Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Sjukanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler sitt barn i systemet Dexter. Saknar du Dexter-konto kan du ansöka om konto på Dexters inloggningssida, lösenord skickas därefter hem med post.

Anmäl sjukfrånvaro i Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskoleklass och klass 2 samt Paviljongens, Solurets och Tornets fritidshem

Sjukanmälan kan göras till respektive avdelning före klockan 07.20. Det går också bra att mejla frånvaro till administratören Lena Arvidsson.

E-post: lena2.arvidsson@boras.se

Klasserna 1 samt 3-6

Sjukanmälan på telefon före klockan 08.00 (automatisk överkoppling till annat nummer om administratör är sjuk eller ledig). Det går också bra att maila frånvaro till administratör Lena Arvidsson.

Telefon: 033-35 80 91

E-post: lena2.arvidsson@boras.se

Vårdnadshavaren är skyldig att anmäla sitt barns frånvaro till skolan varje dag. Personalen kan komma överens med vårdnadshavaren vid längre sjukdom att eleven är hemma x antal dagar. Om eleven fortfarande är sjuk efter dessa dagar ska vårdnadshavaren ta en ny kontakt med skolan.

Specialkost

Vid specialkost ska vårdnadshavaren ringa köket för att avbeställa maten.

Telefon: 033-35 80 98

Fritidshemsavdelningar

Lista med fritidshemsavdelningarnas telefonnummer.

Avdelning

Telefon

Guldhornet

0768-88 80 32

Guldringen

0734-15 39 11

Solvagnen

0768-88 35 32

Soluret

0734-32 75 71

Tornet

0734-15 36 12


Förskoleklasser

Lista med förskoleklasser och telefonnummer.

Avdelning

Telefonnummer

Guldhornets förskoleklass

0768-88 80 32

Guldringens förskoleklass

0734-15 39 11

Solvagnens förskoleklass nedre

0768-88 35 32

Solvagnens förskoleklass övre

0768-88 35 33


Skolans rutiner vid frånvaro

  • Klasslärare ska kontakta vårdnadshavaren om en elev uteblir och om eleven inte är sjukanmäld.
  • Vid upprepad frånvaro bokas ett möte med elev, förälder, klasslärare och Elevhälsoteamet. Detta ska ske vid behov dock senast vid totalt 15 dagars frånvaro eller ströfrånvaro vid fem tillfällen.
  • Om ogiltig frånvaro eller hög frånvaro fortsätter trots åtgärder görs en anmälan till socialtjänsten och/eller Samverk.

Vision

Trandaredskolans vision är full närvaro för ökad måluppfyllelse.

Syfte

Motverka hög- och olovlig frånvaro tidigt.
Ha koll på läget.
Motverka utanförskap, psykisk ohälsa och kunskapsförlust.

Mål

Minska elevfrånvaron.

Vad står i skollagen:

"Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sina plikter." (Skollagen 3:15).
"Kommunen skall se till att skolpliktiga elever i dess grundskola och särskola fullgör sin skolgång." (Skollagen 3:13)

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Frånvaro

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol