Unikum Familj-appen för att anmäla frånvaro. Då anmäls frånvaron i både Tempus för fritids och Skola24 för skolan.
Läs mer om Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäla frånvaro enbart skola

Anmälan om frånvaro enbart till skolan kan göras direkt i Skola24 via webben eller Appen.

Sjukanmälan på telefon före klockan 08.00 (automatisk överkoppling till annat nummer om administratör är sjuk eller ledig). Det går också bra att maila frånvaro till administratör Lena Arvidsson.

Telefon: 033-35 80 91

E-post: lena2.arvidsson@boras.se

Anmäla frånvaro enbart fritidshem

Anmälan om frånvaro enbart till fritidshem kan göras direkt i Tempus Hemma via webben eller Appen.
Läs mer om Tempus Länk till annan webbplats.

Sjukanmälan kan också göras till respektive avdelning före klockan 07.20. Det går också bra att mejla frånvaro till administratören Lena Arvidsson.

E-post: lena2.arvidsson@boras.se

Specialkost

Vid specialkost ska vårdnadshavaren ringa köket för att avbeställa maten.

Telefon: 033-35 80 98

Fritidshemsavdelningar

Lista med fritidshemsavdelningarnas telefonnummer.

Avdelning

Telefon

Guldhornet

0768-88 80 32

Guldringen

0734-15 39 11

Solvagnen

0768-88 35 32

Soluret

0734-32 75 71

Tornet

0734-15 36 12


Förskoleklasser

Lista med förskoleklasser och telefonnummer.

Avdelning

Telefonnummer

Guldhornets förskoleklass

0768-88 80 32

Guldringens förskoleklass

0734-15 39 11

Solvagnens förskoleklass

0768-88 35 32


Skolans rutiner vid frånvaro

  • Klasslärare ska kontakta vårdnadshavaren om en elev uteblir och om eleven inte är sjukanmäld.
  • Vid upprepad frånvaro bokas ett möte med elev, förälder, klasslärare och elevhälsoteamet. Detta ska ske vid behov, dock senast vid totalt 15 dagars frånvaro eller ströfrånvaro vid fem tillfällen.
  • Om ogiltig frånvaro eller hög frånvaro fortsätter trots åtgärder görs en anmälan till socialtjänsten och/eller Samverk.

Vision

Trandaredskolans vision är full närvaro för ökad måluppfyllelse.

Syfte

Motverka hög- och olovlig frånvaro tidigt.
Ha koll på läget.
Motverka utanförskap, psykisk ohälsa och kunskapsförlust.

Mål

Minska elevfrånvaron.

Vad står i skollagen:

"Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sina plikter." (Skollagen 3:15).
"Kommunen skall se till att skolpliktiga elever i dess grundskola och särskola fullgör sin skolgång." (Skollagen 3:13)

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Frånvaro

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol