Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Frånvaro

Sjukanmälan

Sjukanmälan för elever på Trandaredskolan görs i Dexter av vårdnadshavare. Saknar du konto kan du ansöka om detta på Dexters inloggningssidalänk till annan webbplats, lösenord kommer därefter att skickas hem med post.

Förskoleklass och klass 2 samt Paviljongens, Solurets och Tornets fritids

Sjukanmälan kan göras till respektive avdelning före kockan 7.20. Det går också bra att mejla frånvaro till administratören Lena Arvidsson.

Klasserna 1 samt 3-6

Sjukanmälan på telefon 033-35 80 91 före klockan 8.00 (automatisk överkoppling till annat nummer om administratör är sjuk eller ledig). Det går också bra att maila frånvaro till administratör Lena Arvidsson.

Vårdnadshavaren är skyldig att anmäla sitt barns frånvaro till skolan varje dag. Personalen kan komma överens med vårdnadshavaren vid längre sjukdom att eleven är hemma x antal dagar. Om eleven fortfarande är sjuk efter dessa dagar ska vårdnadshavaren ta en ny kontakt med skolan.

Vid specialkost ska vårdnadshavaren kontakta köket för att avbeställa maten på följande telefonnummer 033-35 80 98

Kontaktinformation

Avdelning

Telefonnummer

Solvagnen förskoleklass

033 - 35 35 33

Solvagnen årskurs 2

033 - 35 35 32

Guldringen förskoleklass

033 - 35 80 96

Guldringen årskurs 2

033 - 35 80 96

Guldhornet förskoleklass

033 - 35 80 93

Guldhornet årskurs 2

033 - 35 80 93

Solurets fritids

0734 - 32 75 71

Tornets fritids

033 - 35 50 93

Paviljongens fritids

0734-32 73 00

Skolans rutiner vid frånvaro

  • Klasslärare ska kontakta vårdnadshavaren om en elev uteblir och om eleven inte är sjukanmäld.
  • Vid upprepad frånvaro bokas ett möte med elev, förälder, klasslärare och Elevhälsoteamet. Detta ska ske vid behov dock senast vid totalt 15 dagars frånvaro eller ströfrånvaro vid fem tillfällen.
  • Om ogiltig frånvaro eller hög frånvaro fortsätter trots åtgärder görs en anmälan till socialtjänsten och/eller Samverk.

Vision
Trandaredskolans vision är full närvaro för ökad måluppfyllelse.

Syfte
Motverka hög- och olovlig frånvaro tidigt.
Ha koll på läget.
Motverka utanförskap, psykisk ohälsa och kunskapsförlust.

Mål
Minska elevfrånvaron.

Vad står i skollagen:
"Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sina plikter." (Skollagen 3:15).
"Kommunen skall se till att skolpliktiga elever i dess grundskola och särskola fullgör sin skolgång." (Skollagen 3:13)

Senast ändrad: 2019-01-29 13.12

Uppdaterad av:

Dela sidan: Frånvaro

g q n C

p

Kontakt